UDDANNELSE SOM SPIRITISMENS FORMIDLER

Oktober 2022 begynder vi at uddanne op til 6 aspiranter, som i årene fremover skal være en del af Spiritismens Trossamfund som Spiritismens Formidlere.

Det er en oprigtig unik mulighed, fordi vi uddanner kun nye formidlere i takt med behovet for rituelle handlinger øges, som fordrer, at vi skal være flere til at løfte opgaverne i hele Danmark. 

Som Spiritismens Formidler består din rolle i at foretage vielser med borgerlig gyldighed, bisættelser, begravelser, dåb, Livsvelsignelser – herunder konfirmation i Spiritismens Trossamfunds regi.

Vi er på udkig dig, som er jordnær og spirituelt interesseret, og som har hjertet på rette sted og talegaverne i orden. Du skal have lyst til at lære nyt og indgå i fællesskaber, såvel som du skal trives med selvstændigt arbejde og være myndighedsperson i det statsanerkendte Spiritismens Trossamfund, når du skal ud til de skønneste mennesker og foretage vores forskellige rituelle handlinger.

Tidslinje for uddannelsen
 • 1. september 2022: Deadline for fremsendelse af ansøgning om optagelse på uddannelsen ved at fremsende mail til: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

 • 1. oktober 2022: Svar om optagelse på uddannelsen

 • 29-30. oktober 2022: Uddannelsesstart

 • 11. juni 2023: Uddannelsen slutter.
Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 2 semestre + 2 dagskursus på Københavns Professionshøjskole:

 • 1. semester består af Modul 1-2.
  • Modul 1: Spiritismen i Spiritismens Trossamfund.
  • Modul 2: Ritualerne i Spiritismens Trossamfund.
 • 2. semester består af Modul 3-5.
  • Modul 3: Kommunikation og formidling som Spiritismens Formidler.
  • Modul 4: Ritualtekster, prøvepersoner og vidensdeling/netværk.
  • Modul 5: Spiritismens Trossamfunds organisering og forkyndere som ambassadører.
  Uddannelsens pris
  • Modul 1-2: 
   Pris: 7.500 kr. Betalingsfrist den 10.10.2022.
  • Modul 3-5:
   Pris: 7.500 kr. Betalingsfrist den 01.03.2023.
  • Indtægten fra de to første ritualer, som den nyuddannede Spiritismens Formidler afholder (7.000 kr./5.000 kr) går til Spiritismens Trossamfund som delbetaling for uddannelsen. Den samlede pris for uddannelsen udgør således 25.000 kr. + 2 dagskurset på KP.
   Optagelseskriterier

   Minimum 18 år. Dansk statsborger og bosat i Danmark (undervisningen foregår på dansk).

   Du skal være medlem af trossamfundet, og optagelsen på uddannelsen foretages ud fra en helhedsvurdering i forhold til personlighed, faglige kompetencer, såsom at være en god kommunikator, samt at du matcher med trossamfundets værdier, eksistensgrundlag og visioner. 

   Ansøgningsproces

   Motiveret ansøgning og CV (alder, bopæl, billede, personlig beskrivelse, bevæggrund mv.) sendes til dialog@spiritismenstrossamfund.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. september 2022.

   Der skal være minimum seks studerende før uddannelsesopstart. Ellers starter uddannelsesholdet i foråret 2023.

   Vi uddanner det antal Spiritismens Formidlere, der imødekommer efterspørgslen på vielser, begravelser/bisættelser, dåb og Livsvelsignelser. Hvorvidt vi tilbyder at uddanne flere Spiritismens Formidlere efter 1. hold, kan vi på nuværende tidspunkt derfor ikke afgøre.

   Uddannelsen - uddybet

   Læs indgående om uddannelsen ved at klikke på nedenstående billede.

   Har du spørgsmål, så kontakt os på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk samt på tlf. 28119194 eller 21169202.

   Venlige hilsner

   Jens Johansen & Christina Frank
   Formand & næstformand, undervisere og Spiritismens Formidlere