Det er muligt at booke Spiritismens Trossamfunds to stiftere, Christina Frank og Jens Johansen, til at holde foredrag og workshops til arrangementer, i netværksgrupper, hos private, i virksomheder, hos foreninger og lignende. Prisen afhænger af selve indholdet, varigheden, tid og sted. Er du interesseret heri, så send endelig en forespørgsel til trossamfundet på e-mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dk, eller ring til os på tlf. 7190 7086 (Jens) eller 7190 7056 ‭(Christina) for videre dialog herom.

  Christina Frank Jens Johansen

  Jens Johansen er formand i Spiritismens Trossamfund og er både et fysisk og mentalt medie. Du kan læse mere om Jens’ virke på hans egen hjemmeside: www.mod-lyset.nu. Jens er også censor ved eksamener i eksterne uddannelser inden for det mentale medieskab.

  Christina Frank er næstformand i Spiritismens Trossamfund og har i 10 år haft rollen som seanceleder i en privat cirkel i fysisk medieskab, som Jens er fysisk medie i. I denne private cirkel, som også består af medlemmer fra trossamfundet, samarbejder vi med et fast team af ånder med fokus på udvikling af fysiske åndematerialisationer (ånder, der viser sig fysisk for os), fysisk kommunikation med ånder og andre fysiske fænomener. Vi har optaget vores samtaler med de tilstedeværende ånder igennem trancetale med Jens som medie, hvilket vi har mulighed for at afspille til et booket foredrag og bookede workshops.

  Jens Johansen og Christina Frank er begge ”Spiritismens Formidler” i Spiritismens Trossamfund, og de kan som forkyndere udføre ritualerne: vielser med borgerlig gyldighed, begravelser/bisættelser og dåb. Jens Johansen og Christina Frank står også for uddannelse af nye Spiritismens Formidlere i trossamfundet.

  Christina Frank og Jens Johansen har de seneste 10 år afholdt over 60 foredrag/workshops omkring spiritismen og dens mangfoldige facetter. Som inspiration til emner, som Christina og Jens kan bookes ind til, kan nævnes:

  • Spiritismens kendetegn og historie.
  • Menneskers samarbejde med ånder (familiemedlemmer, venner, åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder).
  • Den åndelige verdens opbygning.
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere samt praktiske øvelser heri
  • Det mentale medieskab (clairvoyance, psykometri, afdødekontakt, healing mv.)
   • Hvad mental medieskab er.
   • Hvorledes du mental kan kommunikere med den åndelige verden.
   • Hvordan kommer du godt i gang med denne åndekommunikation.
   • Praktiske øvelser.
  • Det fysiske medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)
   • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
   • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.).
   • Lytte til optagede åndestemmer.
   • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. kan billeder vises fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
   • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden og erfaringer hermed.
  • Indholdet og formålet med Spiritismens Trossamfund
  • Kendetegnene for en spiritistisk:
   • Dåb og navngivning
   • Vielse
   • Begravelse og bisættelse
   • Livsvelsignelse

  Email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

  Telefon: ‭2922 9199 /‬ 2811 9194