12. november 2022 - 15. januar 2023
(FORTSAT) 4 UNDERVISNINGDAGE I FYSISK MEDIESKAB – HOLD 1
AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

Workshop fysisk medieskab 2019

Akademiet for åndelig læring og udvikling består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

Spiritismens Trossamfund har i efteråret 2021 og foråret 2022 været i gang med træningsweekender samt enkelte træningsdage i både det mentale og fysiske medieskab. Dette har været en stor succes, pladserne blev hurtigt booket, og derfor besluttede vi på vores generalforsamling i januar 2022, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

Det første hold i de fire moduler i det mentale medieskab begynder den 13.-14. august 2022 og slutter den 5.-6. november 2022. Har du ikke mulighed for at deltage i dette program for andet halvår i 2022, så kan du være helt rolig, idet vi gentager de fire moduler i foråret 2023 med opstart den 4.-5. marts 2023 og med afslutning den 17.-18. juni 2023.

Det første hold i de to moduler i det fysiske medieskab afholdes den 12.-13. november 2022 og den 14.-15. januar 2023.

I efteråret 2023 fortsætter vi naturligvis med nye hold i Greve samtidig med, at Akademiet for åndelig læring og udvikling udvides til også at foregå i Midtjylland.

Modulerne i efteråret 2022 og foråret 2023 afholdes i de særskilte forløb i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Herved indgår du i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor der maksimalt vil være 14 deltagere pr. hold. Det betyder, at I kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og at der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. Selve indholdet i undervisningen er ikke beskrevet ned til mindste detalje endnu, men alt dette vil du naturligvis blive informeret om, når du har tilmeldt dig dét eller de modulforløb, som du ønsker at være en del af i Akademiet for åndelig læring og udvikling.

Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

I de to moduler om fysisk medieskab vil du blive undervist i følgende emner:

 • Formål og målsætninger med fysisk åndelig kontakt og samvær
 • Succeskriterier og forholdsregler: Hvad man bør og ikke bør gøre
 • Fysiske fænomener: Hvad der kan opnås og hvordan?
 • Afholdelse af private fysiske seancer: Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af en ”fysisk cirkel”
 • Energiopbygning mellem deltagere i seancerummet til ånderne
 • Ektoplasma og energi opbygget af ånder: Hvordan de gør det, og hvad ektoplasma er
 • Det fysiske medie: Hvordan man finder mediet, hvordan mediet udvikles, trancetilstande mv.
 • Den rette sammensætning af seancedeltagere til en velfungerende cirkel
 • Seancelederen: Hvem det skal det være og hvor, hvad funktionen indebærer, samarbejdet mellem seancelederen i åndeverdenen og på Jorden i forenelighed med cirklens deltagere
 • Skabe det rette seancerum: Hvad det fordrer, og hvilke ting der skal bruges
 • Sange, samtaler, stilhed, seanceoptagelser og seancerapporter
 • Forberedelse af fysiske seancer: Hvordan deltagerne, mediet og lederen klargør sig
 • Seance med og uden kabinet
 • Krav, krydsforhør og beviser: Hvad der er konstruktivt, og hvornår det modarbejder
 • Fælles opbygning af seancerum og afholdelse af prøve set up og/eller en ægte fysisk seance i Aktivhuset Olsbækken (afhænger af forhold og deltagersammensætning)

Modulerne i fysisk medieskab varetages af Christina Frank og Jens Johansen, som har været sammen om ugentlige fysiske seancer i 12 år. Christina er cirkelleder, og Jens er fysisk medie. Deres erfaringer og viden er indholds- og omfangsrige, og siden 2014 har de undervist sammen samt afholdt foredrag og workshops om det fysiske medieskab.

Modulerne i det fysiske medieskab Hold 1 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

Modul 1: Den 12.-13. november 2022, kl. 09-16.

Modul 2: Den 14.-15. januar 2023, kl. 09-16.

Kommer der et Hold 2 med fysisk medieskab i 2023? Ja, det gør der 🙂 Datoerne er blot ikke på plads endnu.

Når du har gennemført alle modulerne, vil du være godt rustet til begynde i en fysisk cirkel – enten en du starter op med andre, eller ved at blive optaget i en eksisterende fysisk cirkel. 

Du vil vide, hvad der skal til, hvad det kræver, hvordan man gør, og hvordan man vedligeholder det fysiske medieskabsarbejde.

Ved tilmelding til modulerne i fysisk medieskab betaler du én rate á 1.900 kr.

GÅ TIL TILMELDING FYSISK MEDIESKAB HOLD 2

Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!

21. januar, kl. 10.00-13.30
INTRODUKTION TIL SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

IMG_1620

Dette arrangement henvender sig til dig, der vil have en simpel og udførlig introduktion til hvad spiritisme er; opnået viden; trosaspektet og åndelige resultater. Ved efterfølgende arrangementer bygger vi videre på denne grundviden bl.a. i form af workshops i det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og det fysiske medieskab.

På denne introduktionsdag gennemgår vi:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Formålet med kontakt mellem ånder og mennesker
 • Åndeverdenen – hvad, hvor og hvordan det åndelige liv er
 • Formålet med livet på Jorden og vores menneskeliv
 • Døden og reinkarnation
 • Åndelig hjælp fra afdøde, åndelige vejledere, skytsånder m.v.
 • Opmærksomhedsområdet i kontakten mellem ånder og mennesker

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

Tre af de fem personer, som er under uddannelse som Spiritismens Formidlere, vil på denne dag gennemgå vores danske spiritistiske historie, vores 5 Hovedpunkter og læregrundlaget – i samarbejde med trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Christina og Jens har de sidste 12 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med. Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles.

Tidspunkt
Lørdag, den 21. januar 2023, kl. 10.00-13.30.

Sted:

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Det koster 75 kr. pr. person at deltage, og tilmelding er en forudsætning for at kunne deltage.

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

21. januar, kl. 14.00-16.00
GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Spiritismens Trossamfund

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Lørdag, den 21. januar, kl. 14.00-16.00

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig her: Generalforsamling 2023 | Spiritismens Trossamfund (nemtilmeld.dk)

4. marts - 18. juni 2023
8 UNDERVISNINGSDAGE I MENTAL MEDIESKAB – HOLD 2
(clairvoyance, afdødekontakt m.m.)
AKDADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

Gruppe arbejde 4

Akademiet for åndelig læring og udvikling består af fire moduler indenfor det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance), som er et dybdegående træningsforløb for den mere seriøse, som ønsker indgå i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund. Holdets aspiranter kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og hvor der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

Modulerne afholdes i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Du skal påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. 

Det mentale medieskab er omfattende, og derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

Hold 2 gennemgår fire moduler omhandlende mental medieskab. Holdet bliver inddelt i to grupper, et A-hold og et B-hold. 

Hold 2 A’s aspiranter vil bliver undervist og lært i:
 • Chakraerne og deres betydning i forhold til det mentale medieskab
 • Auraen og dens betydning i forhold til det mentale medieskab
 • Den åndelige kontakt, guider, hjælpere, afdøde, skytsånder
 • Meditation
 • Bøn
 • Køreplan for clairvoyance
 • Etik
 • Fordybelse i spirituelle emner, herunder de fem hovedpunkter i Spiritismens Trossamfund, historik omkring spiritismen mv.
 • Afdødekontakt og træning i – hvordan arbejder man som medie fra enplatform?
Hold 2 B’s aspiranter vil bliver undervist og lært i:
 • Træning af afdødekontakt bl.a. med henblik på at stå på platform 
 • Reinkarnation og tidligere liv
 • Trance 
 • Healing
 • Fordybelse i spirituelle emner

  Du vil af underviserne blive tildelt et af holdene, og Hold 2 B vil primært bestå af aspiranter, som også gik på Hold 1.

  Hold 2 B i mental medieskab undervises af Leah Holbek, som har undervist i Spiritismens Trossamfunds kurser i clairvoyance og afdødekontakt i efteråret 2021 samt foråret 2022. Leah har siden 1995 arbejdet med medieskab og bl.a. undervist og været medie i Daniel Kirken på Nørrebro, dengang den var aktiv som forsamlingssted for åndeligt interesserede mennesker. Leah er også en af vores kommende Spiritismens Formidlere i trossamfundet. 

  Hold 2 A bliver undervist af Renée Jagd, som, foruden at været blevet undervist og trænet af Leah Holbek, driver egen spirituel forretning, hvor hun underviser, laver kurser og tilbyder private sessions inden for clairvoyance, afdødekontakt, healing o.a.

  Både Leah og Reneé vil i løbet af de fire moduler gæsteundervise det “modsatte” hold, således at Hold A + B får glæde af begge dygtige undervisere. 

  Yderligere information om Renée:

  Renèe arbejder med mennesker, der ønsker personlig udvikling, afdødekontakt og selvstændige, der ønsker at vækste deres virksomhed. Hun har i flere år arbejdet som medie med en meget stærk afdødekontakt, som clairvoyant og healer.

  Hun tilbyder både 1:1 seancer, uddannelser, kurser, events og arrangementer både online og fremover også fysisk i sine nye lækre lokaler. 

  Renée udtaler: ”Mine kunder får redskaber til at forstå og styre deres følelser og ikke mindst de blokeringer, som begrænser dem i at leve det liv de ønsker”. Jeg arbejder med livs-essens, udvikler dine største potentialer og lærer dig, hvordan du kan være din egen medspiller i dit liv. Jeg har altid elsket at hjælpe andre mennesker, og det er for mig vigtigt at gøre en kærlig forskel i menneskers liv samt bidrage til udvidelse af vores fælles bevidsthed.  

  Jeg er kanal for universet, så jeg kan give dig værktøjer til at forstå dit liv herunder betydningen af dit mindset. Ved hjælp af den åndelige verden kan dét at have en session eller deltage på mine kurser være DET transformerende møde, der for mange mennesker gør, at de mærker sig selv på nye måder og efterfølgende står stærkere i sig selv. Det er for mig magisk, at jeg ved at arbejde med mit største og mest naturlige talent, kan gøre en forskel for så mange mennesker.  

  Jeg har selv været igennem en større personlig udvikling igennem en del år, som gør, at jeg er blevet bedre til at leve i overensstemmelse med min spiritualitet. Jeg ser min personlige udvikling som helt essentiel for at kunne bidrage og være mønsterbryder på flere forskellige niveauer, og jeg bruger denne erfaring i mit arbejde. 

  Som mange andre har jeg selv haft et anstrengt forhold til min fortid. Før jeg startede min egen personlige udvikling, havde jeg mange bekymringer led af frygt, stress og havde mange fysiske smerter. Jeg manglende simpelthen kontakt med min krop. 

  Med udsigt til blandt andet flere operationer, stod det klart for mig, at den måde jeg tænkte om og behandlede min krop på, var et symbol på, hvordan jeg behandlede mig selv. Det gav anledning til at dykke dybt i mine egne tanker, følelser, mønstre og overbevisninger omkring mig selv. 

  Jeg fandt ud af, at det er muligt at konvertere dine indre begrænsninger, så de i stedet understøtter dit drømmeliv, uden at du skal knokle for at skabe resultater. Det er jeg, min rejse og min virksomhed et eksempel på. 

  Med udgangspunkt i mine egne erfaringer i de efterhånden mange uddannelser inden for personlig udvikling har jeg udviklet et koncept, der arbejder med en ny indgangsvinkel til at skabe varige transformationer i menneskers liv og jeg glæder mig til at kunne støtte endnu flere her i mine nye lokaler”.  

  www.reneejagd.dk

  Modulerne i det mentale medieskab Hold 2 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

  Modul 1: Den 4.-5. marts 2023

  Modul 2: Den 22.-23. april 2023

  Træningsdage: den 3. og 4. juni bliver Spiritismens Trossamfunds medlemmer inviteret til at komme på besøg i Olsbækken og blive beriget af aspiranternes kompetencer. 

  Den 3. juni bliver der arrangeret forskellige “boder” rundt omkring i Olsbækkens pragtfulde rammer, hvor aspiranterne i mindre grupper viser, hvad deres evner kan, og fortæller, hvad de har lært og hvordan det er at være aspirant på akademiet. Dertil vil der være løbende klarsynsdemonstrationer i det store lokale “Salen”.  

  Den 4. juni er en introduktionsdag til det mentale medieskab for alle, hvor aspiranterne underviser deltagerne i de forskellige discipliner indenfor mental medieskab. Øvelserne i clairvoyance, afdødekontakt, psykometri m.m. vil foregå i mindre grupper rundt omkring i Olsbækken. 

  Modul 3: Den 20.-21. maj 2023

  Modul 4: Den 17.-18. juni 2023

  Når du har gennemført alle modulerne, kan du få mulighed for at blive repræsentant/ambassadør for Spiritismens Trossamfund – hvis du har lyst. Dette betyder i praksis, at du nu er klædt på til eksempelvis at være aktiv på messer, hvor Spiritismens Trossamfund vil gøre sig synlige på egen stand. Det er også muligt at gå undervisningsvejen, hvis du har tid og lyst til at hjælpe til med undervisning i Spiritismens Trossamfund, således at mange flere får indsigt i, hvad spiritismen er og kan gøre af godt for os.

  Den samlede pris for træningsforløbet i det mentale medieskab er 3.800 kr.

  Ved tilmelding til modulerne i mental medieskab via nedenstående link betaler du 2 rater á 1.900 kr. Første rate betaler du med det samme ved din online tilmelding. Anden rate betaler du i tiden op til, at 3. modul begynder (vi sender opkrævning til dig, så det skal du ikke selv huske på).

  ALT UDSOLGT.

  Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!

  14. marts, kl. 18.30-21.00
  INTRODUKTION TIL ÅNDEVERDENEN, ÅNDEKONTAKT OG SPIRITISMEN
  I SPIRITISMENS TROSSAMFUND
  Afholdes i København N.

  96AD91B0-5E84-4B96-98AF-C751B0A07169

  Er du nysgerrig på, hvad spiritismen er – og om der overhovedet er liv efter døden? Og i så fald, hvad betyder dét så, at vi fortsætter vores liv i den åndelige verden – og hvad menes der med, at ånder og mennesker kan kommunikere på tværs af vores verdener? Hvorfor er der overhovedet etableret et trossamfund herom – og hvad betyder det at blive døbt, viet, begravet/bisat i den spiritistiske viden og tro?

  Hvis du kan genkende nogle af disse spørgsmål, eller nu er blevet nysgerrig på at få dem besvaret, så er du hermed inviteret til at deltage i vores spændende introduktionsarrangement.

  Du kan deltage uanset videns- og erfaringsniveau. Du skal blot møde op, som du er og lade dig inspirere af vores foredrag, og hvis du har dertil hørende spørgsmål, vil vi gøre vores bedste for at svare på dem i løbet af aftenen.  

  Du vil møde 4 indlægsholdere denne aften: De to stiftere af Spiritismens Trossamfund (Jens Johansen og Christina Frank), Patricia Andersen (som er under uddannelse som Spiritismens Formidler) samt den spirituelle bedemand Helle Albek.

  På denne introduktionsdag gennemgår indlægsholderne følgende sammen:

  • Spiritismens kendetegn og historie
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
  • Formålet med kontakt mellem ånder og mennesker
  • Åndeverdenen – hvad, hvor og hvordan det åndelige liv er
  • Formålet med livet på Jorden og vores menneskeliv
  • Døden og reinkarnation
  • Åndelig hjælp fra afdøde, åndelige vejledere, skytsånder m.v.
  • Opmærksomhedsområder i kontakten mellem ånder og mennesker
  • Hvem er Spiritismens Trossamfund, og hvad tilbydes her?
  • Hvad betyder det at blive spiritistisk døbt, viet, begravet, bisat eller få en Livsvelsignelse?
  • Hvorledes arbejder en spiritistisk bedemand?
  • Hvordan kan man med fordel forberede sin overgang til livet efter dette liv, hvilket indeholder mange aspekter, som der skal tages stilling til, så dette håndteres på en naturlig og kærlig måde?

  Vi glæder os meget til at få hyggelige og oplysende timer sammen i dejligt selskab med jer og vores kære åndevenner, som sandsynligvis også kigger forbi og lytter med – fordi de er lige så nysgerrige, som vi er.

  Bedste hilsener

  Patricia, Jens, Helle og Christina

  Arrangementet foregår tirsdag, den 14. marts kl. 18.30-21.00. Dørene åbner kl. 18.00.

  Stedet er: Lorantius Instituttet, Bjelkes Allé 17A, 2. sal, 2200 København N.

  Det koster 100 kr. pr. person at deltage, og tilmelding er nødvendig.

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning, bliver forhindret i at deltage, returneres pengene ikke.

  15. april, kl. 10.00-14.00
  INTRODUKTION TIL FYSISK MEDIESKAB
  Online via Teams

  Jens stående

  Formålet med arrangementet er:

  • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
  • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
  • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
  • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

  Følgende bliver gennemgået på dagen:

  • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
  • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
  • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
  • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
  • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
  Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en vis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

  Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig. 

  Trossamfundets næstformand  & seanceleder Christina Frank og formand & fysisk medie Jens Johansen.

  Vi har de sidste 13 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

  Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles. 

  Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

  Tidspunkt
  Lørdag, den 15. april kl. 10.00-14.00.

  Sted:
  Online via Microsoft Teams. Dagen før arrangementet modtager alle deltagere pr. email et link, som skal bruges til at mødes online i vores Teams gruppe. 

  Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Medlemspris: 200 kr. pr. person

  Ikke-medlem: 250 kr. pr. person

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke.

  Lørdag, den 6. maj, kl. 13.00 til ca. kl. 17.00
  Ånderne maler igennem mediet Florencio Anton

  Florencio 2019 Olsbækken

  Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De tidligere år, da ånderne malede gennem Florencio hos os i Aktivhuset Olsbækken i Greve, blev der for øjnene af alle fremmødte medlemmer malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time! 

  Nogle af de afdøde malere, der har malet gennem mediet, har været Matisse, Picasso, danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh m.fl.

  At være med til en sådan seance, og se hvordan ånderne maler gennem mediet Florencio i et højt tempo og i en vidunderlige stemning, er en helt særlig oplevelse. 

  Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med musik til. Din deltagelse kræver kun et positivt og åbent sind, og så skal du ellers blot nyde oplevelsen, selskabet mellem åndeverdenen og den jordiske verden.

  Når seancen er forbi, og vi har afholdt en pause,  bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er 1.600 kr. alt efter størrelse. 

  Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

  (Få mere viden om Florencio Anton og hans arbejde her)

  Dato: Lørdag, den 6. maj, ca. kl. 13.00 til ca. kl. 17.00.

  Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

  Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Medlemspris: 200 kr. pr. person

  Ikke-medlem: 250 kr. pr. person

  Overskuddet fra arrangementet doneres til Florencio og co.’s sociale arbejde i Brasilien.

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke.

  7. maj, kl. 11.00-13.00
  KLARSYNSDEMONSTRATION
  (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE)

  Afdødekontakt klarsyn Chila Yunai 1

  Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af de to clairvoyante medier og clairvoyante: Malene Bendtsen og Chila Yunai, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for os og den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere hjemme i åndeverdenen til os medlemmer.

  Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og uanset hvad, sætter vi stor pris på vores timer sammen.

  Åndekontakten og -kommunikationen sker ved, at de mentale medier (se billedet øverst) stiller sig frem foran os deltagere på dagen og udøver afdødekontakt og/eller clairvoyance. Imens er vi deltagere placeret på stole foran de to mentale medier, som enten skiftevis eller i forlængelse af hinanden udøver denne klarsynsdemonstration.

  Spiritismens Trossamfund afholder dette arrangement i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Vi skaber sammen et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden.

  Vi er derfor meget taknemmelige for, at Malene Bendtsen og Chila Yunai vil berige os med at stille sig frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen, til os deltagere. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi, tålmodighed samt masser af glæde og taknemmelighed.

  Traditionen tro, starter vi dagen med en meditation og en velkomst til deltagerne – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, som deltager fra “den anden side” i dette arrangement.

  Vi er meget glade for, at de to dygtige mentale medier, Malene Bendtsen og Chila Yunai, stiller sig til rådighed til at udøve afdødekontakt og/eller clairvoyance. Chila og Malene fremgår af billedet ovenfor, som er taget for ét år siden i Aktivhuset Olsbækken.

  Du kan læse mere om Chila Yunai og Malene Bendtsen her:

  Tidspunkt
  Den 7. maj, kl. 11.00-13.00.

  Dørene åbnes kl. 10.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Medlemspris: 200 kr. pr. person

  Ikke-medlem: 250 kr. pr. person

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke.

  3. juni, kl. 09.30-16.30
  KLARSYNSDEMONSTRATION & SNAK OM ÅNDELIGT SAMARBEJDE

  Alice Byrholt byder velkommen til åndelig tilstedeværelse

  Hold 2 på Akademiet for åndelig læring og udvikling er ved at være færdige med deres udviklingsforløb, og inviterer i denne forbindelse et begrænset antal medlemmer af Spiritismens Trossamfund til at komme og modtage beskeder fra den åndelige verden samt til hyggeligt samvær.

  Hold 2 vil stå til rådighed og give clairvoyante beskeder én til én og uddybende snakke om, hvad det vil sige at samarbejde med den åndelige verden samt være en del af fællesskabet i Akademiet. Du melder dig således til hele dagen (kl. 9:30 – 16:30), og du vil i løbet af denne dag modtage kunne besøge forskellige “boder” rundt omkring i Aktivhuset Olsbækken, hvor aspiranterne vil vise, hvad de har lært ift. brugen af deres clairvoyante evner. Dertil vil der løbende være klarsynsdemonstrationer i det store lokale “Salen”.

  Tag gerne en madpakke med til den fælles frokost. Vi sørger for the og kaffe samt lidt frugt og sødt.

  Derudover må du gerne påregne, at der er brug for lidt feedback til medierne. Der vil derfor være nogle “skemaer”, som udfyldes undervejs, hvilket vil give medierne en status på, hvor de er rent fagligt, og hvor de kan justere. Jeres input er vigtige for mediernes videre udvikling af deres mentale medieskab. 

  Det kræver ingen erfaring at være deltager i dagens program. Vi ser frem til, at du deltager med et åbent sind og godt humør, og at du er indstillet på at overholde tidspunkterne, så dagen kan forløbe uden tidsskred. 

  Du vil få de informationer, du har brug for på selve dagen, især hvis du ikke har været til sådanne sessioner før. Tænk eventuelt nogle emner igennem hjemmefra, som du kunne tænke dig at få hjælp til. Der vil ikke være afdødekontakt denne dag, eftersom fokus er på clairvoyance med afsæt i dit liv (såsom kærlighed, bolig, retning, uddannelse, økonomi, fritid, evt. helbred osv.)

  Medbring gerne papir, pen og evt. underlag til noter.

  Facilitatoren er Leah Holbek, som ligeledes er underviseren på modulerne i mentalt medieskab i Akademiet. Leah sørger for at facilitere jer igennem dagen, og hun svarer gerne på alle de spørgsmål, som der måtte være i pauserne sammen med Hold 2’s dygtige deltagere.

  Tidspunkt
  Den 3. juni kl. 09.30-16.30.

  Dørene åbnes kl. 09.15.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Medlemspris: 200 kr. pr. person

  Ikke-medlem: 250 kr. pr. person

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke.

  4. juni, kl. 09.00-14.00
  INTRODUKTION TIL DET MENTALE MEDIESKAB

  Mental medieskab workshop 2019 Spiritismen Danmark_2

  Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på ved dette arrangement. Du får mulighed for at prøve forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt, hvilket vil sige: clairvoyance, afdødekontakt, psykometri o.a.

  Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, får du indblik i, hvad mentale evner er, hvilke discipliner, der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

  Vi inddeler os i forskellige mindre studiegrupper, der hver faciliteres af en-to aspiranter, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser. Hvor mange af de mentale discipliner, man som deltager får mulighed for at prøve kræfter med, afhænger af deltagerantal og energien på dagen, men som udgangspunkt har vi planlagt, at du som deltager kommer til at prøve to forskellige discipliner – én før frokost og én efter.  

  Vi mødes til sidst alle sammen, for i plenum at “lukke ned” for den åndelige verden.

  Slutteligt får du at vide, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel.

  Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

  Du vil blive undervist af de dygtige aspiranter på Akademiet for åndelig læring og udviklings mentale Hold 2, der på dette tidspunkt næsten er færdige på akademiet!

  Tidspunktet er søndag, den 4. juni, kl. 10.00-14.00.

  Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

  Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

  Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Medlemspris: 200 kr. pr. person

  Ikke-medlem: 250 kr. pr. person

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke.

  26. september, kl. 19.00-21.00
  INTRODUKTION TIL SPIRITISME OG SPIRITISMENS TROSSAMFUND
  Online via Teams

  introduktion til Spiritismens Trossamfund

  Dette arrangement er for dig, som ikke er medlem af Spiritismens Trossamfund, men som er nysgerrig på, hvem vi er, hvad vi tilbyder, og hvad spiritismen er. Medlemmer er selvfølgelig også velkomne til at deltage.

  Grunden til, at vi afholder dette arrangement, er, at vi løbende får henvendelser på tværs af landet fra folk, som gerne vil møde os og få en introduktion til Spiritismens Trossamfund og spiritismens kendetegn – inden de overvejer at blive en del af vores fællesskab.

  Arrangementet afholdes digitalt, så alle har mulighed for at deltage, og tonen er uformel og oplysende. Du kan deltage uanset videns- og erfaringsniveau. Det er vigtigt for os, at du føler dig komfortabel, så du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor aktiv du har lyst til at være undervejs. Det kan også være, at du blot har lyst til at lytte med og lade dig inspirere af snakken og drøftelserne undervejs.

  Vi vil på bedst mulig vis fortælle om følgende:

  • Hvad er spiritismen?
  • Hvad tror man på som spiritist?
  • Hvem er Spiritismens Trossamfund, og hvilke muligheder har man som medlem?
  • Hvad vil det sige at blive døbt, navngivet, konfirmeret, viet, begravet og bisat i den spiritistiske tro?
  • Hvad vil det sige at kunne kommunikere med den åndelige verden og få åndekontakt?
  • Hvad gør jeg herfra, hvis jeg er blevet mere interesseret i ovenstående?
  Stifterne af Spiritismens Trossamfund: Formand & medie Jens Johansen og næstformand Christina Frank

  Tidspunkt: Tirsdag, den 26. september, kl. 19.00-21.00

  Sted: Digitalt via Microsoft Teams. Link til dette digitale møde fremsendes den 25. september

  Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Medlemspris: 200 kr. pr. person

  Ikke-medlem: 250 kr. pr. person

  Du tilmelder dig her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke.

  16.-17. september & 11.-12. november
  4 UNDERVISNINGDAGE I FYSISK MEDIESKAB – HOLD 2
  AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

  Fysisk medieskab

  De to moduler omhandlende fysisk medieskab (fysisk åndekontakt) i Akademiet for åndelig læring og udvikling afholdes over to weekender i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

  Hold 2 vil bestå af max. 12 deltagere. Når vi ikke tilbyder flere medlemmer en plads, er det for at kunne opbygge en rimelig intim atmosfære, som er grobund for, at vi sammen skaber god energi sammen, hvilket er alfa og omega ved afholdelse af fysiske seancer.

  I de to moduler om fysisk medieskab vil du blive undervist i følgende emner:

  • Formål og målsætninger med fysisk åndelig kontakt og samvær
  • Succeskriterier og forholdsregler: Hvad man bør og ikke bør gøre
  • Fysiske fænomener: Hvad der kan opnås og hvordan?
  • Afholdelse af private fysiske seancer: Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af en ”fysisk cirkel”
  • Energiopbygning mellem deltagere i seancerummet til ånderne
  • Ektoplasma og energi opbygget af ånder: Hvordan de gør det, og hvad ektoplasma er
  • Det fysiske medie: Hvordan man finder mediet, hvordan mediet udvikles, trancetilstande mv.
  • Den rette sammensætning af seancedeltagere til en velfungerende cirkel
  • Seancelederen: Hvem det skal det være og hvor, hvad funktionen indebærer, samarbejdet mellem seancelederen i åndeverdenen og på Jorden i forenelighed med cirklens deltagere
  • Skabe det rette seancerum: Hvad det fordrer, og hvilke ting der skal bruges
  • Sange, samtaler, stilhed, seanceoptagelser og seancerapporter
  • Forberedelse af fysiske seancer: Hvordan deltagerne, mediet og lederen klargør sig
  • Seance med og uden kabinet
  • Krav, krydsforhør og beviser: Hvad der er konstruktivt, og hvornår det modarbejder
  • Fælles opbygning af seancerum og afholdelse af prøve set up og/eller en ægte fysisk seance i Aktivhuset Olsbækken (afhænger af forhold og deltagersammensætning)

  Modulerne i fysisk medieskab varetages Jens Johansen og Christina Frank, som har været sammen om ugentlige fysiske seancer i 13 år. Christina er cirkelleder, og Jens er fysisk medie. Deres erfaringer og viden er indholds- og omfangsrige, og siden 2014 har de undervist sammen samt afholdt foredrag og workshops om det fysiske medieskab.

  Modul 1: Den 16.-17. september, kl. 09.30-16.00.

  Modul 2: Den 11.-12. november, kl. 09.30-16.00

  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, Greve.

  Workshoppen er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

  Eftersom det fysiske medieskab fordrer en vist sammensætning af deltagere energimæssigt og harmonisk, forbeholder underviserne sig ret til at sammensætte holdet af deltagere. Det vil sige, at når det er muligt at få et overblik over deltagersammensætningen, kan det være, at man som tilmeldt får besked om, at det ikke kan lade sig gøre at deltage i denne omgang. 

  Yderligere skal man som deltager være opmærksom på, at hvis man indtager psykofarmica (eksempelvis for panik, angst, bipolar lidelse, skizofreni mv.) fraråder vi arbejdet med det fysiske medieskab. Dette skyldes, at vi arbejder i et særligt energifelt, som opbygges mellem ånder og mennesker, hvilket kan forværre ens psykiske udfordringer.  

  Pris for begge moduler:
  Medlem: 2.500 kr.
  Ikke-medlem: 2.750 kr.

  Tilmelding sker her.

  Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes beløbet ikke.

  Vi sørger for kaffe, the, vand, frugt og lidt sødt. Du skal selv medbringe frokost. Der er køleskab til rådighed.

  30. september, kl. 13.00-16.00
  AFDØDEKONTAKT, KLARSYN & ÅNDELIGT SAMARBEJDE

  Klarsyn træningsdag

  Alle vores aspiranter, som har gennemgået Akademiet for åndelig udvikling og læring’s hold for mental medieskab fortsætter med at træne deres mentale medieskabsevner. Det gør de til gavn og glæde arrangementets tilmeldte, som vil modtage beskeder fra den åndelige verden.

  Selvom aspiranterne har gennemgået en hel del træning og undervisning, har en større gruppe af disse valgt at fortsætte og blive endnu bedre til at kommunikere med vores kære afdøde, og derigennem formidle deres budskaber og kærlighed til os andre. Det gør de på denne skønne træningsdag!

  Vi – mediegruppen – glæder os rigtig meget til at se jer og formidle budskaber og samtidig få en god snak om, hvordan det er at have udviklet sig og trænet i Akademiet for åndelig udvikling og læring, samt hvordan det fællesskab, som vi oplever, vokser og vokser og bliver til kærlige og berigende venskaber.

  Der vil være en pause kl. 14:15-14:45, hvor man ligeledes kan tale med medierne.

  Kl. 14:45-16:00 vil der igen være klarsyn med to nye medier i de to lokaler.

  Vi byder på the, kaffe og lidt sødt i pauserne.

  Facilitator er Leah Holbek, som er ledende underviser for den mentale del af Akademiet for åndelige læring og udvikling.

  Tidspunkt
  Den 30. september kl. 13.00-16.00.

  Dørene åbnes kl. 12.30.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle. 

  Det koster 100,00 kr. pr. person at deltage.

  Du tilmelder dig via vores NemTilmeld -> KLIK HER

  OBS: Hvis du bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke, men du skal efter aftale med os være velkommen til at give/sælge din plads til en anden interesseret.

  5. oktober, kl. 18.30-20.30 - digitalt
  VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLING

  Ungdom Spiritisme ånder

  Arrangementet er for alle medlemmer på tværs af landet, som har lyst til at netværke med andre medlemmer i et uformelt og hyggeligt setup. Fokus er på at vidensdele og erfaringsudveksle i et digitalt miljø, hvor der er plads til os alle sammen. Vi har brug for hinanden for at udvikle os, hvilket vi også nyder at gøre i samarbejde med vores kære venner, familie, hjælpere og guider i den åndelige verden. 

  Det er vigtigt for os, at du føler dig komfortabel i vores fællesskab, så du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor aktiv du har lyst til at være undervejs. Det kan også være, at du blot har lyst til at lytte med og lade dig inspirere af snakken og drøftelserne undervejs. 

  Vi starter sammen i plenum, herefter opdeles vi i grupper og samles til sidst i plenum. Gruppeopdelingen i såkaldte “break-out rooms” sker automatisk i Microsoft Teams centralt fra, så dette står facilitatorerne for undervejs. Du skal blot følge med, imens du forhåbentlig sidder godt til rette hjemme eller sammen med andre medlemmer. 

  Programmet er følgende:

  1. Introduktion
  2. Formålet med dagens arrangement
  3. Gennemgå praktisk brug af Microsoft Teams
  4. Hver deltager skal hver vælge den ene gruppe, som man gerne vil tilføjes til i det pågældende break-out grupperum, hvor dialogen skal foregå med de medlemmer, som har valgt den samme gruppe. Hver deltager skal vælge én af de fire nedenstående grupper.
  5. Facilitatorerne etablerer de digitale grupperum under mødet, som du automatisk bliver en del af.
  6. Vidensdeling og erfaringsudveksling sker nu i den valgte gruppe. Hver gruppe vælger én ordstyrer, som sikrer en god, åben og ligeværdig dialog blandt gruppens medlemmer.
  7. Facilitatorerne lukker de digitale grupper, og hver deltager kommer automatisk til en fælles afsluttende session i plenum. 

  Hver deltager skal vælge én af de nedenstående grupper; jf. punkt 4-6 ovenfor.:

  – Gruppe/rum 1: Mentalt medieskab
  – Gruppe/rum 2: Fysisk medieskab
  – Gruppe/rum 3: Alt mellem himmel og jord
  – Gruppe/rum 4: Balancen mellem jordisk og åndelig ligevægt

  Hvis du ønsker at deltage i flere af ovenstående grupper, fordi alle er super interessant og spændende, så skal du blot løbende tilmelde dig disse vidensdeling og erfaringsudvekslingsarrangementer… så skal det nok lykkes at komme hele vejen rundt 🙂

   Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset videns- og erfaringsniveau samt om man er nyt eller eksisterende medlem af Spiritismens Trossamfund.

   Repræsentanter for bestyrelsen og Rådet i Spiritismens Trossamfund.

   Tidspunkt
   Torsdag, den 5. oktober, kl. 18.30-20.30

   Sted:
   Digitalt via Microsoft Teams

   Arrangementet er for alle medlemmer. 

   Det koster 50,00 kr. pr. person at deltage.

   Du tilmelder dig via vores NemTilmed – KLIK HER.

   Hvis du mod forventning ikke kan deltage alligevel, refunderes beløbet ikke.

   28. oktober, kl. 13.00-16.00
   AFDØDEKONTAKT, KLARSYN & ÅNDELIGT SAMARBEJDE

   Klarsyn træningsdag

   Alle vores aspiranter, som har gennemgået Akademiet for åndelig udvikling og læring’s hold for mental medieskab fortsætter med at træne deres mentale medieskabsevner. Det gør de til gavn og glæde arrangementets tilmeldte, som vil modtage beskeder fra den åndelige verden.

   Selvom aspiranterne har gennemgået en hel del træning og undervisning, har en større gruppe af disse valgt at fortsætte og blive endnu bedre til at kommunikere med vores kære afdøde, og derigennem formidle deres budskaber og kærlighed til os andre. Det gør de på denne skønne træningsdag!

   Vi – mediegruppen – glæder os rigtig meget til at se jer og formidle budskaber og samtidig få en god snak om, hvordan det er at have udviklet sig og trænet i Akademiet for åndelig udvikling og læring, samt hvordan det fællesskab, som vi oplever, vokser og vokser og bliver til kærlige og berigende venskaber.

   Der vil være en pause kl. 14:15-14:45, hvor man ligeledes kan tale med medierne.

   Kl. 14:45-16:00 vil der igen være klarsyn med to nye medier i de to lokaler.

   Vi byder på the, kaffe og lidt sødt i pauserne.

   Facilitator er Leah Holbek, som er ledende underviser for den mentale del af Akademiet for åndelige læring og udvikling.

   Tidspunkt
   Den 28. oktober kl. 13.00-16.00.

   Dørene åbnes kl. 12.30.

   Sted:
   Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

   Arrangementet er åbent for alle. 

   Det koster 100,00 kr. pr. person at deltage.

   Du tilmelder dig via vores NemTilmeld -> KLIK HER

   OBS: Hvis du bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke, men du skal efter aftale med os være velkommen til at give/sælge din plads til en anden interesseret.

   25. november, kl. 13.00-16.00
   AFDØDEKONTAKT, KLARSYN & ÅNDELIGT SAMARBEJDE

   Klarsyn træningsdag

   Alle vores aspiranter, som har gennemgået Akademiet for åndelig udvikling og læring’s hold for mental medieskab fortsætter med at træne deres mentale medieskabsevner. Det gør de til gavn og glæde arrangementets tilmeldte, som vil modtage beskeder fra den åndelige verden.

   Selvom aspiranterne har gennemgået en hel del træning og undervisning, har en større gruppe af disse valgt at fortsætte og blive endnu bedre til at kommunikere med vores kære afdøde, og derigennem formidle deres budskaber og kærlighed til os andre. Det gør de på denne skønne træningsdag!

   Vi – mediegruppen – glæder os rigtig meget til at se jer og formidle budskaber og samtidig få en god snak om, hvordan det er at have udviklet sig og trænet i Akademiet for åndelig udvikling og læring, samt hvordan det fællesskab, som vi oplever, vokser og vokser og bliver til kærlige og berigende venskaber.

   Der vil være en pause kl. 14:15-14:45, hvor man ligeledes kan tale med medierne.

   Kl. 14:45-16:00 vil der igen være klarsyn med to nye medier i de to lokaler.

   Vi byder på the, kaffe og lidt sødt i pauserne.

   Facilitator er Leah Holbek, som er ledende underviser for den mentale del af Akademiet for åndelige læring og udvikling.

   Tidspunkt
   Den 25. november kl. 13.00-16.00.

   Dørene åbnes kl. 12.30.

   Sted:
   Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

   Arrangementet er åbent for alle. 

   Det koster 100,00 kr. pr. person at deltage.

   Du tilmelder dig via vores NemTilmeld -> KLIK HER

   OBS: Hvis du bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke, men du skal efter aftale med os være velkommen til at give/sælge din plads til en anden interesseret.

   Kalenderen opdateres løbende...