Velkommen til en smuk og mindeværdig afskedsceremoni 🌹

Hos Spiritismens Trossamfund tilbyder vi bisættelser og begravelser, der går ud over det sædvanlige. Vores ceremonier er smukke, kærlige og dybt personlige, skræddersyet til at ære både den afdøde og de pårørendes behov. Vi skaber varme og mindeværdige afskedsceremonier, der afspejler den dybe kærlighed og forbindelse, vi føler til dem, vi har mistet. Vores mål er at skabe en ceremoni, der ikke blot siger farvel, men også et kærligt og håbefuldt på gensyn i spiritismens og den afdødes ånd.

Vores dedikerede Spiritismens Formidlere (præster) – Juki Tauchi, Bettina Thomsen, Leah Holbek, Christina Frank og Jens Johansen – står klar til at hjælpe jer og vil i samarbejde med jer sikre, at ceremonien opfylder alle jeres ønsker og behov. Sammen skaber vi en smuk og meningsfuld hyldest til den afdødes liv og ånd.

Dansk lovgivning og Spiritismens Trossamfund

I henhold til dansk lovgivning kan medlemmer af andre trossamfund få en såkaldt ‘kirkelig begravelse’. Derfor, hvis man ved sin død er medlem af Spiritismens Trossamfund, eller hvis et familiemedlem til den afdøde er/bliver medlem af Spiritismens Trossamfund, kan vi tilbyde en spiritistisk bisættelse eller begravelse.

De personligt tilpassede ceremonier kan som udgangspunkt foregå alle steder i Danmark, så længe myndigheden/ejeren af stedet tillader det. De kan for eksempel foregå i private hjem, i haver, i naturen, på en båd, i et kapel – og selv i en kirke tilhørende et andet trossamfund (såfremt det andet trossamfund giver tilladelse til det).

Ceremonien består i hovedtræk af tre dele

Trin 1:

Formidleren tænder et lys og indleder med en bøn centreret om den kære afdøde (dvs. hovedpersonen, der er gået over på “den anden side”) og opfordrer deltagerne til at lukke øjnene, lytte med og sende den kære afdøde hjertelige tanker. Formidleren beder i bønnen de af NNs venner og familie, der også befinder sig i den åndelige verden, om at tage kærligt imod NN, så NN kan få den bedste tilbagekomst til det åndelige liv, hvor NN nu fortsætter sit liv og sin udvikling.

Formidleren fortsætter med at tale ud fra Spiritismens Trossamfunds 5 Hovedpunkter og uddrager essensen/fremhæver budskaber heraf med øje for, hvad der er relevant i forhold til den pågældende bisættelse/begravelse.

Trin 2:

Formidleren fortæller en personlig beretning om den kære afdøde (ud fra den samtale, der har fundet sted på forhånd mellem Formidler og relevante pårørende). Talen henvender sig både til forsamlingen og til den afdøde/ånden, der er taget tilbage til sit åndelige liv.

Formidleren siger henvendt til forsamlingen:

”I spiritismen siger vi ikke “farvel”, men i stedet på “glædeligt gensyn”. Det er nu tid til at samles omkring kisten, hvori kære NN’s jordiske krop ligger. Det er tid til at erkende og give slip på at se den afdøde i live i fysisk form her på Jorden, og i stedet mærke, at det er kærligheden, der forbinder vores sjæle. Når den jordiske død indtræffer, og vi fysisk adskilles fra hinanden, er det tid til at holde fast i troen på den viden og indsigt, spiritismen giver os; at åndeverdenen er virkelig, og at det ved døden kun er den fysiske krop, der dør. Således er vores ånd ofte kun en tanke væk fra hinanden. Vi er aldrig alene – vi er altid forbundet via Livskilden, som vi er ét med. Når den fysiske død indtræffer, må både NN og vi efterladte indstille os på, at vi nu i stedet er forbundet på tværs af to forskellige verdener.”

Dem i forsamlingen, der vil være med til at stille sig om kisten, går nu hen til kisten sammen med Formidleren (er der tale om en urne, kan det arrangeres anderledes eller helt udelades). De nærmeste/dem, der kan nå kisten, lægger deres hånd/hænderne på kisten. Personerne bag lægger deres hånd/hænder på personen foran dem, således at alle rører hinanden – som symbol på forening og at være forbundet mellem denne verden og den åndelige.

Herefter fremsiger Formidleren følgende:

“Vi samles for at huske, for at stå sammen og være sammen om at mindes NNs jordiske liv. Vi samles også for at ønske NN alt godt i sin videre udvikling og færden i den åndelige verden. Vi sender dig, kære NN, lyse og gode tanker og beder til, at du er kommet godt hjem og er blevet vel modtaget i din tilbagevenden til dit åndelige liv. Vi vil savne dig, men her i sorgen håber vi samtidig på, at du falder godt til i dine nye omgivelser; dit åndelige hjem, din hverdag og udvikling, som nu begynder. Fra genkendelige ånder er det blevet sagt til os, at alt, hvad vi har opnået, foretaget os og gjort i vores jordiske liv, har betydning for vores fortsatte liv hjemme i den åndelige verden. Således beder vi til, at din fremtid må blive lys og god for dig og dine kære, både i den åndelige verden som her på Jorden. Når tiden en dag er inde, og det er vores tur til at vinke det jordiske liv farvel, vil vi glæde os til atter at mødes, atter at være samlet i den samme verden. Men inden da vil vi tage alt det gode med, som du har givet os, og som vi har været sammen om. Vi bærer dit minde videre og har dig med os på vores vej. På hjertelig gensyn!”

Formidleren beder de tilstedeværende omkring kisten at slippe deres hænder og gøre plads til, at bærerne af kisten nu kan komme til. Hvis det på forhånd er aftalt med den afdødes nærmeste pårørende, at Spiritismens Formidler skal informere om et eventuelt efterfølgende arrangement, sker dette nu på en passende måde.

Trin 3:

Bærerne tager fat om kisten og bærer denne ud til enten rustvogn eller gravplads.

Herefter fortsætter den afsluttende del efter aftale mellem Spiritismens Formidler og de nærmeste pårørende.

Priser og finansiering

Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offentlige tilskud.

Prisen for en bisættelse eller begravelse er 5.600 kr., hvilket inkluderer:

🌹 Personlig samtale med Formidleren: Vi mødes for at tale om jeres ønsker og personlige tilpasninger til ceremonien. Formødet kan foregå fysisk eller digitalt, og vi kan også mødes hjemme hos jer, hvis det er mere bekvemt. Transportomkostninger kan forekomme, afhængigt af hvor i Danmark samtalen skal finde sted.

🌹 Udarbejdelse af bisættelses-/begravelsestalen: Formidleren skaber en personlig og meningsfuld tale, der afspejler den afdødes liv og ånd.

🌹 Ekstra gennemgang før ceremonien: I dagene op til bisættelsen/begravelsen gennemgår Formidleren forløbet med jer en ekstra gang, hvis I har behov for det. Vi er her for at hjælpe og støtte jer hele vejen.

🌹 Afholdelse af selve ritualet: Formidleren forestår den højtidelige ceremoni, så den bliver præcis, som I ønsker det.

Transportomkostninger:

Kørsel afregnes efter statens kilometertakst (3,79 kr./km i 2024) plus moms. Kørslen beregnes som tur-retur fra Formidlerens bopæl til stedet for afholdelse af bisættelsen/begravelsen. Hvis Formidleren skal krydse betalingsbroer eller bruge færge, vil disse omkostninger blive tillagt.

Kontakt os​

Vi her for at hjælpe og støtte jer gennem hele processen. Hvis I har spørgsmål, ønsker mere information, eller ønsker at planlægge en ceremoni, er I altid velkomne til at kontakte os.

Juki Tauchi
Email: juki@spiritismenstrossamfund.dk
Bettina Thomsen
Email: bettina@spiritismenstrossamfund.dk
Leah Holbek
Email: leah@spiritismenstrossamfund.dk
Christina Frank
Tlf. 21169202
Email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk
Jens Johansen
Tlf. 28119194
Email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk