12. november 2022 - 15. januar 2023
(FORTSAT) 4 UNDERVISNINGDAGE I FYSISK MEDIESKAB – HOLD 1
AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

Workshop fysisk medieskab 2019

Akademiet for åndelig læring og udvikling består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

Spiritismens Trossamfund har i efteråret 2021 og foråret 2022 været i gang med træningsweekender samt enkelte træningsdage i både det mentale og fysiske medieskab. Dette har været en stor succes, pladserne blev hurtigt booket, og derfor besluttede vi på vores generalforsamling i januar 2022, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

Det første hold i de fire moduler i det mentale medieskab begynder den 13.-14. august 2022 og slutter den 5.-6. november 2022. Har du ikke mulighed for at deltage i dette program for andet halvår i 2022, så kan du være helt rolig, idet vi gentager de fire moduler i foråret 2023 med opstart den 4.-5. marts 2023 og med afslutning den 17.-18. juni 2023.

Det første hold i de to moduler i det fysiske medieskab afholdes den 12.-13. november 2022 og den 14.-15. januar 2023.

I efteråret 2023 fortsætter vi naturligvis med nye hold i Greve samtidig med, at Akademiet for åndelig læring og udvikling udvides til også at foregå i Midtjylland.

Modulerne i efteråret 2022 og foråret 2023 afholdes i de særskilte forløb i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Herved indgår du i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor der maksimalt vil være 14 deltagere pr. hold. Det betyder, at I kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og at der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. Selve indholdet i undervisningen er ikke beskrevet ned til mindste detalje endnu, men alt dette vil du naturligvis blive informeret om, når du har tilmeldt dig dét eller de modulforløb, som du ønsker at være en del af i Akademiet for åndelig læring og udvikling.

Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

I de to moduler om fysisk medieskab vil du blive undervist i følgende emner:

 • Formål og målsætninger med fysisk åndelig kontakt og samvær
 • Succeskriterier og forholdsregler: Hvad man bør og ikke bør gøre
 • Fysiske fænomener: Hvad der kan opnås og hvordan?
 • Afholdelse af private fysiske seancer: Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af en ”fysisk cirkel”
 • Energiopbygning mellem deltagere i seancerummet til ånderne
 • Ektoplasma og energi opbygget af ånder: Hvordan de gør det, og hvad ektoplasma er
 • Det fysiske medie: Hvordan man finder mediet, hvordan mediet udvikles, trancetilstande mv.
 • Den rette sammensætning af seancedeltagere til en velfungerende cirkel
 • Seancelederen: Hvem det skal det være og hvor, hvad funktionen indebærer, samarbejdet mellem seancelederen i åndeverdenen og på Jorden i forenelighed med cirklens deltagere
 • Skabe det rette seancerum: Hvad det fordrer, og hvilke ting der skal bruges
 • Sange, samtaler, stilhed, seanceoptagelser og seancerapporter
 • Forberedelse af fysiske seancer: Hvordan deltagerne, mediet og lederen klargør sig
 • Seance med og uden kabinet
 • Krav, krydsforhør og beviser: Hvad der er konstruktivt, og hvornår det modarbejder
 • Fælles opbygning af seancerum og afholdelse af prøve set up og/eller en ægte fysisk seance i Aktivhuset Olsbækken (afhænger af forhold og deltagersammensætning)

Modulerne i fysisk medieskab varetages af Christina Frank og Jens Johansen, som har været sammen om ugentlige fysiske seancer i 12 år. Christina er cirkelleder, og Jens er fysisk medie. Deres erfaringer og viden er indholds- og omfangsrige, og siden 2014 har de undervist sammen samt afholdt foredrag og workshops om det fysiske medieskab.

Modulerne i det fysiske medieskab Hold 1 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

Modul 1: Den 12.-13. november 2022, kl. 09-16.

Modul 2: Den 14.-15. januar 2023, kl. 09-16.

Kommer der et Hold 2 med fysisk medieskab i 2023? Ja, det gør der 🙂 Datoerne er blot ikke på plads endnu.

Når du har gennemført alle modulerne, vil du være godt rustet til begynde i en fysisk cirkel – enten en du starter op med andre, eller ved at blive optaget i en eksisterende fysisk cirkel. 

Du vil vide, hvad der skal til, hvad det kræver, hvordan man gør, og hvordan man vedligeholder det fysiske medieskabsarbejde.

Ved tilmelding til modulerne i fysisk medieskab betaler du én rate á 1.900 kr.

GÅ TIL TILMELDING FYSISK MEDIESKAB HOLD 2

Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!

21. januar, kl. 10.00-13.00
INTRODUKTION TIL SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

IMG_1620

Dette arrangement henvender sig til dig, der vil have en simpel og udførlig introduktion til hvad spiritisme er; opnået viden; trosaspektet og åndelige resultater. Ved efterfølgende arrangementer bygger vi videre på denne grundviden bl.a. i form af workshops i det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og det fysiske medieskab.

På denne introduktionsdag gennemgår vi:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Formålet med kontakt mellem ånder og mennesker
 • Åndeverdenen – hvad, hvor og hvordan det åndelige liv er
 • Formålet med livet på Jorden og vores menneskeliv
 • Døden og reinkarnation
 • Åndelig hjælp fra afdøde, åndelige vejledere, skytsånder m.v.
 • Opmærksomhedsområdet i kontakten mellem ånder og mennesker

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 12 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles.

Tidspunkt
Den 21. januar 2022, kl. 10.00-13.00.

Sted:

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Hvert medlem må tage en gæst med.

Det koster 75 kr. pr. person at deltage, og tilmelding er en forudsætning for at kunne deltage – både som medlem og gæst.

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

21. januar, kl. 13.30-15.00
GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Spiritismens Trossamfund

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Søndag, den 21. januar, kl. 13.30-15.00

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig via NemTilmeld.

4. marts - 18. juni 2023
8 UNDERVISNINGSDAGE I MENTAL MEDIESKAB – HOLD 2
(clairvoyance, afdødekontakt m.m.)
AKDADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

Gruppe arbejde 4

Akademiet for åndelig læring og udvikling består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

Spiritismens Trossamfund har i efteråret 2021 og foråret 2022 været i gang med træningsweekender samt enkelte træningsdage i både det mentale og fysiske medieskab. Dette har været en stor succes, pladserne blev hurtigt booket, og derfor besluttede vi på vores generalforsamling i januar 2022, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

Det første hold i de fire moduler i det mentale medieskab finder sted fra 13. august 2022 til 6. november 2022. Hold 2 er igang fra 4. marts – 18. juni 2023.

I efteråret 2023 fortsætter vi naturligvis med nye hold i Greve samtidig med, at Akademiet for åndelig læring og udvikling udvides til også at foregå i Midtjylland.

Modulerne afholdes i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Herved indgår du i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor I aspiranter kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og hvor der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. Selve indholdet i undervisningen er ikke beskrevet ned til mindste detalje endnu, men alt dette vil du naturligvis blive informeret om, når du har tilmeldt dig dét eller de modulforløb, som du ønsker at være en del af i Akademiet for åndelig læring og udvikling.

Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

I de fire moduler omhandlende mental medieskab vil du blive orienteret/undervist samt trænet i følgende emner:

 • Chakraerne, deres funktion og betydning i forhold til clairvoyance
 • Aura og auralæsning
 • Den åndelige kontakt, herunder med guider, hjælpere, afdøde, skytsånder m.m.
 • Meditation, kontemplation og visualisering
 • Bøn
 • Køreplaner for henholdsvis clairvoyance og afdødekontakt
 • Platforms demonstration
 • Etik
 • Healing
 • Regression og tidligere liv
 • Mentalt cirkelarbejde (åbne og lukkede)
 • Fordybelse i spirituelle emner, herunder den åndelige verdens opbygning, reinkarnationstanken, karma, danske medier mm.

– Og en masse dertil hørende øvelser i forhold til ovenstående.

Modulerne i mental medieskab undervises af Leah Cecilie Holbek, som har undervist i Spiritismens Trossamfunds kurser i clairvoyance og afdødekontakt i efteråret 2021 samt foråret 2022. Leah har siden 1995 arbejdet med medieskab og bl.a. undervist og været medie i Daniel Kirken på Nørrebro, dengang den var aktiv som forsamlingssted for åndeligt interesserede mennesker.

Modulerne i det mentale medieskab Hold 2 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

Modul 1: Den 4.-5. februar 2023

Modul 2: Den 4.-5. marts 2023

Træningsdag: I løbet af foråret 2023 inviterer vi medlemmer til clairvoyance med aspiranterne fra Hold 2 samt fortæller om det at være en del af Akademiet.

Modul 3: Den 22.-23. april 2023

Modul 4: Den 17.-18. juni 2023

Når du har gennemført alle modulerne i dét træningsforløb, som du har tilmeldt dig, har du mulighed for at blive repræsentant/ambassadør for Spiritismens Trossamfund – hvis du har lyst. Dette betyder i praksis, at du nu er klædt på til eksempelvis at være aktiv på messer, såfremt du har lyst, hvor Spiritismens Trossamfund vil gøre sig synlige på egen stand. Det er også muligt at gå undervisningsvejen, hvis du har tid og lyst til at hjælpe til med undervisning i Spiritismens Trossamfund, således at mange flere får indsigt i, hvad spiritismen er og kan gøre af godt for os.

Den samlede pris for træningsforløbet i det mentale medieskab er 3.800 kr.

Ved tilmelding til modulerne i mental medieskab via nedenstående link betaler du 2 rater á 1.900 kr. Første rate betaler du med det samme ved din online tilmelding. Anden rate betaler du i tiden op til, at 3. modul begynder i april (vi sender opkrævning til dig, så det skal du ikke selv huske på).

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG MENTAL MEDIESKAB HOLD 2

Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!

Kalenderen opdateres løbende...
Fysisk medieskab Hold 2 kommer i løbet af 2023.