18/11-2018
Det er NU, at det sker…!

Lad os tænde lys i hinandens liv ved fortsat at tro, håbe, bede og samtidig sende masser af lys og særlig god energi til, at Det Rådgivende Udvalgs behandling af Spiritismens Trossamfunds ansøgning om at blive et anerkendt trossamfund får en positiv behandling på deres møde i december måned. Vi har netop modtaget dette brev fra Kirkeministeriet:

 

ansøgning Det Rådgivende Udvalg

 

Kirkeminister Mette Bock har udpeget de fire medlemmer, der er i Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund. Medlemmerne er: professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Helle Krunke, lektor og studieleder for Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Liselotte Malmgart, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet Lise Paulsen Galal og lektor ved Institut for historie, Syddansk Universitet, Niels Reeh.

De fire medlemmer er udpeget på baggrund af deres sagkundskab inden for retsvidenskab, teologi, religionshistorie og religionssociologi, som er de fagområder, udvalget ifølge trossamfundsloven skal omfatte. Det er udvalgets opgave at afgive indstilling i sager om anerkendelse af trossamfund. Kirkeministeren er ikke bundet af hverken udvalgets indstillinger eller udtalelser.

Kategorier: Indlæg

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder