Clairvoyante mennesker har et åndeligt anlæg for at kunne fornemme, mærke, se og høre  forskellige hændelser, fakta, udfordringer, potentialer m.m. som er sket engang, eller som foregår i nuet, eller som på et tidspunkt kan/vil ske. Clairvoyance og “klarsyn” er samme sag. Clairvoyance er blot et fransk ord for denne evne og velsagtens det mest benyttede ord. 

Et medie (et åndeligt/spiritistisk medie) har evnen til at kunne se, mærke, høre og fornemme det, vi kender som afdøde. Det vil sige diskarnerede ånder (ånder, der har levet som menneske – ganske som du som ånd lige nu lever et menneskeliv), og som er derfor logisk nok er jordisk død og er vendt tilbage til livet i åndeverdenen. Mediet kan tale med ånderne og på denne måde fungere som bindeled mellem vores to verdener.