Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om spiritismen i religionsundervisningen?

Spiritismen blomstrer i takt med, at flere bliver mere og mere spirituelle i deres hverdag. Dette rejser mange spørgsmål, især fra unge mennesker, som i stigende grad henvender sig til Spiritismens Trossamfund for at få indsigt i og skrive opgaver om spiritismens historie, indhold, budskaber, udbredelse mv. Nysgerrige og kritiske unge mennesker er det bedste…

Derfor kan grundskoler, gymnasier, videregående uddannelser m.fl. booke os til at komme og undervise elever, studerende og lærere. Vi kommer ud til jer og giver jer indsigt i hvad spiritisme er, hvad spiritister tror på – såsom hvorfor, der er et liv før og efter dette jordiske liv, hvordan man kan kommunikere og være i kontakt med de afdøde/ånder, hvor og hvad den åndelige verden er, hvordan dagligdagslivet i åndeverdenen foregår, hvorfor vi lever på Jorden (hvad meningen med livet er), og hvad der egentlig sker, når vi dør.

Vi har viden om og tror bl.a. på reinkarnation, og at vi har åndelige vejledere, som guider os i livet. En del unge har haft oplevelser med afdødekontakt og klarsyn, som kan være enormt smukt, men også nogle gange lidt skræmmende, hvis man ikke er forberedt på, hvad dette kan omhandle. At tale åbent om dette er en god måde at afmystificere, be-/afkræfte fordomme.

Kontakt os i dag for at høre om de forskellige muligheder, vi tilbyder, i forhold til læringsindhold, varighed, pris m.m.

Email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Telefon: ‭Jens Johansen 28119194, Christina Frank 21169202

Kategorier: Booking