Er du medlem af Spiritismens Trossamfund, og kan du mærke i dit hjerte, at du er passioneret og seriøs omkring at blive Spiritismens Formidler således, at du i trossamfundsregi selv kan foretage spiritistiske dåb, vielser, begravelser/bisættelser og livsvelsignelser?

Hvis du kan svare ”ja” til dette, så har du nu mulighed for at melde dig til et introduktionsmøde, som afholdes søndag, den 20. juni 2021 kl. 13.00 i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Der tages forbehold for COVID-19 restriktioner. Læs mere herom på vores hjemmeside: Bliv formidler – Spiritismens Trossamfund

”Spiritismens Formidler” er forkynder i Spiritismens Trossamfund, hvilket kaldes ”præster” i andre trossamfund. På introduktionsmødet vil du bl.a. få indblik i optagelseskrav, uddannelsens indhold, opstart, pris mv.

Vi glæder os til at høre fra dig.