Udvikling af dine åndelige evner

Mental medieskab & cirkelarbejde

Mental medieskab er den mest kendte og udbredte form. Modsat det fysiske medieskab, foregår al medieskabet på det psykiske/mentale plan, og dermed er der i første instans intet fysisk over denne kontakt- og arbejdsform. Ved mentalt medieskab er det ene og alene det mentale medie, der kan se, høre og fornemme ånderne.

Medieskabet forgår på den måde, at ånderne sænker sine frekvenser, samtidig med at mediet så at sige løfter sine mentale frekvenser. På denne måde indstiller mediet og ånderne sig på samarbejdet og på denne fælles frekvens – i og for sig ligesom en radio der indstilles på 101 Mhz for at modtage lige præcis dette program, som radiostationen sender fra.

Når den fælles frekvens er fundet, kan ånderne begynde at overføre billeder, indtryk, sanser, ord/lyde til mediet, hvis fornemme opgave er at videregive dette til modtageren.
Det kan dog være lettere sagt end gjort, fordi ordene, billederne m.v. som ånderne sender ind i mediets bevidsthed går stærkt. Man må huske på at åndeverdenens frekvens er meget højere end den jordiske, og dermed går det stærkere.

Mediet skal have særdeles gode evner, have meget træning og erfaring med sine evner (ganske som med enhver anden disciplin, hvor man er født med et ekstra stort talent), samt et velkendt og tæt samarbejde med sine åndelige guider, for at kunne formidle budskaberne korrekt videre.

En af udfordringerne er, at åndelige medier farver, filtrerer, og analyserer enten bevidst eller ubevidst informationerne, som de indprenter  i mediet. Dermed kan både vigtig information gå tabt eller blive fordrejet, så informationerne misforstås eller decideret når frem til modtager med forkert indhold. Dette er generelt den største udfordring, fordi ånderne står magtesløse over for medier, der fortolker, misforstår, er utrænede eller ganske enkelt ikke er dygtige nok. Det går ud over alle parter: Mediets kvalitet er ikke så god, modtageren kan så tvivl til både åndeverdenen samt mediet, og den afdøde eller guiden kan ikke komme igennem med sine budskaber og beskeder til modtageren, hvilket skaber frustration.

Sammenlign det med at være tre mennesker, hvor person 1 skal afgive en besked til person 3, men det skal siges gennem person 2. Problemet er, at person 2 har det med ikke at høre ordentligt efter eller kommer til at analysere på beskeden, og giver denne fordrejede besked videre til person 3.

Mentalt medieskab trænes og udvikles på en god måde gennem cirkelarbejdet. Her danner man en kreds af mennesker, der ønsker at udvikle deres mentale evner sammen med ånderne, der vil bistå det enkelte individs mediale udvikling med hjælp, viden og støtte i processen (som er livslang). Intet kan læres på kort tid, hvis sand kvalitet ønskes.

Dengang da Danmark endnu havde mange spiritistkirker og templer, blev disse steder brugt som mødested og et sted til netop udvikling af evner. Mentale cirkler foregår bedst i trygge rammer. Den mentale cirkel kan både være åben og lukket. Det er helt op til cirklen og cirklens leder.

Dette kan du udvikle i en mental cirkel:
  1. Etablering af kontakt til mediets åndelige guider. Det er altafgørende, at et medie kender sine guider og opbygger et tillidsfuldt og tæt samarbejde. En åndelig guide er som en privatlærer/underviser. Første skridt i sin mentale udvikling, er at lære sin guide at kende, så man ved, hvem man arbejder med fra den åndelige verden. Det er vigtigt at man kender “sin kilde”, så man kan få og videregive sandfærdig kommunikation.
  2. Afdødekontakt: Ved hjælp af klarfølelse, klarsyn eller klarhørelse. Igen er det kun mediet, der fornemmer, ser og hører informationerne fra ånderne. Der trænes i præcision og konkrethed.
  3. Psykometri: Mediet får en genstand, der har tilhørt en afdød eller nulevende, og skal ved hjælp af genstandens psykiske “indhold” opfange informationerne. Alting påvirkes af et menneske, ligeså med ting. Der efterlades et psykisk aftryk på en genstand, efter at have været i berøring med en person.
  4. Let trance: Mediet lader ånden øge så meget indflydelse, at mediet bliver “ført” til at tale for ånden og i tilfælde vise fysiske udtryk, kendetegn, gestikuleren, sådan som den afdøde var og havde som menneske.

Som medlem af Spiritismens Trossamfund har du adgang til hjælp og information om, hvordan man kommer i gang med en mental cirkel, hvordan den kan ledes og vedligeholdes. Læs om det under Medlemssiderne.