Det er muligt at booke Spiritismens Trossamfunds to stiftere, Christina Frank og Jens Johansen, til at holde foredrag og workshops til arrangementer, i netværksgrupper, hos private, i virksomheder, hos foreninger og lignende. Prisen afhænger af selve indholdet, varigheden, tid og sted. Er du interesseret heri, så send endelig en forespørgsel til trossamfundet på e-mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dk, eller ring til os på tlf. 7190 7086 (Jens) eller 7190 7056 ‭(Christina) for videre dialog herom.

  Christina Frank Jens Johansen

  Jens Johansen er formand i Spiritismens Trossamfund og er både et fysisk og mentalt medie. Du kan læse mere om Jens’ virke på hans egen hjemmeside: www.mod-lyset.nu. Jens er også censor ved eksamener i eksterne uddannelser inden for det mentale medieskab.

  Christina Frank er næstformand i Spiritismens Trossamfund og har i 12 år haft rollen som seanceleder i en privat cirkel i fysisk medieskab, som Jens er fysisk medie i. I denne private cirkel, som også består af medlemmer fra trossamfundet, samarbejder vi med et fast team af ånder med fokus på udvikling af fysiske åndematerialisationer (ånder, der viser sig fysisk for os), fysisk kommunikation med ånder og andre fysiske fænomener. Vi har optaget vores samtaler med de tilstedeværende ånder igennem trancetale med Jens som medie, hvilket vi har mulighed for at afspille til et booket foredrag og bookede workshops.

  Jens Johansen og Christina Frank er begge ”Spiritismens Formidler” i Spiritismens Trossamfund, og de kan som forkyndere udføre ritualerne: vielser med borgerlig gyldighed, begravelser/bisættelser og dåb. Jens Johansen og Christina Frank står også for uddannelse af nye Spiritismens Formidlere i trossamfundet.

  Christina Frank og Jens Johansen har de seneste 10 år afholdt over 60 foredrag/workshops omkring spiritismen og dens mangfoldige facetter. Som inspiration til emner, som Christina og Jens kan bookes ind til, kan nævnes:

  • Spiritismens kendetegn og historie.
  • Menneskers samarbejde med ånder (familiemedlemmer, venner, åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder).
  • Den åndelige verdens opbygning.
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere samt praktiske øvelser heri
  • Det mentale medieskab (clairvoyance, psykometri, afdødekontakt, healing mv.)
   • Hvad mental medieskab er.
   • Hvorledes du mental kan kommunikere med den åndelige verden.
   • Hvordan kommer du godt i gang med denne åndekommunikation.
   • Praktiske øvelser.
  • Det fysiske medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)
   • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
   • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.).
   • Lytte til optagede åndestemmer.
   • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. kan billeder vises fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
   • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden og erfaringer hermed.
  • Indholdet og formålet med Spiritismens Trossamfund
  • Kendetegnene for en spiritistisk:
   • Dåb og navngivning
   • Vielse
   • Begravelse og bisættelse
   • Livsvelsignelse
  Merle

  Kunne I tænke jer at inddrage oplysning om ”spiritismen” i jeres religionsundervisning?

  Spiritismen blomstrer i takt med, at flere bliver mere og
  mere spirituelle i deres hverdag.
  Dette rejser mange spørgsmål, især fra unge mennesker, som i
  stigende grad henvender sig til ”Spiritismens Trossamfund” for at få
  indsigt i og skrive opgaver om spiritismens historie, indhold, budskaber,
  udbredelse mv. Nysgerrige og kritiske unge mennesker er det bedste…

  Derfor vil Merle Beck (på billedet ovenfor) gerne stille sig til rådighed, hvor Merle i
  øjenhøjde med de unge oplyser omkring, hvad spiritister tror på – såsom: Er der
  er liv efter døden? Kan man kommunikere med de afdøde/ånder? Hvordan gør man
  dette? Eksisterer der en åndelig verden? Hvordan ser den ud?

  Vi tror bl.a. på reinkarnation, og at vi har åndelige
  vejledere, som guider os i livet. En del unge har haft oplevelser med
  afdødekontakt og klarsyn, som kan være enormt smukt, men også nogle gange lidt skræmmende,
  hvis man ikke er forberedt på, hvad dette kan omhandle. At tale åbent om dette er
  en god måde at afmystificere, be-/afkræfte fordomme samt reflektere om tro.

  Merle vil derfor gerne tilbyde at komme forbi jeres skole med det formål at give
  indsigt i spiritismen som trosretning samt svare på alle de spørgsmål, som
  jeres elever/studerende måtte have herom. Kontakt os endelig, hvis dette har jeres
  interesse.

  En god måde at blive klogere på, om dette er noget for
  jer, er at starte med at tage en indledende dialog med Merle. Kontakt os gerne på:
  dialog@spiritismenstrossamfund.dk

  Merle blev født med evnen til at se ånder og har i dag startet
  ungdomsafdelingen i Spiritismens Trossamfund. Målet er at være et trygt sted
  for de unge mellem 13-21 år, som er nysgerrige omkring det åndelige, herunder
  clairvoyance, psykometri og afdødekontakt.

  Merle tilbyder ét besøg per skole, så det er oplagt at samle flere klasser til en
  spændende time, hvor Merle vil fortælle om hendes arbejde som medie og som en
  portal mellem den fysiske verden og åndeverden. Merle vil selvfølgelig også
  svare på spørgsmål. Merle er forfatter og arbejder som (åndeligt) medie, og kan
  derfor kun give et vist antal besøg, så det er først til mølle.

  Email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

  Telefon: ‭2922 9199 /‬ 2811 9194