Få styr på spørgsmål her

ofte stillede spørgsmål
Selvom jeg tror på, at der findes en eller anden form for åndelig verden og et liv efter døden, hvorfor skulle jeg så få det som min trosretning?

Svar: Fordi muligheden gives dig nu ❤. Måske du ligesom os tilhører/har tilhørt en religion, som du altid har været medlem af, men som ikke helt passer til din opfattelse af livet og det åndelige. Og når vi nu med Spiritismens Trossamfund gør det muligt at kunne favne spiritismens livsindstilling, tro og åndsvidenskab, hvorfor så ikke tage et aktivt valg og gøre spiritismen til din trosretning!

Eftersom spiritismen er baseret på viden opnået gennem praktiske erfaringer og (videnskabelige) undersøgelser, hvorfor inddrages tro så i spiritismen?

Svar: Fordi vi netop tror på al den viden, som spiritismen bygger på!


Skal jeg melde mig ud af min nuværende tro for at blive medlem af Spiritismens Trossamfund?

Svar: I Spiritismens Trossamfund byder vi alle velkomne, uanset hvilket trossamfund du eventuelt tilhører i forvejen (eller på et senere tidspunkt ønsker at tilhøre). Det vil sige, at vi fuldt ud accepterer dobbeltmedlemskab.

Men hvis du i forvejen tilhører en anden trossretning, kan dette trossamfund have regler for, om det accepterer dobbeltmedlemskab. Eksempelvis hvis du er medlem af folkekirken, så: “Ophører medlemskabet, såfremt et medlem slutter sig til et andet trossamfund eller på anden måde, f.eks. ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken.” (jf. § 2, stk. 2, i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 19. juni 2012).


Skal jeg både betale kirkeskat og et beløb til 
Spiritismens Trossamfund?

Svar: Medlemskabet i Spiritismens Trossamfund er gratis. Kirkeskat betaler du kun, hvis du vælger at være medlem af folkekirken.


Hvornår bliver 
Spiritismens Trossamfund et anerkendt trossamfund, og hvilken betydning får det?

Svar: Det sidste 1,5 år har vi arbejdet på at gøre vores ansøgning om at opnå status som anerkendt trossamfund klar, og nu, den 15. maj 2018, hvor 128 personer har meldt sig ind i trossamfundet, har vi sendt vores ansøgning på 76 sider afsted til Kirkeministeriet. Herfra afventer vi spændt en tilbagemelding i næste fase af ansøgnings processen.

Bliver vi anerkendt, ja så er Spiritismens Trossamfund et offentligt anerkendt trossamfund, og vi vil herefter tilbyde at udføre personlige og spiritistiske dåb/navngivninger, vielser/bryllupper, bisættelser/begravelser samt livsvelsignelser. Disse særlige smukke og livsbekræftende ritualer udføres af én af vores Spiritismens Formidlere, hvilket planlægges i tæt samarbejde med hovedpersonerneEt barn vil kunne blive navngivet ved dåb, hvis én af forældrene tilhører Spiritismens Trossamfund.


Har dåb/navngivning, som foretages i 
Spiritismens Trossamfund, borgerlig gyldighed?

Svar: Nej, desværre, ikke endnu. Dette skyldes, at dåb med borgerlig gyldighed kun kan finde sted i folkekirken og i de 11 anerkendte trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970. Dette fremgår af trossamfundslovens § 24, stk. 2, sammenholdt med lovens § 27, nr. 1. Eftersom Spiritismens Trossamfund ikke er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, skal medlemmer af trossamfundet navngive børn via borger.dk. Du kan læse mere om navngivning af børn uden dåb på Kirkeministeriets hjemmeside.

En spiritistisk navngivning/dåb i Spiritismens Trossamfund er et særligt smukt ritual og skal betragtes som en personlig fejring af barnet. Navngivningen/dåben varetages af én af Spiritismens Formidlere fra trossamfundet og kan forekomme overalt i Danmark uanset geografi og lokalitet, såfremt Spiritismens Formidler, som skal udføre ritualet, og myndigheden/ejeren af lokaliteten tillader det. Det vil sige, at ceremonien eksempelvis kan foregå i naturen, i kirker, i private hjem mv. Dette er ligeså gældende for vores spiritistiske vielser/bryllup, bisættelser/begravelser samt livsvelsignelser – om end der selvfølgelig er praktiske forhold, der gør sig gældende, mht. udførelser af bisættelser/begravelser.


Har vielser/bryllupper, som foretages i Spiritismens Trossamfund, borgerlig gyldighed?

Svar: Ja, idet Spiritismens Formidlere i trossamfundet vil ansøge om at opnå bemyndigelse til at foretage den givne vielse.


Er spiritistiske bisættelser/begravelser, som foretages i Spiritismens Trossamfund, ligeså gældende og mulige som en folkekirkelig bisættelse/begravelse?

Svar: Ja, idet dansk lovgivning siger følgende: “Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet. Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser.” Det vil sige, at hvis man ved sin død er medlem af Spiritismens Trossamfund, kan vi sagtens forestå en spiritistisk og personlig tilpasset bisættelse/begravelse. Vi kan f.eks. arrangere en højtidelighed i et kapel, eget hjem eller andre passende steder. Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af et kapel, samt eventuel organist og kor, hvis familien ønsker dette som en del af ritualet. Omkostningerne dækkes af familien og ikke af Spiritismens Trossamfund.


Hvad kalder vi vores præster – og hvem er de?

Svar: Vores “præster” kalder vi for Spiritismens Formidlere. På nuværende tidspunkt er de to eneste Spiritismens Formidlere grundlæggerne af Spiritismens Trossamfund, nemlig Christina Frank og Jens Johansen.


Hvordan bliver man uddannet til Spiritismens Formidler?

Svar: På sigt bliver det muligt at uddanne sig til Spiritismens Formidler ved at gennemgå en flerårig uddannelse. På nuværende tidspunkt har vi ikke åbnet op for ansøgning om at blive uddannet Spiritismens Formidler.


Hvorfor holder Spiritismens Trossamfund ikke gudstjenester?

Svar: Vi afholder arrangementer omhandlende spiritismen (se Kalenderen), som er vores form for “gudstjeneste”. Ordet gudstjeneste hører måske en anden tid til, andre kulturelle traditioner og trosretninger til end i Spiritismens Trossamfund. Vi lader det være op til den enkelte, hvordan man vælger at have kontakt til det åndelige og guddommelige.


Hvorfor kalder vi det “spiritismens 5 Hovedpunkter”?

Svar: I nogle dele af verden inddeles spiritismen i 5 områder og i andre lande i 7. Ligeså er det forskelligt, hvordan spiritister italesætter disse områder. Som sådan er mængden af punkter, principper og benævnelser underordnet. Det er selve kernen og indholdet, der er af betydning. Vi i Spiritismens Trossamfund har med råd fra de ånder, som vi arbejder sammen med, modtaget inspiration til at benævne de centrale bestanddele af spiritismen som de 5 Hovedpunkter.


Hvor mødes man henne i Spiritismens Trossamfund?

Svar: Sammen med foreningen Spiritismen DK afholder vi arrangementer i det vidunderlige og historiske hus Aktivhuset Olsbækken i Greve. Er der ønske om, at vi skal komme til et sted nær dig for at afholde et arrangement om spiritismen; den åndelige verden, åndelig kommunikation (det mentale og fysiske medieskab) mv., er du velkommen til at kontakte os på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk


I forhold til indholdet af spiritismen, dvs. de 5 Hovedpunkter, hvorfor lægger vi mere vægt på informationer og beviser opnået gennem det fysiske medieskab i forhold til det mentale medieskab?

Svar: Den åndelige kontakt via det mentale medieskab kan sandelig være både detaljeret, indholdsrig og meget korrekt. Det mentale medie kan give modtageren et perfekt vidnesbyrd om, at den åndelige verden er virkelig, og at kontakten mellem vores verdener er naturlig og ægte. Men når informationerne vedrører forhold såsom fakta om den åndelige verden, om åndens og livskildens eksistens, om menneskets og åndens relation og betydning heraf mv., er der større sandsynlighed for, at informationerne, der fremkommer gennem det fysiske medieskab, er mere korrekte og præcis gengivet. Dette skyldes, at informationerne kommer direkte og fysisk fra den åndelige verden og ikke via menneskets sanse-, tolknings-, og forståelsesapparat (jf. hovedpunktet Åndelig kommunikation og hjælp).


Hvad nu hvis man ikke tror på alt, hvad Spiritismens Trossamfund beskriver under de 5 Hovedpunkter? Hvad nu hvis man har en anden opfattelse af, hvad og hvor den åndelige verden er, og hvordan åndelig kontakt kan foregå mv.?
Svar: Vi forestiller ikke at gengive det totale indhold og oversigt over “alt det åndelige”. Slet ikke. Men vi gengiver og fremstiller viden, der er givet til os gennem århundreder fra netop den åndelige verden gennem primært det fysiske medieskab, hvor det er den åndelige verden, der oplyser os om forhold og detaljer omkring det åndelige liv samt vores jordiske liv. Det er også her, at troen netop gør sig gældende, idet det er op til én selv, om man vil tro på indholdet og budskaberne, som er blevet givet til mennesker fra afdøde og andre åndelige hjælpere, åndelige vejledere m.fl.


Hvordan melder jeg mig ud af Spiritismens Trossamfund?

Svar: Der er slet ingen grund til at melde sig ud igen ? Men såfremt du ønsker det, skal din udmeldelse meddeles os i skriftligt form og i underskrevet stand. Udmeldelsen sendes til os pr. email på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk. Udmeldelsen er gældende fra den dato, du som medlem anfører på den skriftlige og underskrevne udmeldelse.


Mangler du svar på et spørgsmål, som ikke står her? – Så skriv til os på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk – eller stil spørgsmål til os her på Facebook.