Dansk lovgivning siger følgende om varetagelsen af bisættelse/begravelse: “Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet. Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser.” Du kan læse mere her.

Det vil sige, at hvis man ved sin død er medlem af Spiritismens Trossamfund, kan vi sagtens forestå en spiritistisk og personlig tilpasset bisættelse/begravelse. Vi kan arrangere en højtidelighed i et kapel, eget hjem, i naturen eller andre passende steder overalt i Danmark, såfremt Spiritismens Formidler, som skal udføre ritualet, og myndigheden/ejeren af lokaliteten tillader det. Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af et kapel samt eventuel organist og kor, hvis familien ønsker dette som en del af ritualet. Omkostningerne dækkes af familien/pårørende.

En spiritistisk bisættelse/begravelse igangsættes ved, at den afdødes nærmeste pårørende henvender sig til trossamfundet. På nuværende tidspunkt har Spiritismens Trossamfund to Spiritismens Formidlere: Jens Johansen og Christina Frank, som kan udføre ceremonien. Planlægningen vil foregå i tæt samarbejde med enten Christina eller Jens.

Hovedtrækkene i udførelse af ceremonien for en spiritistisk bisættelse/begravelse vil foregå på følgende vis:

Trin 1:

Formidleren tænder et lys og indleder med en bøn centreret om den kære afdøde (dvs. hovedpersonen, der er gået over på “den anden side”) og opfordrer deltagerne til at lukke øjnene, lytte med og sende den kære afdøde hjertelige tanker. Formidleren beder i bønnen de af NNs venner og familie, der også befinder sig i den åndelige verden, om at tage kærligt imod NN, så NN kan få den bedste tilbagekomst til det åndelige liv, hvor NN nu fortsætter sit liv og sin udvikling.

Formidleren fortsætter med at tale ud fra Spiritismens Trossamfunds 5 Hovedpunkter og uddrager essensen/fremhæver budskaber heraf med øje for, hvad der er relevant i forhold til den pågældende bisættelse/begravelse.

Trin 2:

Formidleren fortæller en personlig beretning om den kære afdøde (ud fra den samtale, der har fundet sted på forhånd mellem Formidler og relevante pårørende). Talen henvender sig både til forsamlingen og til den afdøde/ånden, der er taget tilbage til sit åndelige liv.

Formidleren siger henvendt til forsamlingen:

”I spiritismen siger vi ikke “farvel”, men i stedet på “glædeligt gensyn”. Det er nu tid til at samles omkring kisten, hvori kære NN’s jordiske krop ligger. Det er tid til at erkende og give slip på at se den afdøde i live i fysisk form her på Jorden, og i stedet mærke, at det er kærligheden, der forbinder vores sjæle. Når den jordiske død indtræffer, og vi fysisk adskilles fra hinanden, er det tid til at holde fast i troen på den viden og indsigt, spiritismen giver os; at åndeverdenen er virkelig, og at det ved døden kun er den fysiske krop, der dør. Således er vores ånd ofte kun en tanke væk fra hinanden. Vi er aldrig alene – vi er altid forbundet via Livskilden, som vi er ét med. Når den fysiske død indtræffer, må både NN og vi efterladte indstille os på, at vi nu i stedet er forbundet på tværs af to forskellige verdener.”

Dem i forsamlingen, der vil være med til at stille sig om kisten, går nu hen til kisten sammen med Formidleren. De nærmeste/dem, der kan nå kisten, lægger deres hånd/hænderne på kisten. Personerne bag lægger deres hånd/hænder på personen foran dem, således at alle rører hinanden – som symbol på forening og at være forbundet mellem denne verden og den åndelige.

Herefter fremsiger Formidleren følgende:

“Vi samles for at huske, for at stå sammen og være sammen om at mindes NNs jordiske liv. Vi samles også for at ønske NN alt godt i sin videre udvikling og færden i den åndelige verden. Vi sender dig, kære NN, lyse og gode tanker og beder til, at du er kommet godt hjem og er blevet vel modtaget i din tilbagevenden til dit åndelige liv. Vi vil savne dig, men her i sorgen håber vi samtidig på, at du falder godt til i dine nye omgivelser; dit åndelige hjem, din hverdag og udvikling, som nu begynder. Fra genkendelige ånder er det blevet sagt til os, at alt, hvad vi har opnået, foretaget os og gjort i vores jordiske liv, har betydning for vores fortsatte liv hjemme i den åndelige verden. Således beder vi til, at din fremtid må blive lys og god for dig og dine kære, både i den åndelige verden som her på Jorden. Når tiden en dag er inde, og det er vores tur til at vinke det jordiske liv farvel, vil vi glæde os til atter at mødes, atter at være samlet i den samme verden. Men inden da vil vi tage alt det gode med, som du har givet os, og som vi har været sammen om. Vi bærer dit minde videre og har dig med os på vores vej. På hjertelig gensyn!”

Formidleren beder de tilstedeværende omkring kisten at slippe deres hænder og gøre plads til, at bærerne af kisten nu kan komme til. Hvis det på forhånd er aftalt med den afdødes nærmeste pårørende, at Spiritismens Formidler skal informere om et eventuelt efterfølgende arrangement, sker dette nu på en passende måde.

Trin 3:

Bærerne tager fat om kisten og bærer denne ud til enten rustvogn eller gravplads.

Herefter fortsætter den afsluttende del efter aftale mellem Spiritismens Formidler og de nærmeste pårørende.

Priser

Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offentlige tilskud. 

Prisen for en bisættelse eller begravelse er kr. 5.600 og indbefatter:

  • Personlig samtale med Spiritismens Formilder, som skal forestå ritualet. Formødet foregår enten fysisk eller digital (via en online mødeplatform). Vil I afholde samtalen hjemme hos jer, er dette også en mulighed. Alt efter hvor i Danmark, det i så fald skal foregå, vil der være nogle omkostninger forbundet hermed.
  • Ud fra den personlige samtaler udarbejder Spiritismens Formilder den personlige tale til brug i ritualet. Til vores samtale taler vi også om evt. personlige tilpasninger til ritualet. 
  • Før bisættelsen/begravelsen er der mulighed for, at vi gennemgår forløbet sammen en ekstra gang, såfremt der er behov for det. 
  • Afholdelse af selve ritualet
  • Transportomkostninger (kørsel, færge, fly, betalingsbroer m.m.) for Spiritismens Formidler til jeres lokation indgår ikke i prisen. Der afregnes efter statens kilometertakts ift. kørsel. Kørsel beregnes fra/til Formidlerenes bopæl (privat adressen). Satsen er 3,79 kr./km i 2024. Hertil pålægges moms.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Jens Johansen
Tlf. 28119194
Christina Frank
Tlf. 21169202