Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om spiritismen i religionsundervisningen? –så kan I booke os til det.

Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om spiritismen i religionsundervisningen? Spiritismen blomstrer i takt med, at flere bliver mere og mere spirituelle i deres hverdag. Dette rejser mange spørgsmål, især fra unge mennesker, som i stigende grad henvender sig til Spiritismens Trossamfund for at få indsigt i og skrive opgaver Læs mere…