Kontakt

Kontakt

Navn: Spiritismens Trossamfund (CVR-nr: 39551896)

Email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

BESTYRELSEN:

Bestyrelsen Spiritismens Trossamfund

Formand, Jens Johansen (tlf. 2811 9194, hverdage kl. 09-18)
Næstformand, Christina Frank (Tlf. 2922 9199, hverdage kl. 09-18)
Bestyrelsesmedlem, Juki Tauchi

KASSERER:

Jesper Dam

Jesper Dam

RÅDET:

Rådet Spiritismens Trossamfund

Dion Lich Jensen
Honey Danica Efeu
Rebeka Thomsen
Vibeke Kasandra Dam

Rådsmedlemmerne kan kontaktes på dialog@spiritismenstrossamfund.dk

BANKOPLYSNINGER:

MobilePay Spiritismens Trossamfund
Danske Bank Spiritismens Trossamfund