Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om ”spiritismen” i jeres religions-undervisning? I kan nu booke Merle

Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om ”spiritismen” i jeres religionsundervisning? Spiritismen blomstrer i takt med, at flere bliver mere og mere spirituelle i deres hverdag. Dette rejser mange spørgsmål, især fra unge mennesker, som i stigende grad henvender sig til ”Spiritismens Trossamfund” for at få indsigt i og skrive Læs mere…