Spiritismens Trossamfunds dåb/navngivning

navngivning dåb

Dåb med borgerlig gyldighed kan kun finde sted i folkekirken og i de 11 anerkendte trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970. Dette fremgår af trossamfundslovens § 24, stk. 2, sammenholdt med lovens § 27, nr. 1. Eftersom Spiritismens Trossamfund ikke er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, skal medlemmer af trossamfundet navngive børn via borger.dk. Du kan læse mere om navngivning af børn uden dåb på Kirkeministeriets hjemmeside.

Spiritismens Trossamfund tilbyder en spiritistisk dåb/navngivning. Denne spiritistiske navngivning/dåb har ikke borgerlig gyldighed, men er i stedet et særligt smukt ritual og skal betragtes som en personlig fejring af barnet. Navngivningen/dåben varetages af én af Spiritismens Formidlere fra trossamfundet og kan forekomme overalt i Danmark uanset geografi og lokalitet, såfremt Spiritismens Formidler, som skal udføre ritualet, og myndigheden/ejeren af lokaliteten tillader det. Det vil sige, at ceremonien eksempelvis kan foregå i naturen, i kirker, i private hjem mv.

Både børn, unge og voksne kan få en spiritistisk dåb.

I Spiritismens Trossamfund kan et barn til og med seks måneder bliver spiritistisk døbt, såfremt mindst én af barnets forældre er medlem af trossamfundet. Spiritismens Trossamfund følger dansk lovgivning med hensyn til, at et barn skal navngives indenfor seks måneder. En navngivning/dåb igangsættes ved, at den eller dem, der har forældremyndigheden, retter henvendelse til trossamfundet og får dette arrangeret med den af Formidlerne, som vil varetage den forestående dåb. Barnet optages ikke automatisk i Spiritismens Trossamfund efter en navngivning/dåb i Spiritismens Trossamfund. Ønsker forældrene til barnet ved navngivningen, at barnet skal være medlem at trossamfundet, skal forældrene informere Spiritismens Formidler om dette ønske. Hvis forældrene vælger ikke at lade barnet optage i trossamfundet, kan barnet, når det er myndig, selv aktivt vælge at blive medlem af trossamfundet. Såfremt forældrene giver tilladelse til, at barnet efter eget ønske før det fyldte 18. år vil være medlem af trossamfundet, kan barnet med forældrenes tilladelse lade barnet blive optaget i trossamfundet. 


Forløbet i udførelsen af en spiritistisk dåb/navngivning – som vi i det efterfølgende vil benævne som Spiritismens dåb – er i hovedtræk følgende og udføres som sagt af Spiritismens Formidler:

Trin 1:

Formidleren byder velkommen til dåben, hovedpersonen og til deltagerne fra henholdsvis jordisk og åndelig side. Formidleren tænder et lys for barnet.

Formidleren indleder med at berette om formålet og bevæggrunden til, at vi er samlet til Spiritismens dåb, og at vi fejrer barnets start på livet her på Jorden. Spiritismens dåb er en tilkendegivelse af, at barnets ånd har fået mulighed for og selv har valgt at lade sig inkarnere som menneske netop nu hos de givne forældre, i den pågældende familie, i denne tid her på Jorden.

Spiritismen bygger på viden gennem 150 års undersøgelser, eksperimentering og samarbejde med den åndelige verden, hvorfra vi har fået bevist og dokumenteret, at den åndelige verden er virkelig. Spiritismen er således baseret på både viden og tro, og ved Spiritismens barnedåb vedkender forældrene på barnets vegne, at spiritismen; dens indhold og troen herpå, skal være barnets tro.

Herefter fortsætter Formidleren med at fortælle om essensen og budskaberne i Spiritismens Trossamfunds 5 Hovedpunkter, således at indholdet er målrettet formålet med navngivningen/barnedåben.

Trin 2:

I den åndelige verden er det vores skytsånd, der giver os vores navn – ikke det jordiske, som jo ændrer sig for hvert liv. Men her på Jorden har NN’s (barnets) forældre i dette liv valgt, at NN’s navn skal være “X”.

Formidleren tænder et lys og siger:

Vi tager alle hinanden i hænderne og beder sammen for, at NN i dette liv vil udvikle sig i lys og kærlighed samt hjælpe andre med at gøre det samme. Vi håber og beder til, at NN vil være god mod andre og sig selv, være ansvarlig, ydmyg, tolerant, tilgivende og hjælpsom, udvise næstekærlighed samt mange andre gode egenskaber og kvaliteter, og på bedst mulig måde løse de opgaver, som du NN stilles overfor i dit jordiske liv. Du får ingen opgaver her i jordelivets skole, som du ikke kan løse ved at hjælpe dig selv og med hjælp fra andre. Vi er aldrig alene, vi er en del af Livskilden, dens styrke og beskyttelse.”

Formidleren fortæller med sine egne ord, at dette er, hvad det tændte lys skal symbolisere. Vi har taget hinanden i hænderne for at minde om, at vi alle er forbundet med hinanden, og vi har betydning for hinanden; for vores liv, vores fællesskab og udvikling.

Formidleren siger, at vi kan slippe hinandens hænder igen.

Trin 3:

Formidleren siger:

NN’s forældre har valgt, at du ved Spiritismens dåb er en del af den spiritistiske filosofi, lære og tro – og nu også Spiritismens Trossamfund. Hvis du med tiden finder ud af, at en anden tro eller livsanskuelse passer bedre til dig, håber vi, at du vil følge dit hjerte i denne henseende. Du skal vide, at spiritismen favner alle trosretninger, er fordomsfri og ønsker det bedste for ethvert mennesket og dens ånds udvikling. Når du bliver myndig, og hvis du vælger en anden trosretning, er du stadig hjertelig velkommen til at være en del af Spiritismens Trossamfund, hvis den anden trosretning godkender dette.”

Formidleren afslutter med egne ord navngivningen/barnedåben og har afstemt afrundingen med forældrene.

Det praktiske

Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offtentlige tilskud. Der er derfor en brugerbetaling for afholdelse af ritualet, herunder eventuelle transportomkostninger.