Medlemskab

gratis medlem af Spiritismens Trossamfund

Et medlemskab i Spiritismens Trossamfund er gratis frem til den 1. januar 2020 – og det er gratis, hvis man vil melde sig ud igen. Så enkelt er det.

Den 5. maj 2019 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den daværende ansøgningsproces hos Kirkeministeriet om at få Spiritismens Trossamfund statsanerkendt. Det blev enstemmigt besluttet, at der skal indføres et årligt kontingentindbetaling/medlemsbidrag pr. medlem på 150,00 DKK gældende fra den 1. januar 2020.

Lige nu er det, som skrevet ovenfor, gratis at være medlem af Spiritismens Trossamfund, og det koster 50 kr. pr. person at deltage i hvert arrangement. Fra 1. januar 2020 erstatter det årlige kontingent dette, hvorefter at det er gratis at deltage i vores arrangementer, når årskontingentet på 150,00 DKK er betalt pr. medlem.

Når du har meldt dig ind via nedenstående formular, vil du efterfølgende modtage en mail fra os, hvori vi bekræfter din indmeldelse i Spiritismens Trossamfund. Forældre kan indmelde sine mindreårige børn, dog aldrig mod barnets vilje. For personer, der ikke er myndige, gælder, at mindst én af deres forældre eller værge skriftligt skal erklære sig indforstået med en indmeldelse. Indmelding kan ske skriftlig pr. email (dialog@spiritismenstrossamfund.dk) eller brevpost.

I samarbejde med den frivillige spiritistforening Spiritismen Danmark afholder vi ca. seks foreningsarrangementer årligt i det historiske Aktivhuset Olsbækken i Greve. Arrangementerne omhandler bl.a. indsigt i spiritismen og den åndelige verden, workshops i mental og fysisk medieskab, afdødekontakt m.m. Prisen pr. medlem pr. arrangement er kr. 50 til og med årets udgang, hvorefter et årskontingent indføres pr. 1. januar 2020. Hvis du allerede er betalende medlem af foreningen Spiritismen Danmark, deltager du gratis i disse arrangementer. Som medlem sender vi en email til dig med invitation til arrangementerne.

Vi byder dig hjertelig velkommen som medlem i Spiritismens Trossamfund ❤

Vi har ikke noget “det med småt” ? – men du kan finde svar på spørgsmål under Spørgsmål & svar.

Ny Bruger Registrering
*Obligatorisk felt