En religionslærer i 3. g. havde set dokumentaren “Spiritisterne” på DR2 om Spiritismens Trossamfund og fortalte herom i sin religionsundervisning af de studerende. Det glæder os at høre, at Spiritismen tages op, og at der bliver henvist til dokumentaren og reflekteret over dens indhold.

Dette resulterede i, at Sarah, som er religionsstuderende, rakte ud til bestyrelsen i trossamfundet for at høre, om én af os og ét medlem havde lyst til at blive interviewet til hendes SRP-opgave (“Større Skriftlig Opgave”). 

Det var simpelthen så hyggeligt og inspirerende at blive interviewet af den flittige og nysgerrige studerende, Sarah, fra 3.g. Det er interessant og berigende med disse henvendelser fra studerende. Tak til Sarah for de to interviews, som virkelig sætter tanker og refleksioner igang hos os. 

Temaet for Sarahs SRP-opgave er: Troens rolle i det senmoderne danske samfund, og nye trossamfunds opblomstring – samt hvad dette har af betydning.
Kategorier: Interview