AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

Spiritismens Trossamfund har i efteråret 2021 og foråret 2022 været i gang med træningsweekender samt enkelte træningsdage i både det mentale og fysiske medieskab. Dette har været en stor succes, pladserne blev hurtigt booket, og derfor besluttede vi på vores generalforsamling i januar 2022, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

Det første hold i de fire moduler i det mentale medieskab begynder den 13.-14. august 2022 og slutter den 5.-6. november 2022. Har du ikke mulighed for at deltage i dette program for andet halvår i 2022, så kan du være helt rolig, idet vi gentager de fire moduler i foråret 2023 med opstart den 4.-5. marts 2023 og med afslutning den 17.-18. juni 2023.

Det første hold i de to moduler i det fysiske medieskab afholdes den 12.-13. november 2022 og den 14.-15. januar 2023.

I efteråret 2023 fortsætter vi naturligvis med nye hold i Greve samtidig med, at Akademiet for åndelig læring og udvikling udvides til også at foregå i Midtjylland.

Modulerne i efteråret 2022 og foråret 2023 afholdes i de særskilte forløb i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Herved indgår du i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor der maksimalt vil være 14 deltagere pr. hold. Det betyder, at I kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og at der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. Selve indholdet i undervisningen er ikke beskrevet ned til mindste detalje endnu, men alt dette vil du naturligvis blive informeret om, når du har tilmeldt dig dét eller de modulforløb, som du ønsker at være en del af i Akademiet for åndelig læring og udvikling.

Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

Akademiets fire moduler i mental medieskab:

I de fire moduler omhandlende mental medieskab vil du blive orienteret/undervist samt trænet i følgende emner:

 • Chakraerne, deres funktion og betydning i forhold til clairvoyance
 • Aura og auralæsning
 • Den åndelige kontakt, herunder med guider, hjælpere, afdøde, skytsånder m.m.
 • Meditation, kontemplation og visualisering
 • Bøn
 • Køreplaner for henholdsvis clairvoyance og afdødekontakt
 • Platforms demonstration
 • Etik
 • Healing
 • Regression og tidligere liv
 • Mentalt cirkelarbejde (åbne og lukkede)
 • Fordybelse i spirituelle emner, herunder den åndelige verdens opbygning, reinkarnationstanken, karma, danske medier mm
 • Trance
 • Træning med ”kaniner”

– Og en masse dertil hørende øvelser i forhold til ovenstående.

Akademiets to moduler i fysisk medieskab:

I de to moduler om fysisk medieskab vil du blive undervist i følgende emner:

 • Formål og målsætninger med fysisk åndelig kontakt og samvær
 • Succeskriterier og forholdsregler: Hvad man bør og ikke bør gøre
 • Fysiske fænomener: Hvad der kan opnås og hvordan?
 • Afholdelse af private fysiske seancer: Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af en ”fysisk cirkel”
 • Energiopbygning mellem deltagere i seancerummet til ånderne
 • Ektoplasma og energi opbygget af ånder: Hvordan de gør det, og hvad ektoplasma er
 • Det fysiske medie: Hvordan man finder mediet, hvordan mediet udvikles, trancetilstande mv.
 • Den rette sammensætning af seancedeltagere til en velfungerende cirkel
 • Seancelederen: Hvem det skal det være og hvor, hvad funktionen indebærer, samarbejdet mellem seancelederen i åndeverdenen og på Jorden i forenelighed med cirklens deltagere
 • Skabe det rette seancerum: Hvad det fordrer, og hvilke ting der skal bruges
 • Sange, samtaler, stilhed, seanceoptagelser og seancerapporter
 • Forberedelse af fysiske seancer: Hvordan deltagerne, mediet og lederen klargør sig
 • Seance med og uden kabinet
 • Krav, krydsforhør og beviser: Hvad der er konstruktivt, og hvornår det modarbejder
 • Fælles opbygning af seancerum og afholdelse af prøve set up og/eller en ægte fysisk seance i Aktivhuset Olsbækken (afhænger af forhold og deltagersammensætning)
Erfaringsniveau

Der kræves ingen forudgående erfaring og viden for at deltage på modulerne. Det vigtigste er lysten, fremdriften og interessen i at lære og dygtiggøre sig og, at du på forhånd har undersøgt:

 • om du kan deltage på alle modulerne i det pågældende træningsforløb, og
 • at du har lyst til at arbejde sammen med dine medkursister mellem modulerne, hvor der vil være ”hjemmeøvelser”

Alle modulerne i Akademiet for åndelig læring og udvikling er bygget op således, at de hænger sammen i en logisk rækkefølge. Det er derfor vigtigt, at du er stabil og ved, hvad du går ind til. Du er meget velkommen til at kontakte underviserne, hvis du har spørgsmål til og/eller er det mindste i tvivl. Vi er her og står til rådighed.

Dine undervisere

Modulerne i mental medieskab undervises af Leah Cecilie Holbek, som har undervist i Spiritismens Trossamfunds kurser i clairvoyance og afdødekontakt i efteråret 2021 samt foråret 2022. Leah har siden 1995 arbejdet med medieskab og bl.a. undervist og været medie i Daniel Kirken på Nørrebro, dengang den var aktiv som forsamlingssted for åndeligt interesserede mennesker.

Modulerne i fysisk medieskab varetages af Christina Frank og Jens Johansen, som har været sammen om ugentlige fysiske seancer i 12 år. Christina er cirkelleder, og Jens er fysisk medie. Deres erfaringer og viden er indholds- og omfangsrige, og siden 2014 har de undervist sammen samt afholdt foredrag og workshops om det fysiske medieskab.

Når du har gennemført forløbet

Når du har gennemført alle modulerne i dét træningsforløb, som du har tilmeldt dig, har du mulighed for at blive repræsentant/ambassadør for Spiritismens Trossamfund – hvis du har lyst. Dette betyder i praksis, at du nu er klædt på til eksempelvis at være aktiv på messer, såfremt du har lyst, hvor Spiritismens Trossamfund vil gøre sig synlige på egen stand. Det er også muligt at gå undervisningsvejen, hvis du har tid og lyst til at hjælpe til med undervisning i Spiritismens Trossamfund, således at mange flere får indsigt i, hvad spiritismen er og kan gøre af godt for os.

Datoerne for mental medieskab - Hold 1

Modulerne i det mentale medieskab Hold 1 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

Modul 1: Den 13.-14. august 2022

Modul 2: Den 3.-4. september 2022

Træningsdag: Den 17. september 2022, hvor vi inviterer medlemmer fra Spiritismens Trossamfund til clairvoyance og samtaler omkring det at være en del af Akademiet.

Modul 3: Den 8.-9. oktober 2022. Som deltager på modulet er du med til klarsyn kl. 11–13 (v/ medierne Malene Bendtsen og Chila Yunai) som et led i undervisningen.

Modul 4: Den 5.-6. november 2022

Datoerne for fysisk medieskab - Hold 1

Modulerne i det fysiske medieskab Hold 1 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

Modul 1: Den 12.-13. november 2022

Modul 2: Den 14.-15. januar 2023

Kommer der et Hold 2 med fysisk medieskab i 2023? Ja, det gør der 🙂 Datoerne er blot ikke på plads endnu. 

Tilmelding og pris

Ved tilmelding betaler du for alle moduler i det givne træningsforløb. Hvert modul koster 950,00 kr. pr. person. Den samlede pris for ét træningsforløb i det mentale medieskab er 3.800 kr., og den samlede pris for træningsforløbet i det fysiske medieskab er 1.900 kr.

Ved tilmelding til modulerne i mental medieskab via nedenstående link betaler du 2 rater á 1.900 kr. Første rate betaler du med det samme ved din online tilmelding. Anden rate betaler du i tiden op til, at 3. modul begynder i oktober (vi sender opkrævning til dig, så det skal du ikke selv huske på).

GÅ TIL TILMELDING MENTAL MEDIESKAB HOLD 1

 

Ved tilmelding til modulerne i fysisk medieskab betaler du én rate á 1.900 kr.

GÅ TIL TILMELDING FYSISK MEDIESKAB HOLD 2

Vi glæder os RIGITG meget til mange lærerige timer sammen med dig!