År 2019

Alle vores arrangementer afholdes i samarbejde med foreningen Spiritismen Danmark.

Søndag, den 20. januar
Kl. 11.00-15.30
Indsigt i spiritismen, åndeverdenen og åndekontakt

På årets første foreningsarrangement gennemgår vi spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

  • Spiritismens kendetegn og historie​
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere​
  • Mental medieskab (herunder clairvoyance, afdødekontakt, healing)​
  • Menneskers samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder mv.​
  • Fysisk medieskab (når ånder fysisk giver sig til kende og gør sig synlige)​

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Trossamfundets formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Søndag, den 20. januar 2019, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Det koster kr. 50 som medlem at deltage.

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

Søndag, den 20. januar
kl. 09-10.30
Årsmøde/ generalforsamling

Vi indkalder hermed Spiritismens Trossamfunds medlemmer til Årsmødet.

Jf. § 9.2 i foreningens vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent
2)  Valg af kasserer
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
5)  Fastsættelse af aktivitetsgebyrer for det kommende regnskabsår
6)  Indkomne forslag
7)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år
8)  Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem
9)  Valg af 1 revisor
10)  Valg af 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt

Søndag, den 20. januar, kl. 09-10.30

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage i Årsmødet.

Du tilmelder dig ved at sende os en mail på dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Søndag, den 24. marts
Kl. 10.00-15.30

Det mentale medieskab – endags workshop

Har du lyst til at prøve kræfter med at kommunikere mentalt med den åndelige verden – dvs. få viden om og opnå lidt erfaring med, hvordan man gør og kommer godt fra start? Eller er du allerede igang og ønsker at videreudvikle dine mentale mediale evner og blive inspireret af andre medlemmer i foreningen? – så kunne dette foreningsarrangement være noget for dig!

Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop: Du får mulighed for at prøve fire forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt med vores kære afdøde, åndelige vejledere / hjælpere / guider.

OBS: Vi tilbyder kun 24 pladser til dette arrangement!

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Første øvelse er fælles og er et møde med din åndelige vejleder. Dette er en guidet øvelse.

Vi inddeler os herefter i tre studiegrupper. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra foreningen, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45 min. varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse tre områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1:Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2:Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

Du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Foreningens formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank introducerer dig kort til det mentale medieskab, dvs. teori og og viden.

Efterfølgende, i de tre studiegrupper, faciliterer/underviser medierne Lene Hurup, Sanne Henriksen og Dion Licht Jensen i de tre forskellige arbejdsformer/tilgange: Clairvoyance, afdødekontakt og psykometri.

Tidspunkt
Søndag, den 24. marts 2018, kl. 10.00- ca. 15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

OBS: Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Vi har desværre ikke flere ledige pladser. Hvis du vil skrives på ventelisten, så send os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Som medlem af Spiritismens Trossamfund koster det kr. 50 at deltage i arrangementet. 

Er du betalende medlem af foreningen Spiritismen Danmark, kan du deltage gratis i arrangementet. Dog skal du så tilmelde dig arrangementet gennem Spiritismen Danmark!

Vi har desværre ikke flere ledige pladser

-selvom vi har udvidet fra 24 til 30 pladser.

Hvis du vil på ventelisten, så skriv til os på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Søndag, den 5. maj,
kl. 10.00-ca 13.00

Tros- videns- og erfaringsudvekslingsdag

Vores tros- videns- og erfaringsudvekslingsdage kan være meget lærerige, berigende og brugbare. Så hvis du interesserer du dig for eller måske arbejder med medieskabet: clairvoyance, afdødekontakt, åndelige vejledere/hjælpere, kanalisering, fysisk medieskab, healing m.m. og kunne du tænke dig at tale med andre ligesindede, sparre, dele dine erfaringer, spørgsmål, tanker, tro osv. med det formål at blive klogere på den åndelige verden og vores kontakt med denne og meget mere, så kunne dette arrangement bestemt være interessen for dig!

Vi starter arrangementet med vores vanlige meditation og åbningsbøn til den åndelige verden, vores åndelige vejledere og Livskilden/Gud.

Du kan glædeligt deltage uanset om du har intet, lidt eller meget kendskab og erfaring.

Tidspunkt
Søndag, den 5. maj 2019, kl. 10-13

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00.

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

Du skal være medlem af trossamfundet for at deltage i dette arrangement. Pt. er det gratis at være medlem.

Pris
Kr. 50,- pr. medlem

Søndag, den 5. maj,
kl. 13.30-ca. 14.30

Ekstraordinær generalforsamling

I forbindelse med den igangværende ansøgningsproces hos Kirkeministeriet om at få vores alle sammens trossamfund statsanerkendt, er der nu brug for at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

En anerkendelse af Spiritismens Trossamfund vil bl.a. betyde, at du kan blive viet med borgerlig gyldighed med afsæt i din tro på det åndelige/spiritistiske. Det samme kommer til at blive muligt, når din tid her på Jorden er slut og du skal bisættes/begraves. Har du et barn, eller skal du på at tidspunkt have børn, vil du også kunne få barnet navngivet/døbt… ❤️

Selvom vi i bestyrelsen og Rådet arbejder frivilligt og ulønnet, må vi på baggrund af en opmærksomhed fra Det Rådgivende Udvalg (som er det udvalg under Kirkeministeriet, der indstiller et trossamfunds ansøgning til Kirkeministeren), sande, at der skal økonomi til at drive et trossamfund. Eksempelvis regninger til revisor, advokat, hjemmeside, udstyr, transport osv.

Du sparer mange penge!

Hvis du er eller har været medlem af folkekirken, betaler du ca. 0,87% (gennemsnittet i Danmark) af din årlige indkomst via skatten for at være medlem af folkekirken. Det vil sige, at tjener du 250.000 om året, betaler du 2.175 kroner i medlemsbidrag til folkekirken. Tjener du 450.000 betaler du 3.915 kroner om året i medlemsbidrag. Tjener du 1.000.000, betaler du 8.700 kroner til folkekirken om året for at være medlem af deres trossamfund. Disse penge sparer du, når du ikke længere er medlem af folkekirken – men i stedet er medlem af Spiritismens Trossamfund!

I Spiritismens Trossamfund skal vi på ingen måde nå frem til et så stort årligt medlemsbidrag for at have spiritismen/det åndelige som vores officielle tro!!

Frem til nu har det jo været ganske gratis at være medlem, men som sagt skal der fremadrettet være et medlemsbidrag, som praktisk set skal være med til at sikre trossamfundets økonomiske drift, så trossamfundet kan bestå i forhåbentlig mange år. Troen på det åndelige, som vi alle deler, ER gratis – men for at drive et sundt og solidt trossamfund, har det brug for økonomiske midler. Det er der ingen vej udenom.

Vi inviterer dig derfor hermed til ekstraordinær generalforsamling

Kom om vær med til at stemme om det årlige medlemsbidrag i Spiritismens Trossamfund! Skal det være 100 kr? 233 kr? 361 kr? eller hvad mener du – og hvad giver god mening at sætte den årlige sats til?

Dato og sted

Søndag den 5. maj kl. 13.30 (foreningsarrangementet, som er samme dag‚ slutter kl. 13)

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du tilmelder dig ved at svare på den invitation, som vi har sendt til alle medlemmer pr. mail.

Vi glæder os rigtig meget til at se så mange medlemmer som mulig og til sammen at etablere endnu mere af Spiritismens Trossamfund ❤️

Søndag, den 2. juni,

Tema og indhold er under udarbejdelse…