Barne- og voksendåb

Både børn og voksne kan blive spiritistisk døbt.

Dåb med borgerlig gyldighed kan kun finde sted i folkekirken og i de 11 anerkendte trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970. Dette fremgår af trossamfundslovens § 24, stk. 2, sammenholdt med lovens § 27, nr. 1. Eftersom Spiritismens Trossamfund ikke er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, skal medlemmer af trossamfundet navngive børn via borger.dk. Du kan læse mere om navngivning af børn uden dåb på Kirkeministeriets hjemmeside.

Den dåb, som Spiritismens Trossamfund tilbyder, har dermed ikke borgerlig gyldighed, men er i stedet et særligt smukt ritual og skal betragtes som en personlig fejring af hovedpersonen.

Dåben, som varetages af én af Spiritismens Formidlere fra trossamfundet, kan finde sted næsten overalt i Danmark uanset geografi og lokalitet, såfremt Spiritismens Formidler, som skal udføre ritualet, og myndigheden/ejeren af stedet tillader det. Det vil sige, at ceremonien eksempelvis kan foregå i naturen, i kirker, i private hjem mv.

I Spiritismens Trossamfund kan et barn til og med seks måneder bliver spiritistisk døbt, såfremt mindst én af barnets forældre er medlem af trossamfundet. Spiritismens Trossamfund følger dansk lovgivning med hensyn til, at et barn skal navngives indenfor seks måneder. En dåb af et barn igangsættes ved, at den eller dem, der har forældremyndigheden, retter henvendelse til trossamfundet og får dette arrangeret med den af Formidlerne, som skal foretage dåben.

Barnet optages ikke automatisk i Spiritismens Trossamfund efter en navngivning/dåb i Spiritismens Trossamfund. Ønsker forældrene til barnet ved navngivningen, at barnet skal være medlem at trossamfundet, skal forældrene informere Spiritismens Formidler om dette ønske. Hvis forældrene vælger ikke at lade barnet optage i trossamfundet, kan barnet, når det er myndig, selv aktivt vælge at blive medlem af trossamfundet. Såfremt forældrene giver tilladelse til, at barnet efter eget ønske før det fyldte 18. år vil være medlem af trossamfundet, kan barnet med forældrenes tilladelse lade barnet blive optaget i trossamfundet. 

Dåbsritualet

Trin 1

Formidleren byder velkommen til dåben, hovedpersonen og til deltagerne fra henholdsvis jordisk og åndelig side.

Formidleren indleder med at fortælle om formålet og bevæggrunden til, at vi er samlet til Spiritismens dåb, og at vi fejrer hovedpersonens start på livet her på Jorden. Spiritismens dåb er en tilkendegivelse af, at hovedpersonens ånd har fået mulighed for og selv har valgt at lade sig inkarnere som menneske netop nu hos de givne forældre, i den pågældende familie, i denne tid her på Jorden.

Spiritismen bygger på viden gennem 150 års undersøgelser, eksperimentering og samarbejde med den åndelige verden, hvorfra vi har fået bevist og dokumenteret, at den åndelige verden er virkelig. Spiritismen er således baseret på både viden og tro, og ved Spiritismens dåb vedkender forældrene på hovedpersonens vegne, at spiritismen; dens indhold og troen herpå, skal være hovedpersonens trosretning.

Herefter fortsætter Formidleren med at fortælle om essensen og budskaberne i Spiritismens Trossamfunds 5 Hovedpunkter, således at indholdet er målrettet formålet med dåben.

 

Trin 2

I den åndelige verden er det vores skytsånd, der giver os vores navn – ikke det jordiske, som jo ændrer sig for hvert liv. Men her på Jorden har hovedpersonens forældre i dette liv valgt, at NN’s navn skal være “X”.

Formidleren tænder et lys og siger:

Vi tager alle hinanden i hænderne og beder sammen for, at NN i dette liv vil udvikle sig i lys og kærlighed samt hjælpe andre med at gøre det samme. Vi håber og beder til, at NN vil være god mod andre og sig selv, være ansvarlig, ydmyg, tolerant, tilgivende og hjælpsom, udvise næstekærlighed samt mange andre gode egenskaber og kvaliteter, og på bedst mulig måde løse de opgaver, som du NN stilles overfor i dit jordiske liv. Du får ingen opgaver her i jordelivets skole, som du ikke kan løse ved at hjælpe dig selv og med hjælp fra andre. Vi er aldrig alene, vi er en del af Livskilden, dens styrke og beskyttelse.”

Formidleren fortæller med sine egne ord, at dette er, hvad det tændte lys skal symbolisere. Vi har taget hinanden i hænderne for at minde om, at vi alle er forbundet med hinanden, og vi har betydning for hinanden; for vores liv, vores fællesskab og udvikling.

Formidleren siger, at vi kan slippe hinandens hænder igen.

 

Trin 3

Formidleren siger:

NN’s forældre har valgt, at du ved Spiritismens dåb er en del af den spiritistiske filosofi, lære og tro – og nu også Spiritismens Trossamfund. Hvis du med tiden finder ud af, at en anden tro eller livsanskuelse passer bedre til dig, håber vi, at du vil følge dit hjerte i denne henseende. Du skal vide, at spiritismen favner alle trosretninger, er fordomsfri og ønsker det bedste for ethvert mennesket og dens ånds udvikling. Når du bliver myndig, og hvis du vælger en anden trosretning, er du stadig hjertelig velkommen til at være en del af Spiritismens Trossamfund, hvis den anden trosretning godkender dette.”

Formidleren afslutter med egne ord dåben og har afstemt afrundingen med dig/jer forinden.

Priser

Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offtentlige tilskud. 

Prisen for en dåb er kr. 5.600 (moms tillægges muligvis) og indbefatter:

  • Personlig samtale med Spiritismens Formilder, som skal forestå ritualet. Formødet foregår enten fysisk hos Spiritismens Formilder, eller over en online mødeplatform. Vil du/I afholde samtalen hjemme hos dig/jer, er dette også en mulighed. Alt efter hvor i Danmark, det i så fald skal foregå, vil der være nogle omkostninger forbundet hermed.
  • Ud fra den personlige samtaler udarbejder Spiritismens Formilder den personlige tale til brug i ritualet. Til vores samtale taler vi også om evt. personlige tilpasninger til ritualet. 
  • Før dåben er der mulighed for, at vi gennemgår forløbet sammen en ekstra gang, såfremt der er behov for det. 
  • Afholdelse af selve ritualet
  • Transportomkostninger (kørsel, færge, fly, betalingsbroer m.m.) for vielsesforretteren til jeres lokation indgår ikke i prisen. Der afregnes efter statens kilometertakts ift. kørsel. Kørsel beregnes fra/til vielsesforretterens bopæl (privat adresse).

Kontakt os for en uforpligtende snak

Christina Frank
Christina Frank
Tlf. 71907056
Jens Johansen
Tlf. 71907086