År 2019

Alle arrangementer afholdes i fællesskab med foreningen Spiritismen Danmark.

Søndag, den 20. januar
Kl. 11.00-15.30
Indsigt i spiritismen, åndeverdenen og åndekontakt

På årets første foreningsarrangement gennemgår vi spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

  • Spiritismens kendetegn og historie​
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere​
  • Mental medieskab (herunder clairvoyance, afdødekontakt, healing)​
  • Menneskers samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder mv.​
  • Fysisk medieskab (når ånder fysisk giver sig til kende og gør sig synlige)​

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Trossamfundets formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Søndag, den 20. januar 2018, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Det koster kr. 50 som medlem at deltage.

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

Søndag, den 20. januar
kl. 09-10.30
Årsmøde/ generalforsamling

Vi indkalder hermed Spiritismens Trossamfunds medlemmer til Årsmødet.

Jf. § 9.2 i foreningens vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent
2)  Valg af kasserer
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
5)  Fastsættelse af aktivitetsgebyrer for det kommende regnskabsår
6)  Indkomne forslag
7)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år
8)  Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem
9)  Valg af 1 revisor
10)  Valg af 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt

Søndag, den 20. januar, kl. 09-10.30

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage i Årsmødet.

Du tilmelder dig ved at sende os en mail på dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Søndag, den 24. marts
Kl. 10.00-15.30

Det mentale medieskab – endags workshop

Har du lyst til at prøve kræfter med at kommunikere mentalt med den åndelige verden – dvs. få viden om og opnå lidt erfaring med, hvordan man gør og kommer godt fra start? Eller er du allerede igang og ønsker at videreudvikle dine mentale mediale evner og blive inspireret af andre medlemmer i foreningen? – så kunne dette foreningsarrangement være noget for dig!

Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop: Du får mulighed for at prøve fire forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt med vores kære afdøde, åndelige vejledere / hjælpere / guider.

OBS: Vi tilbyder kun 24 pladser til dette arrangement!

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Første øvelse er fælles og er et møde med din åndelige vejleder. Dette er en guidet øvelse.

Vi inddeler os herefter i tre studiegrupper. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra foreningen, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45 min. varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse tre områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1:Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2:Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

Du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Foreningens formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank introducerer dig kort til det mentale medieskab, dvs. teori og og viden.

Efterfølgende, i de tre studiegrupper, faciliterer/underviser medierne Lene Hurup, Sanne Henriksen og Dion Licht Jensen i de tre forskellige arbejdsformer/tilgange: Clairvoyance, afdødekontakt og psykometri.

Tidspunkt
Søndag, den 24. marts 2018, kl. 10.00- ca. 15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

OBS: Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Vi har desværre ikke flere ledige pladser. Hvis du vil skrives på ventelisten, så send os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Som medlem af Spiritismens Trossamfund koster det kr. 50 at deltage i arrangementet. 

Er du betalende medlem af foreningen Spiritismen Danmark, kan du deltage gratis i arrangementet. Dog skal du så tilmelde dig arrangementet gennem Spiritismen Danmark!

Vi har desværre ikke flere ledige pladser

-selvom vi har udvidet fra 24 til 30 pladser.

Hvis du vil på ventelisten, så skriv til os på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Søndag, den 5. maj,
kl. 10.00-ca 13.00

Videns- og erfaringsudvekslingsdag

Sidste års to videns- og erfaringsudvekslingsdage i Spiritismen Danmark viste sig at være meget lærerige, berigende og brugbare. Derfor inviterer nu til en ny sparringsdag.

Så hvis du interesserer du dig for eller måske arbejde med clairvoyance, afdødekontakt, åndelige vejledere/hjælpere, kanalisering, fysisk medieskab, healing m.m. og kunne du tænke dig at tale med andre ligesindede, sparre, dele dine erfaringer, spørgsmål, tanker osv. med det formål at blive klogere på den åndelige verden og vores kontakt med denne og meget mere, så kunne dette arrangement bestemt være interessen for dig!

Søndag, den 2. juni,

Tema og indhold er under udarbejdelse…