Det særlige ved spiritismen er, at den eksisterer på grundlag af virkelige hændelser, eksperimenter og undersøgelser. Dét at kunne modtage beviser, der kommer fra den åndelige verden, på åndens overlevelse af den fysiske krops død er med til at styrke troen på, at der findes en åndelig verden, der er lige så virkelig som vores jordiske – hvor vi lever og videreudvikler os, når det jordiske liv slutter.

Spiritismen har som begreb, bevægelse og trosretning eksisteret siden 1870’erne i Danmark og udspringer af nyere tids spiritisme, som opstod i USA i 1848, hvor de første fysiske åndelige fænomener fandt sted – initieret af ånder og ikke af mennesker.

Ordet spiritisme kommer af begrebet ”spiritus”, som er det latinske ord for ”ånd”. Sættes det sammen med ”isme”, defineres spiritisme som værende en grundholdning, livsanskuelse og videnskab om ånden.

Som tilhænger af spiritisme – som spiritist – bekender man sig til åndens og åndeverdenens selvstændige eksistens. Man har erfaring med og en tro på, at mennesker og ånder er inderligt forbundne med hinanden og kan kommunikere sammen. Spiritismen konstaterer ad erfarings- og erkendelsesmetodiske veje, at livet for enhver af os er til i åndelig form som fuld ud levende, kærlige og intelligente personligheder både før og efter vores jordiske liv.

Spiritismen er en intellektuel og fremadskridende forandring, der bærer hen imod en bedre forståelse af livet, vores væren, gøren og eksistensgrundlag. For spiritisten er tro ikke blind lydighed til en ydre autoritet. For spiritisten er tro en fornuftssag baseret på egne eller andres undersøgelser og oplevelser med åndelig tilstedeværelse, åndelige fænomener og åndelig intelligens.

Spiritismens mange facetter kan sammenfattes til fem centrale bestanddele, som i Spiritismens Trossamfund kaldes de 5 Hovedpunkter. Hovedpunkternes indhold hænger sammen, men selve rækkefølgen er uvæsentlig. Andre steder i verden sammenfattes spiritismens centrale bestanddele i et andet antal og med en anden benævnelse. Det er for så vidt underordnet, fordi det er kernen og selve indholdet af spiritismen, der er det primære.

De 5 Hovedpunkter

1. Den åndelige verden eksisterer og er lige så virkelig som vores jordiske verden (uddyb)

2. Det er muligt at kommunikere fysisk og mentalt med den åndelige verden, dvs. at komme i kontakt med vores afdøde samt åndelige hjælpere og vejledere af forskellig art (uddyb)

3. Ånden/sjælen eksisterer, og livet fortsætter efter den jordiske, fysiske død (uddyb)

4. Livskilden/Gud er virkelig og er grundlaget for alt liv (uddyb)

5. Mennesket er forbundet med hinanden – ud over det fysiske plan – og vi skaber vores liv og karma gennem vores fysiske og mentale handlinger (uddyb)