Det er muligt at booke Spiritismens Trossamfunds to stiftere, Christina Frank og Jens Johansen, til at holde foredrag og workshops til arrangementer, i netværksgrupper, hos private, i virksomheder, hos foreninger og lignende. Prisen afhænger af selve indholdet, varigheden, tid og sted. 

Er du interesseret, så skriv gerne til trossamfundet på:

mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dkeller ring til os på tlf. 7190 7086 (Jens) eller 2116 9202 ‭(Christina) for videre dialog herom.

  Christina Frank Jens Johansen

  Jens Johansen er formand i Spiritismens Trossamfund og er både et fysisk og mentalt medie. Du kan læse mere om Jens’ virke på hans egen hjemmeside: www.mod-lyset.nu. Jens er også censor ved eksamener i eksterne uddannelser inden for det mentale medieskab.

  Christina Frank er næstformand i Spiritismens Trossamfund og har siden 2010 haft rollen som seanceleder i en privat cirkel i fysisk medieskab, som Jens er fysisk medie i. I denne private cirkel, som også består af medlemmer fra trossamfundet, samarbejder vi med et fast team af ånder med fokus på udvikling af fysiske åndematerialisationer (ånder, der viser sig fysisk for os), fysisk kommunikation med ånder og andre fysiske fænomener. Vi har optaget vores samtaler med de tilstedeværende ånder igennem trancetale med Jens som medie, hvilket vi har mulighed for at afspille til et booket foredrag og bookede workshops.

  Jens Johansen og Christina Frank er begge ”Spiritismens Formidler” i Spiritismens Trossamfund, og de kan som forkyndere udføre ritualerne: vielser med borgerlig gyldighed, livsvelsignelser (herunder konfirmation), navngivning, dåb, begravelser og bisættelser. Jens Johansen og Christina Frank står også for uddannelse af nye Spiritismens Formidlere i trossamfundet.

  Christina Frank og Jens Johansen har de seneste 13 år afholdt over 100 foredrag/workshops omkring spiritismen og dens mangfoldige facetter. Som inspiration til emner, som Christina og Jens kan bookes ind til, kan nævnes:

  • Spiritismens kendetegn og historie.
  • Menneskers samarbejde med ånder (familiemedlemmer, venner, åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder).
  • Den åndelige verdens opbygning.
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere samt praktiske øvelser heri
  • Det mentale medieskab (clairvoyance, psykometri, afdødekontakt, healing mv.)
   • Hvad mental medieskab er.
   • Hvorledes du mental kan kommunikere med den åndelige verden.
   • Hvordan kommer du godt i gang med denne åndekommunikation.
   • Praktiske øvelser.
  • Det fysiske medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)
   • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
   • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.).
   • Lytte til optagede åndestemmer.
   • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. kan billeder vises fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
   • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden og erfaringer hermed.
  • Indholdet og formålet med Spiritismens Trossamfund
  • Kendetegnene for en spiritistisk:
   • Dåb og navngivning
   • Vielse
   • Begravelse og bisættelse
   • Livsvelsignelse, herunder konfirmation

  Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om ”spiritismen” i jeres religionsundervisning?

  Spiritismen blomstrer i takt med, at flere bliver opmærksom på det spirituelle og andre selv bliver mere spirituelle i deres hverdag. Dette rejser mange spørgsmål, især fra unge mennesker, som i stigende grad henvender sig til ”Spiritismens Trossamfund” for at få indsigt i og skrive opgaver om spiritismens historie, indhold, budskaber, udbredelse mv. Nysgerrige og kritiske unge mennesker er det bedste…

  Derfor vil vi gerne stille os til rådighed, hvor vi i øjenhøjde med de unge oplyser omkring, hvad spiritister tror på – såsom: 

  – Er der er liv efter døden? 

  – Kan man kommunikere med de afdøde/ånder? 

  – Hvordan gør man dette? 

  – Eksisterer der en åndelig verden? 

  – Hvordan ser den ud, og hvordan lever ånderne i de åndelige sfærer?

  Vi tror bl.a. på reinkarnation, og at vi har åndelige vejledere, som guider os i livet. En del unge har haft oplevelser med afdødekontakt og klarsyn, som kan være enormt smukt, men også nogle gange lidt skræmmende, hvis man ikke er forberedt på, hvad dette kan omhandle. At tale åbent om dette er en god måde at afmystificere, be-/afkræfte fordomme samt reflektere om tro.

  Vi vil derfor gerne tilbyde at komme forbi jeres skole med det formål at give indsigt i spiritismen som trosretning samt svare på alle de spørgsmål, som jeres elever/studerende måtte have herom. Kontakt os endelig, hvis dette har jeres interesse.

  En god måde at blive klogere på, om dette er noget for jer, er at starte med at tage en indledende og uformel dialog med os. 

  Kontakt os gerne på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

  Telefon: ‭2116 9202 /‬ 2811 9194