Drømmer du også om at blive Spiritismens Formidler, så du på spiritistisk vis kan vie par med borgerlig gyldighed; forestå en bisættelse/begravelse; døbe et barn eller en voksen, livsvelsigne et andet menneske, så kan det være, at du skal ansøge om at blive optaget på uddannelsen som Spiritismens Formidler. 

Vi afholder informationsmøde om uddannelsens opbygning, indhold, optagelseskrav, varighed, pris m.v. søndag, den 20. juni 2021 kl. 13.00 – 16/17.00. Informationsmødet afholdes forventelig i Aktivhuset Olsbækken i Greve på Sjælland. Du betaler for at deltage i informationsmødet. Pris: kr. 250,- 

Du tilmelder dig informationsmødet ved at sende os en mail på dialog@spiritismenstrossamfund.dk med dit navn, telefonnummer og by. Grundet Covid-19 situationen sender vi dig først en mail med information om praktikaliteter, herunder betaling for deltagelse, i tiden op til informationsdagen.

Uddannelsen er under opbygning og forventes færdiggjort primo juni 2021. Du er velkommen til at sende os en mail, hvis vi skal give dig besked, når uddannelsen er klar og  oplysningerne er gjort tilgængelige her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Jens Johansen & Christina Frank
Formand & næstformand, underviser og Spiritismens Formidler