Spiritismen…

Spiritisme er en måde at se og forstå livet og alt levende som værende del af mange dimensioner, der ikke kun hidrører de allerede kendte dimensioner.