PGA. COVID-19 SITUATIONEN ER VORES ARRANGEMENTER FOR ÅRET VEJLEDENDE I FORHOLD TIL DATO OG DELTAGERANTAL.

10. januar, kl. 10.00-10.30
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Medlemmer er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 10. januar 2021 kl. 10.00-10.30 hos Spiritismens Trossamfunds næstformand. Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er at få endeligt godkendt de angivne vedtægter, som vi gennemgik i dybden på vores generalforsamling den 21. november 2020.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Gennemgå og godkende de givne vedtægtsændringer
4. Eventuelt

Tilmelding til denne ekstraordinære generalforsamling sker ved at fremsende en mail til os om, at du gerne vil deltage på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Indsigt i spiritismen - åndeverdenen - åndekontakt januar 2020 4

28. februar, kl. 10.30-13.30
INDSIGT I SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

På årets første arrangement gennemgår vi spiritismens begreber, indhold, viden, tro og resultater. Vi bygger videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte arrangementer.

Områder, der gennemgås, er følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, psykometri og afdødekontakt)
 • Mennesker samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 10 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Den 28. februar 2021, kl. 10.30-13.30.

Sted:
Online/digitalt via Teams.

Du modtager en mail fra os i tiden op til arrangementet med et link til din adgang. Vær opmærksom på, at vi IKKE YDER TEKNISK SUPPORT i forhold til din brug/adgang via Teams. Vi anbefaler, at du sikrer dig, at det virker for dig; at du ved, hvordan man bruger Teams, inden arrangementet starter.

Der er nu åben for tilmelding!

Arrangementet er kun for medlemmer, og det er gratis at deltage.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Tilmeld dig her – via vores NemTilmeld.

fysisk medieskab

17. april, kl. 10.00-12.30
DET FYSISKE MEDIESKAB - VIRTUELT FOREDRAG

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden. Hver cirkel udvikler sig alt andet lige forskelligt.
 • Afspilning af åndestemmer (trancetale), som er optaget i den cirkel, som trossamfundets formand og næstformand er en del af sammen med tre andre medlemmer fra Spiritismens Trossamfund.

Du kan deltage i foredraget uanset kendskabs- og erfaringsniveau, blot du er medlem af Spiritismens Trossamfund og har tilmeldt dig.

Spiritismens Trossamfunds formand (Jens) og næstformand (Christina) er indlægsholderne. Vi har de sidste 11 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Lørdag, den 17. april 2021, kl. 10.00-12.30.

Foredraget foregår digitalt via Microsoft Teams.

Arrangementet er kun for medlemmer, og prisen er 50,00 kr. pr. person, som betales ved tilmelding. 

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Tilmelding sker her via NemTilmeld: DET FYSISKE MEDIESKAB – VIRTUELT FOREDRAG (via Microsoft Teams)

Mental medieskab workshop 2019 Spiritismen Danmark_2

13. juni, kl. 10.00-16.00
DET MENTALE MEDIESKAB - WORKSHOP

Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop: Du får mulighed for at prøve fire forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt med vores kære afdøde, åndelige vejledere/hjælpere/guider.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Første øvelse er fælles og er et møde med din åndelige vejleder. Dette er en guidet øvelse.

Vi inddeler os herefter i tre studiegrupper. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra trossamfundet, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45 min. varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse tre områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1: Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2: Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

Trossamfundets formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank introducerer dig kort til det mentale medieskab, dvs. teori og og viden.

Efterfølgende, i de tre studiegrupper, faciliterer/underviser medier fra trossamfundet i de tre forskellige arbejdsformer/tilgange: Clairvoyance, afdødekontakt og psykometri.

Tidspunktet er den 13. juni 2020, kl. 10.00-16.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi åbner for tilmelding, når vi ved, om vi kan og må låne Aktivhuset Olsbækken. Dette afhænger af restriktioner i forhold til Covid-19 situationen.

Arrangementet er kun for medlemmer. Det koster 50,00 kr. at deltage i dette arrangement, som betales ved tilmelding, når vi åbner op herfor. 

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.