Spiritistiske cirkler har været brugt siden den senmoderne spiritismes begyndelse, og kan skabe en god grobund for at udvikle sine mediale/clairvoyante evner, og implicit giver det mulighed for mentalt og fysisk at være i tæt kontakt med gode, kære åndevenner, som gør hvad de kan, for at bidrage til en positiv udvikling.

Der findes en del forskellige tilgangsformer, men grundlæggende er der tale om fire forskellige former for cirkler:

1. Mental medieskab (herunder clairvoyance), hvor fokus ligger på udvikling af deltagernes mediale/clairvoyante evner, det vil sige udvikling af afdødekontakt gennem klarfølelse, klarsyn og klarhørelse.

2. Fysisk medieskab. Udviklingen centrerer sig om fysisk åndelig fænomener. Deltagerne stiller sig til rådighed for, at en udvalgt sammesætning af ånder kan udvikle deres færdigheder for at skabe fysisk synlig, mærkbar og hørbar kontakt til deltagerne.

3. Healing. Deltagerne udvikler sine evner for healing med hjælp fra åndelige vejledere. 

4. Redning. Deltagerne træner sine mediale/clairvoyante evner til at kunne komme i kontakt med ånder, der dels kan have svært ved at slippe den jordiske atmosfære og liv, og dels de som ikke ved, at de er jordisk døde og kan have brug for et menneske med evnerne til at hjælpe dem videre. Dette arbejde sker også i samarbejde med åndelige vejledere. 

Måderne der arbejdes på, og hvad og hvor meget der kræves, varierer meget. Nogle af cirklerne er ”åbne” = mange har mulighed for at deltage. Andre cirkler er “lukkede” = en fast kreds af mennesker mødes fast, og der er ikke adgang for andre.

En cirkel har sin bedste udgangspunkt for udvikling på en base, hvor der er ro og personlighed og en følelse af at “være hjemme”. 

Åndeligt cirkelarbejde skal tages seriøst, og der opfordres til stor disciplin. Enhver tilgang og arbejde med åndeverdenen og ethvert kontaktformsforsøg skal foretages med interesse, oprigtighed, kærlighed en god portion glæde og humor, samt godt med tålmodighed og gå-på-mod.

Den største udfordring ved åndeligt cirkelarbejde er nok at danne og bevare en harmonisk cirkel. Det kræver at cirkeldeltagerne er ligesindede. Det synes oftes så let ved første tanke, men i realiteten bliver deltagerne sat på en del prøver undervejs – for at udvikle sig og lære. Til gengæld; lykkes det en cirkel at forblive harmonisk, disciplineret og holde sammen, kan store og helt vidunderlige resultater opnås .

I undermenuen til “Åndeligt cirkelarbejde” kan du læse nærmere om de fire forskellige typer cirkler.