AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

Spiritismens Trossamfund oplever stigende efterspørgsel fra dets medlemmer omkring at gå i dybden med de to medieskabsdiscipliner samt at have endnu mere tid til at opnå hands-on erfaring sammen med andre medlemmer.

Vi besluttede derfor på vores generalforsamling i januar 2021, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

Modulerne i det mentale og fysiske medieskab afholdes i særskilte forløb i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Vi arbejder også på at udvide Akademiet for åndelig læring og udvikling inden for det mentale medieskab til også at foregå i det jyske. Hold dig løbende opdateret på vores Kalenderen herom.  

Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Hvis du efter tilmelding og betaling bliver forhindret i at deltage, refunderes beløbet ikke. Du kommer til at deltage i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor der er maksimalt antal deltagere på holdet. Det betyder, at I kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og at der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. 

Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennemarbejdede øvelser.

Akademiets fire moduler i mental medieskab:

I de fire moduler omhandlende mental medieskab vil du blive orienteret/undervist samt trænet i følgende emner:

 • Chakraerne, deres funktion og betydning i forhold til clairvoyance
 • Aura og auralæsning
 • Den åndelige kontakt, herunder med guider, hjælpere, afdøde, skytsånder m.m.
 • Meditation, kontemplation og visualisering
 • Bøn
 • Køreplaner for henholdsvis clairvoyance og afdødekontakt
 • Platforms demonstration
 • Etik
 • Healing
 • Regression og tidligere liv
 • Mentalt cirkelarbejde (åbne og lukkede)
 • Fordybelse i spirituelle emner, herunder den åndelige verdens opbygning, reinkarnationstanken, karma, danske medier mm
 • Trance
 • Træning med ”kaniner”

– Og en masse dertil hørende øvelser i forhold til ovenstående.

Akademiets to moduler i fysisk medieskab:

I de to moduler om fysisk medieskab vil du blive undervist i følgende emner:

 • Formål og målsætninger med fysisk åndelig kontakt og samvær
 • Succeskriterier og forholdsregler: Hvad man bør og ikke bør gøre
 • Fysiske fænomener: Hvad der kan opnås og hvordan?
 • Afholdelse af private fysiske seancer: Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af en ”fysisk cirkel”
 • Energiopbygning mellem deltagere i seancerummet til ånderne
 • Ektoplasma og energi opbygget af ånder: Hvordan de gør det, og hvad ektoplasma er
 • Det fysiske medie: Hvordan man finder mediet, hvordan mediet udvikles, trancetilstande mv.
 • Den rette sammensætning af seancedeltagere til en velfungerende cirkel
 • Seancelederen: Hvem det skal det være og hvor, hvad funktionen indebærer, samarbejdet mellem seancelederen i åndeverdenen og på Jorden i forenelighed med cirklens deltagere
 • Skabe det rette seancerum: Hvad det fordrer, og hvilke ting der skal bruges
 • Sange, samtaler, stilhed, seanceoptagelser og seancerapporter
 • Forberedelse af fysiske seancer: Hvordan deltagerne, mediet og lederen klargør sig
 • Seance med og uden kabinet
 • Krav, krydsforhør og beviser: Hvad der er konstruktivt, og hvornår det modarbejder
 • Fælles opbygning af seancerum og afholdelse af prøve set up og/eller en ægte fysisk seance i Aktivhuset Olsbækken (afhænger af forhold og deltagersammensætning)
Erfaringsniveau

Der kræves ingen forudgående erfaring og viden for at deltage på modulerne. Det vigtigste er lysten, fremdriften og interessen i at lære og dygtiggøre sig og, at du på forhånd har undersøgt:

 • om du kan deltage på alle modulerne i det pågældende træningsforløb, og
 • at du har lyst til at arbejde sammen med dine medkursister mellem modulerne, hvor der vil være ”hjemmeøvelser”

Alle modulerne i Akademiet for åndelig læring og udvikling er bygget op således, at de hænger sammen i en logisk rækkefølge. Det er derfor vigtigt, at du er stabil og ved, hvad du går ind til. Du er meget velkommen til at kontakte underviserne, hvis du har spørgsmål til og/eller er det mindste i tvivl. Vi er her og står til rådighed.

Dine undervisere

Modulerne i mental medieskab undervises af Leah Cecilie Holbek. Leah har undervist i Spiritismens Trossamfunds kurser i clairvoyance og afdødekontakt siden 2021. Leah har siden 1995 arbejdet med medieskab og bl.a. undervist og været medie i Daniel Kirken på Nørrebro, dengang den var aktiv som forsamlingssted for åndeligt interesserede mennesker.

Modulerne i fysisk medieskab varetages af Christina Frank og Jens Johansen, som har været sammen om ugentlige fysiske seancer i 13 år. Christina er cirkelleder, og Jens er fysisk medie. Deres erfaringer og viden er indholds- og omfangsrige, og siden 2014 har de undervist sammen samt afholdt foredrag og workshops om det fysiske medieskab.

Når du har gennemført forløbet

Når du har gennemført alle modulerne i dét træningsforløb, som du har tilmeldt dig, har du mulighed for at blive repræsentant/ambassadør for Spiritismens Trossamfund – hvis du har lyst. Dette betyder i praksis, at du nu er klædt på til eksempelvis at være aktiv på messer, såfremt du har lyst, hvor Spiritismens Trossamfund vil gøre sig synlige på egen stand. Det er også muligt at gå undervisningsvejen, hvis du har tid og lyst til at hjælpe til med undervisning i Spiritismens Trossamfund, således at mange flere får indsigt i, hvad spiritismen er og kan gøre af godt for os.

Tilmelding

Tilmelding sker ved, at du går ind på vores Kalender og finder de to forløb – og tilgår tilmeldingslinket, som også ses her:

– Det mentale medieskab – Hold 3
– Det fysiske medieskab – Hold 3 bliver i efteråret 2024 (datoer offentliggøres, når vi ved, hvornår vi kan booke Aktivhuset Olsbækken)

Vi har gennemført to lignende forløb i henholdsvis år 2022 (Hold 1) og år 2023 (Hold 2), hvor man som deltager bliver en del af et særskilt Hold, hvor deltagerne opbygger et fortroligt og tillidsfuldt rum til hinanden, hvor der er plads til alle til at træne og udvikle sine medieskabsevner – uanset videns- og erfaringsniveau. 

Når man har gennemført et Hold-forløb i det mentale medieskab, har man mulighed for at blive en del af en såkaldt ”Mediegruppe”, hvor man kan fortsætte sin udvikling sammen med de andre deltagere fra Hold 1 og Hold 2.

Vi glæder os RIGITG meget til mange lærerige timer sammen med dig!