10. januar, kl. 10.00-10.30
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Medlemmer er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 10. januar 2021 kl. 10.00-10.30 hos Spiritismens Trossamfunds næstformand. Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er at få endeligt godkendt de angivne vedtægter, som vi gennemgik i dybden på vores generalforsamling den 21. november 2020.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Gennemgå og godkende de givne vedtægtsændringer
4. Eventuelt

Tilmelding til denne ekstraordinære generalforsamling sker ved at fremsende en mail til os om, at du gerne vil deltage på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Indsigt i spiritismen - åndeverdenen - åndekontakt januar 2020 4

28. februar, kl. 10.30-13.30
INDSIGT I SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

På årets første arrangement gennemgår vi spiritismens begreber, indhold, viden, tro og resultater. Vi bygger videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte arrangementer.

Områder, der gennemgås, er følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, psykometri og afdødekontakt)
 • Mennesker samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 10 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Den 28. februar 2021, kl. 10.30-13.30.

Sted:
Online/digitalt via Teams.

Du modtager en mail fra os i tiden op til arrangementet med et link til din adgang. Vær opmærksom på, at vi IKKE YDER TEKNISK SUPPORT i forhold til din brug/adgang via Teams. Vi anbefaler, at du sikrer dig, at det virker for dig; at du ved, hvordan man bruger Teams, inden arrangementet starter.

Der er nu åben for tilmelding!

Arrangementet er kun for medlemmer, og det er gratis at deltage.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Tilmeld dig her – via vores NemTilmeld.

fysisk medieskab

17. april, kl. 10.00-12.30
DET FYSISKE MEDIESKAB - VIRTUELT FOREDRAG

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden. Hver cirkel udvikler sig alt andet lige forskelligt.
 • Afspilning af åndestemmer (trancetale), som er optaget i den cirkel, som trossamfundets formand og næstformand er en del af sammen med tre andre medlemmer fra Spiritismens Trossamfund.

Du kan deltage i foredraget uanset kendskabs- og erfaringsniveau, blot du er medlem af Spiritismens Trossamfund og har tilmeldt dig.

Spiritismens Trossamfunds formand (Jens) og næstformand (Christina) er indlægsholderne. Vi har de sidste 11 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Lørdag, den 17. april 2021, kl. 10.00-12.30.

Foredraget foregår digitalt via Microsoft Teams.

Arrangementet er kun for medlemmer, og prisen er 50,00 kr. pr. person, som betales ved tilmelding. 

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Tilmelding sker her via NemTilmeld: DET FYSISKE MEDIESKAB – VIRTUELT FOREDRAG (via Microsoft Teams)

13. juni, kl. 10.00-13.00
VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG - via Microsoft Teams

Trossamfundet vokser fortsat i et behageligt tempo, og vi som medlemmer oplever, hvor utrolig dejligt, inspirerende og udviklende, det er, når der er tid til at tale sammen og stille spørgsmål til hinanden under vores arrangementer. Energien og atmosfæren er så vidunderlig. Det giver en særlig stemning, som løfter humøret og sjælen 🙂

Når vores kære støttende åndevenner, familie vejledere m.fl. støder til fra åndeverdenen og hjælper os med at vide og forstå mere, ja så går de fleste af os fra vores arrangementer med en helt særlig følelse og glæde inden i – og ikke mindst taknemmelighed.

Man kan opnå meget alene. Det gælder også inden for den åndelige virke. Men sammen… ja, sammen kan vi løfte os op til endnu mere indsigt og udvikling. Og det er bl.a. derfor, at vi afholder vores “Videns-, tro og erfaringsudvekslingsdage”! 

Hvad enten du “bare” interesserer dig for det åndelige, eller om du arbejder med det i ny og næ, eller om du arbejder såkaldt professionelt med det, så kan dette arrangementet være interessant for dig.

Vores dagsorden bliver skabt ud fra de tanker, spørgsmål, forslag og lyst til at dele viden og erfaringer, som hver af os møder op med. Vi i bestyrelsen står for at facilitere dagen og de mange emner, vi fælles byder ind med.

Du kan deltage uanset erfarings- og vidensniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Du er velkommen til at tænke over, hvilke spiritistiske områder, spørgsmål mv., som du har og gerne vil drøfte på dette arrangement sammen med andre ligesindede og nysgerrige medlemmer. Send dem gerne til os på forhånd – enten når du tilmelder dig elektronisk eller send dine emner/spørgsmål til os i god tid på trossamfundets mail: dialog@spiritismenstrossamfund.dk  

Trossamfundets formand Jens Johansen og næstformand Christina Frank vil facilitere dagen. 

Deltagerne på dagen bestemmer hvilke spiritistiske områder, vi skal drøfte, og hvilke spiritistiske spørgsmål, som man hver især ønsker svar på.

Tidspunkt
Søndag, den 13. juni 2021, kl. 10.00-13.00.

Sted
Arrangementet foregår digitalt via Microsoft Teams.

Arrangementet er kun for medlemmer, og er gratis at deltage i.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Tilmelding sker her via NemTilmeld. Tilmelding åbner lørdag, den 1. maj 2021.

Lørdag, den 11. september, kl. 13.00 til ca. kl. 17.00
Ånderne maler igennem mediet Florencio Anton

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De tidligere år, da ånderne malede gennem Florencio hos os i Aktivhuset Olsbækken i Greve, blev der for øjnene af alle fremmødte medlemmer malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time! 

Nogle af de afdøde malere, der har malet gennem mediet, har været Matisse, Picasso, danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh m.fl.

At være med til en sådan seance, og se hvordan ånderne maler gennem mediet Florencio i et højt tempo og i en vidunderlige stemning, er en helt særlig oplevelse. 

Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med musik til. Din deltagelse kræver kun et positivt og åbent sind, og så skal du ellers blot nyde oplevelsen, selskabet mellem åndeverdenen og den jordiske verden.

Når seancen er forbi, og vi har afholdt en pause,  bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er 1.200, 1.400 og 1.600 kr. alt efter størrelse. 

Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

(Få mere viden om Florencio Anton og hans arbejde her)

Dato: Lørdag, den 11. september, kl. 13 til ca. 17.00.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Det koster kr. 50 pr. medlem at deltage, og hvert medlem må tage én betalende gæst med. Overskuddet fra arrangementet doneres til Florencio og co.’s sociale arbejde i Brasilien.

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld (klik her)

Mental medieskab workshop 2019 Spiritismen Danmark_2

Søndag, den 12. september, kl. 10.00-16.00
DET MENTALE MEDIESKAB - WORKSHOP

Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop: Du får mulighed for at prøve forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt med vores kære afdøde, åndelige vejledere/hjælpere/guider.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Vi inddeler os herefter i fire studiegrupper. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra trossamfundet, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45-60 min. varighed. Du “roterer” mellem to studiegrupper, så du får afprøvet discipliner inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1: Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2: Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Studiegruppe 4: Mød din åndelige vejledere/hjælpere/guider

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

Trossamfundets formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank introducerer dig kort til det mentale medieskab, dvs. teori og og viden.

Efterfølgende, i de fire studiegrupper, faciliterer/underviser medier fra trossamfundet i de fire forskellige arbejdsformer/tilgange: Clairvoyance, afdødekontakt, psykometri og mød din åndelige vejledere/hjælpere/guider.

Facilitatorerne er bl.a.: Juki Tauchi, Leah Cecilie Holbek, Jens Johansen og Christina Frank.

Tidspunktet er søndag, den 12. september 2021, kl. 10.00-16.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Workshoppen er for medlemmer af Spiritismens Trossamfund. Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her (klik)

Det koster 50,00 kr. at deltage i dette arrangement, som betales ved tilmelding. 

Deltagerbegrænsningen er på 50 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på en venteliste.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Afdødekontakt, clairvoyance, psykometri, åndelig vejleder_8

Weekenden, den 30. og 31. oktober kl. 9.30 til ca. 16.30
TO TRÆNINGSDAGE I DET MENTALE MEDIESKAB

For første gang i Spiritismens Trossamfunds historie vil vi gerne tilbyde at afholde en træningsweekend i det mentale medieskab for at give mulighed for at gå i dybden med at udvikle sine evner i disciplinerne afdødekontakt og clairvoyance med overvejende fokus på førstnævnte disciplin. 

Dette nye initiativ iværksættes på baggrund af ønsker fra flere af jer medlemmer, som efterspørger at have endnu mere tid til at træne og øve sammen med andre ligesindede og med kyndig sparring fra dygtige og erfarne undervisere. Dette gøres nu muligt… 

Formålet med dette weekend-arrangement er at oparbejde evnen til at kommunikere mentalt med ånder samt at formidle deres kærlighed og budskaber til andre mennesker. Yderligere er der fokus på at træne og udvikle sine evner til at stå på platform/podie og her formidle budskaber direkte til et publikum. Dette benævnes ofte som klarsynsdemonstration. 

De to træningsdage vil indeholde en hel del øvelser med henblik på at kontakte, verificere og formidle fra den åndelige verden. Dette vil både foregå i større og mindre grupper samt i plenum i et trygt og tillidsfuldt miljø – uanset erfaringsniveau. Derudover vil der også være teori omkring de forskellige stadier mht., hvordan man løfter sine energier, “sidder” i energierne samt fokus på chakrasystemets opbygning og hvilke evner, der hører til i de forskellige chakraer. Der vil ligeledes være clairvoyante øvelser samt øvelser fra kunstterapien, hvilket bidrager til en opløftende energi samt skaber glæde og grin.

Du skal blot møde op med et positivt og imødekommende sind i afslappet tøj og gerne medbringe pude, tæppe, tykke sokker eller hjemmesko. Det vil være alletiders, hvis du også medbringer skriveredskaber og farveblyanter, hvis du har dette. 

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og underviserne vil gøre sit til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, har valgt at donere sin tid – sammen med en medhjælper – til at stå for de to træningsdage. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede.  

Tidspunktet er lørdag, den 30. oktober og søndag, den 31. oktober 2021, kl. 9.30 til ca. 16.30.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Workshoppen er for medlemmer af Spiritismens Trossamfund. Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

Det koster 750,00 kr. at deltage i de to træningsdage, som betales ved tilmelding. Hvis du bliver forhindret i at deltage, refunderes beløbet ikke. 

Deltagerbegrænsningen er på 20 personer. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på en venteliste.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt for sit medlemskab. Herefter kan vedkommende tilmelde sig dette weekend-arrangement på samme måde som du.

klarsynsdemonstration

Lørdag, den 20. november, kl. 11.00-13.00
KLARSYNSDEMONSTRATION, AFDØDEKONTAKT & CLAIRVOYANCE

Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af to mentale medier og clairvoyante (Malene Bendtsen og Chila Yunai), som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for os og den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden til os medlemmer i form af det mentale medieskab.

Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og uanset hvad, sætter vi stor pris på vores timer sammen.

Åndekontakten og -kommunikationen sker ved, at de mentale medier (se billedet) stiller sig frem foran os deltagere på dagen og udøver afdødekontakt og/eller clairvoyance. Imens er vi deltagere placeret på stole foran de to mentale medier, som enten skiftevis eller i forlængelse af hinanden udøver denne klarsynsdemonstration.

Spiritismens Trossamfund afholder dette arrangement i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Vi skaber sammen et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden.

Vi er derfor meget taknemmelige for, at Malene Bendtsen og Chila Yunai vil berige os med at stille sig frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen, til os deltagere. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi, tålmodighed samt masser af glæde og taknemmelighed.

Traditionen tro, starter vi dagen med en meditation og en velkomst til deltagerne – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, som ligeledes er mødt op for at lytte med og hjælpe os i løbet af arrangementet.

Vi er meget glade for, at de to dygtige mentale medier, Malene Bendtsen og Chila Yunai, stiller sig til rådighed til at udøve afdødekontakt og/eller clairvoyance. Chila og Malene fremgår af billedet ovenfor, som er taget for ét år siden i Aktivhuset Olsbækken.

Du kan læse mere om Chila Yunai og Malene Bendtsen her:

Dato: Lørdag, den 20. november 2021, kl. 11.00-13.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort, enkel guidet meditation.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Parkering: Kun på de afmærkede arealer (ikke på græsset)

Vi sørger for kaffe, te, postevand, nødder og småkager.

Der er køleskab, hvis du har brug for selv at medbringe mad.

Du tilmelder dig her (klik).

Det koster 50,00 kr. at deltage pr. person. I alt er der 50 pladser. 

Arrangementet er kun for medlemmer af Spiritismens Trossamfund.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.