Vedtægter, privatlivspolitik, Årsmødereferater

I undermenuen finder du:
1) Vedtægterne for Spiritismens Trossamfund
2) Cookies- og privatlivspolitik ift. GDPR
3) Referat af Årsmøderne, herunder formandens beretning for året