Drømmer du om at blive Spiritismens Formidler, så du på spiritistisk vis kan vie par med borgerlig gyldighed; forestå en bisættelse/begravelse; døbe et barn eller en voksen, livsvelsigne et andet menneske, så kan det være, at du skal ansøge om at blive optaget på uddannelsen som Spiritismens Formidler.

Tidslinje for uddannelsen
 • 1. september 2022: Deadline for fremsendelse af ansøgning om optagelse på uddannelsen ved at fremsende mail til: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

 • 1. oktober 2022: Svar om optagelse på uddannelsen

 • 29-30. oktober 2022: Uddannelsesstart

 • 11. juni 2023: Uddannelsen slutter.
Uddannelsens opbygning og pris

Uddannelsen består af 2 semestre + 2 dagskursus på Københavns Professionshøjskole:

 • 1. semester er Modul 1-2 til prisen: 12.500 kr. pr. person. Betalingsfrist den 10.10.2022.
 • 2. semester er Modul 3-5 til prisen: 12.500 kr. pr. person. Betalingsfrist den 01.03.2023.
 • Modul 1: Spiritismen i Spiritismens Trossamfund
 • Modul 2: Ritualerne i Spiritismens Trossamfund
 • Modul 3: Kommunikation og formidling som Spiritismens Formidler
 • Modul 4: Ritualtekster, prøvepersoner og vidensdeling/netværk
 • Modul 5: Spiritismens Trossamfunds organisering og forkyndere som ambassadører
Optagelseskriterier

Minimum 18 år. Dansk statsborger og bosat i Danmark (undervisningen foregår på dansk).

Du skal være medlem af trossamfundet, og optagelsen på uddannelsen foretages ud fra en helhedsvurdering i forhold til personlighed, faglige kompetencer, såsom at være en god kommunikator, samt at du matcher med trossamfundets værdier, eksistensgrundlag og visioner. 

Ansøgningsproces

Motiveret ansøgning og CV (alder, bopæl, billede, personlig beskrivelse, bevæggrund mv.) sendes til dialog@spiritismenstrossamfund.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. september 2022.

Der skal være minimum seks studerende før uddannelsesopstart. Ellers starter uddannelsesholdet i foråret 2023.

Vi uddanner det antal Spiritismens Formidlere, der imødekommer efterspørgslen på vielser, begravelser/bisættelser, dåb og Livsvelsignelser. Hvorvidt vi tilbyder at uddanne flere Spiritismens Formidlere efter 1. hold, kan vi på nuværende tidspunkt derfor ikke afgøre.

Uddannelsen - uddybet

På informationsmødet den 20. juni 2021 blev uddannelsen gennemgået i dybden. Åbn PDF-dokumentet fra informationsmødet for at læse indgående om uddannelsen – KLIK HER.

Har du spørgsmål, som søger var på, kan vi kontaktes på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk samt på tlf. 71907086 og 71907056.

Med venlig hilsen

Jens Johansen & Christina Frank
Formand & næstformand, undervisere og Spiritismens Formidlere