Kalendereren for år 2024 er under opbygning… 

13. januar, kl. 10.00-13.30
INTRODUKTION TIL SPIRITISMEN, ÅNDELIVET OG ÅNDEKONTAKT
Jens Christina

Tag med på en unik åndelig rejse, når vi byder velkommen til en inspirerende dag i Greve med strand og havudsigt. Vi er stolte af at præsentere to betydningsfulde skikkelser i den spirituelle verden, Christina Frank og Jens Johansen, grundlæggerne af Spiritismens Trossamfund.

Før deres optræden i den populære DR-dokumentar “Spiritisterne,” var Jens og Christina allerede dybt forankrede i Danmarks spirituelle landskab. Deres dedikation til at udbrede kendskabet til den åndelige verden har været en kilde til inspiration for mange. Nu inviterer vi dig til at opleve deres indsigt og dybe forståelse for spiritismen, akkumuleret gennem deres årelange erfaringer som fysisk medie, seanceleder, underviser og foredragsholder. 

Kom og oplev, hvordan det åndelige kan manifestere sig i vores liv med en overbevisende og kærlig tilstedeværelse. Denne dag vil sætte en tydelig ramme om, hvordan livets dybe mysterier begynder at afdække sig og skabe forståelse og mening baseret på viden og tro.

Oplev en verden, hvor ånd og fysik forenes i en smuk samhørighed – og så vil du få indblik i, hvordan man kan blive spirituelt gift med borgerlig gyldighed eller døbt og begravet i Spiritismens Trossamfund.

Velkommen til en dag, hvor det åndelige bliver håndgribeligt og virkeligt.

Lørdag, den 13. januar kl. 10-13.30.

Vi åbner dørene kl. 09.30.

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

100 kr. for medlemmer

150 kr. for ikke-medlemmer

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

13. januar, kl. 14.00-16.00
GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i Spiritismens Trossamfund

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Lørdag, den 13. januar, kl. 14.00-16.00

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig her: Generalforsamling 2024 | Spiritismens Trossamfund (nemtilmeld.dk)