23. januar, kl. 13.00-15.00
GENERALFORSAMLING (foregår digitalt)

generalforsamlingsbillede

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Søndag, den 23. januar, kl. 13.00-15.00

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Afholdes Online via Teams (pga. Corona)

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig her via NemTilmeld.

23. januar, kl. 09.30-12.30 (foregår digitalt)
INTRODUKTION TIL SPIRITISME, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

Indsigt i spiritismen - åndeverdenen - åndekontakt januar 2020 4

Dette arrangement henvender sig til dig, der vil have en simpel og udførlig introduktion til hvad spiritisme er; opnået viden; trosaspektet og åndelige resultater. Ved efterfølgende arrangementer bygger vi videre på denne grundviden bl.a. i form af workshops i det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og det fysiske medieskab.

På denne introduktionsdag gennemgår vi:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Formålet med kontakt mellem ånder og mennesker
 • Åndeverdenen – hvad, hvor og hvordan det åndelige liv er
 • Formålet med livet på Jorden og vores menneskeliv
 • Døden og reinkarnation
 • Åndelig hjælp fra afdøde, åndelige vejledere, skytsånder m.v.
 • Opmærksomhedsområdet i kontakten mellem ånder og mennesker

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 12 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles.

Tidspunkt
Den 23. januar 2022, kl. 09.30-12.30.

Sted:

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Afholdes Online via Teams (pga. Corona)

Det koster 50 kr. pr. person at deltage, og tilmelding er en forudsætning for at kunne deltage – både som medlem og gæst. Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

5. februar, kl. 10.00-14.00
UNGDOMSARRANGEMENT FOR NYSGERRIGE UNGE MENNESKER
TIL EN UFORMEL SNAK OM SPIRITISME OG ÅNDEKONTAKT

- BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER

unge mennesker

Er du i alderen 13 til 21 år og nysgerrig på, hvad ånder og spiritisme er? – f.eks. hvad er skytsånder og åndelige hjælpere, og hvordan foregår kontakten til afdøde, på hvilke måder kan man se og høre afdøde (ånder) og hvordan kan du lukke ned for denne åndelige kontakt – så er dette arrangement bestemt noget for dig. Du kan deltage uanset, hvor meget viden og erfaring du har på området. Der er plads til os alle sammen i trygge og hyggelige rammer.

Hvorvidt du selv har haft én eller flere oplevelser med den åndelige verden eller blot vil vide mere, så er det her chancen for at møde ligesindede unge i et godt fællesskab sammen med erfarne medier, som er klar til at svare på en masse spørgsmål og dele ud af deres viden til glæde og gavn for dig.

Program for dagen:

10:00-11:30    Velkomst og introduktion
   Hvad er ånder, åndelige vejledere, skytsånder osv.?
   Hvorfor er de af os med evner ofte særligt sensitive, og hvordan undgår man at samle op på andres energier og blive overvældet i sociale sammenhænge?
   Hvad er reinkarnation, og hvordan kan traumer fra tidligere livstider påvirke dit nuværende liv i form af angst, fobier o.l.?
   Hvordan åbner og lukker man for kontakten til den åndelige verden på en sikker og ansvarlig måde?
   Kan alle blive et medie og lære at kommunikere med ånder?

11:30-12:15    Pause/frokost
Nyd din medbragte frokost med nye venner eller gå en tur ved den smukke strand som er lige ude foran døren.

12:15-13:45    Vidensdeling
Her har du mulighed for at dele dine egne erfaringer eller blot lytte til andres.
Du kan stille spørgsmål og få svar på det, du er mest nysgerrig omkring.

13:45-14:00    Afrunding og afslutning
Vi samler op på dagens indtryk og drøfter ideer til kommende arrangementer, hvor vi vil prøve kræfter med emner såsom clairvoyance, psykometri, afdøde kontakt o.l.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig og svare på dine spørgsmål.

På dagen vil du møde de to medier Pearl Beacon på 17 år og Jens Johansen på 46 år.

Jens har mange års erfaring med den åndelige verden igennem sit arbejde som medie (www.mod-lyset.nu) og i sit virke som formand for Spiritismens Trossamfund. Til daglig arbejder han som socialpædagog med unge mennesker.

Pearl blev født med evner til at se afdøde. Dette kunne være overvældende som barn, og hun måtte lære, hvordan man åbner og lukker for kontakten. I dag er Pearl 17 år og er meget tryg med sine evner. Udover at skrive bøger, der ofte er inspireret af hendes viden om den åndelige verden, arbejder Pearl i dag som en kanal mellem mennesker og deres hold af åndelige vejledere (www.pearlbeacon.com)

Tidspunkt
Lørdag, den 5. februar 2022 kl. 10.00-14.00.

Dørene åbnes kl. 09.40.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er åbent for alle unge i alderen 13 til 21 år.

Du må gerne medbringe én eller begge dine forældre (bonus-/stedforældre og/eller andre voksne familiemedlemmer) til arrangementet. De er mere end velkomne til at være til stede i Aktivhuset Olsbækken hele eller dele af dagen, hvor de voksne familiemedlemmer er i et særskilt lokale sammen med bl.a. Mia Beck (Pearls mor) og Christina Frank (næstformand i Spiritismens Trossamfund), som står til rådighed til at fortælle om trossamfundet, spiritismen, åndeverdenen, vores fællesskab mv.

Forældre med spørgsmål inden arrangementet er velkomne til at kontakte os på vores e-mail (dialog@spiritismenstrossamfund.dk) med et telefonnummer, og så ringer vi gerne inden for kort tid. Forældre/voksne familiemedlemmer er som sagt velkomne til at være til stede under arrangementet i et tilstødende lokale, hvor du altid kan gå ud til dem, hvis du har behov eller lyst.

Er du særlig sensitiv, hører vi gerne fra dig i forbindelse med tilmeldingen. Det er meget vigtigt for os, at du får en god oplevelse. Det kan være en tryghed at vide, at en/flere voksne er i bygningen. Kontakt os blot på mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dk.

Det koster 50 kr. pr. person (for de unge) at deltage. Vil du som ung gerne have et voksent familiemedlem med som ledsager, er det gratis for denne person.

Deltagerbegrænsning for de unge er på 50 personer i Aktivhuset Olsbækken.

Tilmelding for hver deltager (de unge og evt. forældre) sker her (nemtilmeld.dk)

6. februar, kl. 09.00-16.30
TRÆNINGSDAG I CLAIRVOYANCE (MENTALT MEDIESKAB)

yuhgfc

Denne træningsdag er for dig, som har lyst til at øve dig en hel dag i disciplinen “clairvoyance” inden for det mentale medieskab. Alle kan – alt andet lige – lære at kommunikere clairvoyant, hvilket ‘blot’ kræver, at man løbende træner og øver sig. Og dette er der bestemt mulighed for til dette arrangement, hvor der er plads til alle uanset videns- og erfaringsniveau. Det er lærerigt, sjovt og berigende at mødes med andre medlemmer og træne sammen via forskellige øvelser og i flerrige opsætninger. 

Clairvoyance omhandler “klarsyn”, hvor man får et indre syn af visuelle billeder præsenteret i sin bevidsthed. Der er også mulighed for at øve sig på “klarfølelse” og “klarhørelse”. Klarfølelsen er, når man er i stand til at sanse fysiske følelser – enten en helhedsfølelse (såsom kærlighed, begejstring, empati mv.) eller klarfølelser bestemte steder på sin krop (f.eks. vejrtrækningsproblemer, hjertebanken, snurren i fødderne mv.). Klarhørelsen er evnen til at høre lyde, som enten er udover ens normale høresans, eller man kan blive guidet til at høre omkringliggende lyde (såsom fuglesang, musik i radioen, ambulancesirener mv.), fordi det giver mening i den clairvoyante kommunikation, der netop sker – i tæt samarbejde med sin åndelige hjælper/hjælpere.     

Vi begynder dagen kl. 9.00 med morgenmad, hvorefter vi samles kl. 9.30 i et stort rum til introduktion og meditation. Der vil blive undervist i, hvordan du kan bygge dine energier op og lukke ned igen. Underviserne har forberedt forskellige øvelser, så der er rig mulighed for at prøve kræfter med (videre)udvikling af dine clairvoyante evner. Der vil både være øvelser i grupper og i plenum. Der vil blive undervist i, hvordan en køreplan for en clairvoyance overfor en person/modtager (som ved en privat konsultation) kan være. Alt dette vil give dig inspiration og mulighed for at arbejde videre med clairvoyance. Vi slutter kl. 16.30 efter en fælles afrunding i plenum.

Vi sørger for morgenmad, kaffe, the, frugt og sødt til ganen undervejs. Du må meget gerne selv medbringe madpakke til frokost. Der er køleskab til rådighed. Kom også gerne i afslappet tøj og hav skriveredskaber med, både papir, kuglepen og farveblyanter.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig og svare på dine spørgsmål.

Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, vil sammen med Mie Kolstrup stå for denne træningsdag. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede. Leah og Mie har tidligere undervist sammen i Spiritismens Trossamfund i det mentale medieskab med stor succes.   

Tidspunkt
Søndag, den 6. februar 2022 kl. 09.00-16.30.

Dørene åbnes kl. 8.40.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

Det koster 400,00 kr. pr. person at deltage.

Deltagerbegrænsning er på 25 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

Tilmelding sker her: TRÆNINGSDAG I CLAIRVOYANCE (MENTALT MEDIESKAB) (nemtilmeld.dk)

5. og 6. marts, kl. 09.00-16.00
TRÆNINGSWEEKEND I AFDØDEKONTAKT (MENTALT MEDIESKAB)

fd vx

I forlængelse af vores tidligere arrangementer i Spiritismens Trossamfund tilbyder vi endnu en træningsweekend i det mentale medieskab – denne gang i afdødekontakt. 

Du får mulighed for igennem en lang række mentale øvelser og en let teoretisk gennemgang af, hvad medieskab er, og lære at oparbejde og udvikle dine evner til at kommunikere med afdøde. 

Hvorfor overhovedet kommunikere med afdøde? Det vil vi bl.a. fordi, vi gerne vil have dem til at fortælle os deres sandhed og viderebringe de budskaber, som viser, at de stadig er iblandt os og følger med i vores liv. Samtidig anerkender vi, at de er sjæle, som fortsætter deres sjælerejse i andre livsdimensioner.

De to træningsdage indeholder en lang række øvelser, hvor du træner præcision i forhold til at kontakte, verificere og formidle budskaberne fra åndeverdenen. Dette foregår dels i grupper og dels i plenum, og vi afslutter med klarsynsdemonstration søndag eftermiddag. Nogle bidrager med at stå “på podiet” og formidle budskaber fra de afdøde, andre giver clairvoyante beskeder, og andre igen inspirerer på anden vis.

Træningsdagene foregår i trygge rammer, så mød endelig op med højt humør og åbenhed. Kom gerne i afslappet tøj og medbring gerne en evt. pude, tæppe, varme sokker, papir og skriveredskaber til nogle af øvelserne.

Vi sørger for morgenmad, kaffe, the, frugt og sødt til ganen undervejs. Du må meget gerne selv medbringe madpakke til frokost. Der er køleskab til rådighed. 

Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset erfaringsniveau.

Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, vil sammen med Mariianna stå for denne træningsdag. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede.

Tidspunkt
Weekenden den 5. og 6. marts 2022 kl. 09.00-16.00.

Dørene åbnes kl. 8.30.

Vi begynder dagen kl. 9.00 med morgenmad, hvorefter vi samles kl. 9.30 i det store rum “Salen” til introduktion. Vi slutter kl. 16.00 efter en fælles afrunding i plenum.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

Det koster 950,00 kr. pr. person at deltage.

Deltagerbegrænsning er på 20 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

Tilmelding sker her: TRÆNINGSWEEKEND I AFDØDEKONTAKT (MENTALT MEDIESKAB) (nemtilmeld.dk)

16. marts og 31. maj, kl. 19.00-21.00
TO SÆRSKILTE DIGITALE ARRANGEMENTER I VIDENSDELING OG ERFARINGSUDVEKSLING

4 PERSONER

Arrangementet den 16. marts og den 31. maj, begge fra kl. 19.00-21.00, er to særskilte arrangementer, men med samme fokus og setup. Du er velkommen til at deltage i begge eller blot én af dem. 

Disse arrangementer er for alle medlemmer på tværs af landet, som har lyst til at netværke med andre medlemmer i et uformelt og hyggeligt setup. Fokus er på at vidensdele og erfaringsudveksle i et digitalt miljø, hvor der er plads til os alle sammen. Vi har brug for hinanden for at udvikle os, hvilket vi også nyder at gøre i samarbejde med vores kære venner, familie, hjælpere og guider i den åndelige verden. 

Det er vigtigt for os, at du føler dig komfortabel i vores fællesskab, så du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor aktiv du har lyst til at være undervejs. Det kan også være, at du blot har lyst til at lytte med og lade dig inspirere af snakken og drøftelserne undervejs. 

Vi starter sammen i plenum, herefter opdeles vi i grupper og samles til sidst i plenum. Gruppeopdelingen i såkaldte “break-out rooms” sker automatisk i Microsoft Teams centralt fra, så dette står facilitatorerne for undervejs. Du skal blot følge med, imens du forhåbentlig sidder godt til rette hjemme eller sammen med andre medlemmer. 

Programmet for begge arrangementer er følgende:

1. Introduktion
2. Formålet med dagens arrangement
3. Gennemgå praktisk brug af Microsoft Teams
4. Hver deltager skal hver vælge den ene gruppe, som man gerne vil tilføjes til i det pågældende break-out grupperum, hvor dialogen skal foregå med de medlemmer, som har valgt den samme gruppe. Hver deltager skal vælge én af de fire nedenstående grupper.
5. Facilitatorerne etablerer de digitale grupperum under mødet, som du automatisk bliver en del af.
6. Vidensdeling og erfaringsudveksling sker nu i den valgte gruppe. Hver gruppe vælger én ordstyrer, som sikrer en god, åben og ligeværdig dialog blandt gruppens medlemmer.
7. Facilitatorerne lukker de digitale grupper, og hver deltager kommer automatisk til en fælles afsluttende session i plenum. 

Hver deltager skal vælge én af de nedenstående grupper; jf. punkt 4-6 ovenfor.:

– Gruppe/rum 1: Mentalt medieskab
– Gruppe/rum 2: Fysisk medieskab
– Gruppe/rum 3: Alt mellem himmel og jord
– Gruppe/rum 4: Balancen mellem jordisk og åndelig ligevægt

Hvis du ønsker at deltage i flere af ovenstående grupper, fordi alle er super interessant og spændende, så skal du blot løbende tilmelde dig disse vidensdeling og erfaringsudvekslingsarrangementer… så skal det nok lykkes at komme hele vejen rundt 🙂

  Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset videns- og erfaringsniveau samt om man er nyt eller eksisterende medlem af Spiritismens Trossamfund.

  Repræsentanter for bestyrelsen og Rådet i Spiritismens Trossamfund.

  Tidspunkt
  – Onsdag, den 16. marts, kl. 19.00-21.00

  Og/eller:

  – Tirsdag, den 31. maj, kl. 19.00-21.00

  Sted:
  Digitalt via Microsoft Teams

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det er gratis at deltage. 

  Hvis du ønsker at deltage i arrangementet den 16. marts, skal du tilmelde dig her: Videns- og erfaringsudveksling den 16. marts – digital via Microsoft Teams (nemtilmeld.dk)

  Ønsker du at deltage i arrangementet den 31. maj, skal du tilmelde dig her: Videns- og erfaringsudveksling den 31. maj – digital via Microsoft Teams (nemtilmeld.dk)

  Det vil sige, at hvis du ønsker at deltage i begge særskilte arrangementer, skal du tilmelde dig på begge link ovenfor. 

  3. april, kl. 10.00-14.30
  INTRODUKTION TIL FYSISK MEDIESKAB
  AFHOLDES FYSISK I GREVE

  Jens stående

  Formålet med arrangementet er:

  • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
  • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
  • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
  • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

  Følgende bliver gennemgået på dagen:

  • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
  • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
  • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
  • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
  • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
  Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en vis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

  Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig. 

  Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

  Vi har de sidste 12 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

  Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles. 

  Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

  Tidspunkt
  Søndag, den 3. april kl. 10.00-14.30.

  Dørene åbnes kl. 9.30.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.  

  Deltagerbegrænsningen er på 65 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste.

  Tilmelding sker her: INTRODUKTION TIL FYSISK MEDIESKAB (nemtilmeld.dk)

  7. maj, kl. 09.00-16.30
  TRÆNINGSDAG I CLAIRVOYANCE (MENTALT MEDIESKAB)

  rtdrg

  Eftersom pladserne på træningsdagen i clairvoyance den 6. februar hurtig blev optaget, har vi valgt at tilbyde en yderligere træningsdag i første halvår af år 2022. Man kan som medlem sagtens deltage, selvom man også har deltaget den 6. februar, da der vil være nye øvelser og andre (nye) medlemmer, som man med fordel kan øve/træne med.  

  Denne træningsdag er for dig, som har lyst til at øve dig en hel dag i disciplinen “clairvoyance” inden for det mentale medieskab. Alle kan – alt andet lige – lære at kommunikere clairvoyant, hvilket ‘blot’ kræver, at man løbende træner og øver sig. Og dette er der bestemt mulighed for til dette arrangement, hvor der er plads til alle uanset videns- og erfaringsniveau. Det er lærerigt, sjovt og berigende at mødes med andre medlemmer og træne sammen via forskellige øvelser og i flerrige opsætninger. 

  Clairvoyance omhandler “klarsyn”, hvor man får et indre syn af visuelle billeder præsenteret i sin bevidsthed. Der er også mulighed for at øve sig på “klarfølelse” og “klarhørelse”. Klarfølelsen er, når man er i stand til at sanse fysiske følelser – enten en helhedsfølelse (såsom kærlighed, begejstring, empati mv.) eller klarfølelser bestemte steder på sin krop (f.eks. vejrtrækningsproblemer, hjertebanken, snurren i fødderne mv.). Klarhørelsen er evnen til at høre lyde, som enten er udover ens normale høresans, eller man kan blive guidet til at høre omkringliggende lyde (såsom fuglesang, musik i radioen, ambulancesirener mv.), fordi det giver mening i den clairvoyante kommunikation, der netop sker – i tæt samarbejde med sin åndelige hjælper/hjælpere.     

  Vi begynder dagen kl. 9.00 med morgenmad, hvorefter vi samles kl. 9.30 i et stort rum til introduktion og meditation. Der vil blive undervist i, hvordan du kan bygge dine energier op og lukke ned igen. Underviserne har forberedt forskellige øvelser, så der er rig mulighed for at prøve kræfter med (videre)udvikling af dine clairvoyante evner. Der vil både være øvelser i grupper og i plenum. Der vil blive undervist i, hvordan en køreplan for en clairvoyance overfor en person/modtager (som ved en privat konsultation) kan være. Alt dette vil give dig inspiration og mulighed for at arbejde videre med clairvoyance. Vi slutter kl. 16.30 efter en fælles afrunding i plenum.

  Vi sørger for morgenmad, kaffe, the, frugt og sødt til ganen undervejs. Du må meget gerne selv medbringe madpakke til frokost. Der er køleskab til rådighed. Kom også gerne i afslappet tøj og hav skriveredskaber med. inkl. papir, kuglepen og farveblyanter. 

  Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

  Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, vil sammen med Mariianna stå for denne træningsdag. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede.  

  Tidspunkt
  Lørdag, den 7. maj 2022 kl. 09.00-16.30.

  Dørene åbnes kl. 8.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 400,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 25 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

  DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER.

  Tilmeld dig ventelisten her.

  22. maj, kl. 10.00-14.00
  UNGDOMSARRANGEMENT FOR NYSGERRIGE UNGE MENNESKER
  TIL EN UFORMEL SNAK OM SPIRITISME OG ÅNDEKONTAKT

  - BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER

  ungdomsarrangement

  Er du i alderen 13 til 21 år og nysgerrig på, hvad ånder og spiritisme er? – f.eks. hvad er skytsånder og åndelige hjælpere, og hvordan foregår kontakten til afdøde, på hvilke måder kan man se og høre afdøde (ånder) og hvordan kan du lukke ned for denne åndelige kontakt – så er dette arrangement bestemt noget for dig. Du kan deltage uanset, hvor meget viden og erfaring du har på området. Der er plads til os alle sammen i trygge og hyggelige rammer.

  Hvorvidt du selv har haft én eller flere oplevelser med den åndelige verden eller blot vil vide mere, så er det her chancen for at møde ligesindede unge i et godt fællesskab sammen med erfarne medier, som er klar til at svare på en masse spørgsmål og dele ud af deres viden til glæde og gavn for dig.

  Program for dagen:

  10:00-11:00    Velkomst og introduktion
     Hvad handler spiritismen om?
  –   Hvad er ånder, åndelige vejledere, skytsånder osv.?
  –   Hvad er forskellen på et mentalt medie og et fysisk medie?
  –   Hvad kan man bruge åndelige evner til?

  11:00-11:30    Mød din skytsånd via guidet meditation

  11:30-11:45    Pause

  11:45-12:45    Psykometri-øvelse
  Psykometri er vibrationer i ting eller en tilstand. Derfor handler psykometri om evnen til at læse/mærke/føle en genstands historie ved at se eller røre ved genstanden eller på anden vis “tune sig ind” på den. Psykometri går ud på, at man “aflæser” vibrationer – dvs. aftryk – i ting eller levet liv, som er fastholdt i tingene/tilstanden. Som eksempel kan nævnes, at man kan røre ved ejendele fra et afdød familiemedlem og få dertil hørende indtryk og historier om ejendelene og/eller ens kære afdøde. Psykometri er en spændende disciplin at undersøge nærmere. Flere af os har nok oplevet at gå ind i et rum/hus eller træde ind et sted (f.eks. historiske steder) og begynde at mærke hvilken energi og fortællinger, som rummet eller området har. 

  12:15-13:15    Frokost
  Nyd din medbragte frokost med nye venner eller gå en tur ved den smukke strand, som er lige udenfor døren.

  13:15-13:45    Vidensdeling
  Her har du mulighed for at dele dine egne erfaringer eller blot lytte til andres.
  Du kan stille spørgsmål og få svar på det, du er mest nysgerrig omkring.

  13:45-14:00    Afrunding og afslutning
  Vi samler op på dagens indtryk og drøfter ideer til kommende arrangementer, hvor vi vil prøve kræfter med emner såsom clairvoyance, afdødekontakt o.l.

  Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig og svare på dine spørgsmål.

  På dagen vil du møde de to medier Pearl Beacon og Juki Tauchi, som begge har mange års erfaring med at samarbejde med den åndelige verden.

  Pearl blev født med evner til at se afdøde. Dette kunne være overvældende som barn, og hun måtte lære, hvordan man åbner og lukker for kontakten. I dag er Pearl 17 år og er meget tryg med sine evner. Udover at skrive bøger, der ofte er inspireret af hendes viden om den åndelige verden, arbejder Pearl i dag som en kanal mellem mennesker og deres hold af åndelige vejledere (www.pearlbeacon.com)

  Juki er bl.a. uddannet jurist, og hun er også bestyrelsesmedlem i Spiritismens Trossamfund. Juki har også arbejdet mange år som ungeguide i Varde, da Juki er god til at tale og møde jer unge mennesker. Du kan læse mere om Juki hendes personlige interview til JyskeVestkysten: Bestyrelsesmedlem Juki Tauchi interviewes af JydskeVestkysten Varde – et personligt interview – Spiritismens Trossamfund

  Tidspunkt
  Søndag, den 22. maj 2022 kl. 10.00-14.00.

  Dørene åbnes kl. 09.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle unge i alderen 13 til 21 år.

  Du må gerne medbringe én eller begge dine forældre (bonus-/stedforældre og/eller andre voksne familiemedlemmer) til arrangementet. De er mere end velkomne til at være til stede i Aktivhuset Olsbækken hele eller dele af dagen, hvor de voksne familiemedlemmer er i et særskilt lokale sammen med bl.a. Mia Beck (Pearls mor) og andre voksne repræsentanter fra Spiritismens Trossamfund, som står til rådighed til at fortælle om trossamfundet, spiritismen, åndeverdenen, vores fællesskab mv.

  Forældre med spørgsmål inden arrangementet er velkomne til at kontakte os på vores e-mail (dialog@spiritismenstrossamfund.dk) med et telefonnummer, og så ringer vi gerne inden for kort tid. Forældre/voksne familiemedlemmer er som sagt velkomne til at være til stede under arrangementet i et tilstødende lokale, hvor du altid kan gå ud til dem, hvis du har behov eller lyst.

  Er du særlig sensitiv, hører vi gerne fra dig i forbindelse med tilmeldingen. Det er meget vigtigt for os, at du får en god oplevelse. Det kan være en tryghed at vide, at en/flere voksne er i bygningen. Kontakt os blot på mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dk.

  Det koster 75 kr. pr. person (for de unge) at deltage. Vil du som ung gerne have et voksent familiemedlem med som ledsager, er det gratis for denne person.

  Deltagerbegrænsning for de unge er på 50 personer i Aktivhuset Olsbækken.

  Tilmelding for hver deltager (de unge og evt. forældre) sker her (nemtilmeld.dk)

  19. juni, kl. 10.30-14.30
  PLATFORMS-DEMONSTRATION (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE) MED MULIGHED FOR HEALING EFTERFØLGENDE SAMT VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLING

  serfd

  Én del af essensen i Spiritismens Trossamfund er at skabe et fællesskab, et netværk og en platform til læring, udvikling, sparring og vidensdeling. Vi har alt andet lige brug for hinanden til at udvikle os, og sammen gør vi nye opdagelser i den gode sags tjeneste.

  For at skabe nærværet og kommunikationen mellem ånder og mennesker på tværs af den jordiske og den åndelige verden, kræver det ligeså, at vi øver os – både individuelt og sammen – i trygge rammer. Det er vigtigt, at der er plads til os alle uanset videns- og erfaringsniveau, hvilket vi alle har et ansvar for at skabe og værne om.

  Det er så givende at hjælpe hinanden på vej i vores udvikling, hvilket kræver, at vi er komfortable i hinandens selskab, hvor der er forståelse for og plads til at udvikle os – samt at øve og øve og øve os i at kommunikere med vores familie, venner, hjælpere og kollegaer i den åndelige verden.

  Når vi når til juni måned, har vi i løbet af første halvår i år 2022 haft to træningsdage i clairvoyance samt en træningsweekend i afdødekontakt.

  Dette arrangement den 19. juni giver deltagerne (dvs. de mentale medier) i de netop nævnte træningsdage i det mentale medieskab mulighed for at stille sig frivilligt frem og til rådighed foran deltagerne og udøve enten clairvoyance eller afdødekontakt – eller begge dele, på bedst mulig vis. Denne platformsdemonstration varer 1-2 timer, og foregår i “Salen”.

  Herefter vil der være mulighed for at modtage healing i rummet for 10 personer ad gangen, hvor healere blandt medlemmerne i trossamfundet stiller sig til rådighed for at øve sig og for at give videre til glæde for de modtagne medlemmer. Samlet set vil der gives healing i ca. én time, og der vil være skift undervejs – alt efter behov og efterspørgsel efter healing blandt de fremmødte medlemmer. Det er frivilligt, om man har lyst til at give eller modtage healing. 

  Imens healingen foregår, er der mulighed for at netværke og sparre med de andre deltagende medlemmer, imens der serveres kaffe/the og sødt til ganen i de andre lokaler.

  Arrangementet slutter senest kl. 14.30, og det er selvfølgelig helt op til én selv, om man har lyst til at deltage hele dagen, eller om man tager hjemad efter platforms-demonstrationen eller healingsdelen. Man skal gøre netop dét, man føler for på dagen.  

  Du kan deltage uanset videns- og erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Du må endelig skrive en mail til os, hvis du har lyst til at prøve kræfter med at udøve platforms-demonstration og/eller give healing. Trossamfundets mail er: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

  Facilitatorerne er formanden Jens Johansen, næstformand Christina Frank og mediet Leah Cecilie Holbek, som underviser i alle træningsdagene i det mentale medieskab.  

  Tidspunkt
  Søndag, den 19. juni 2022 kl. 10.30-14.30.

  Dørene åbnes kl. 10.10.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 65 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

  Du kan tilmelde dig her: PLATFORMS-DEMONSTRATION (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE) MED MULIGHED FOR HEALING EFTERFØLGENDE SAMT VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLING (nemtilmeld.dk)

  13. august - 5. november 2022
  8 UNDERVISNINGSDAGE I MENTAL MEDIESKAB – HOLD 1
  (clairvoyance, afdødekontakt m.m.)
  AKDADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

  Gruppe arbejde 4

  Akademiet for åndelig læring og udvikling består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

  Spiritismens Trossamfund har i efteråret 2021 og foråret 2022 været i gang med træningsweekender samt enkelte træningsdage i både det mentale og fysiske medieskab. Dette har været en stor succes, pladserne blev hurtigt booket, og derfor besluttede vi på vores generalforsamling i januar 2022, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

  Det første hold i de fire moduler i det mentale medieskab begynder den 13.-14. august 2022 og slutter den 5.-6. november 2022. Har du ikke mulighed for at deltage i dette program for andet halvår i 2022, så kan du være helt rolig, idet vi gentager de fire moduler i foråret 2023 med opstart den 4.-5. marts 2023 og med afslutning den 17.-18. juni 2023.

  Det første hold i de to moduler i det fysiske medieskab afholdes den 12.-13. november 2022 og den 14.-15. januar 2023.

  I efteråret 2023 fortsætter vi naturligvis med nye hold i Greve samtidig med, at Akademiet for åndelig læring og udvikling udvides til også at foregå i Midtjylland.

  Modulerne i efteråret 2022 og foråret 2023 afholdes i de særskilte forløb i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

  Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Herved indgår du i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor der maksimalt vil være 14 deltagere pr. hold. Det betyder, at I kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og at der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

  Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. Selve indholdet i undervisningen er ikke beskrevet ned til mindste detalje endnu, men alt dette vil du naturligvis blive informeret om, når du har tilmeldt dig dét eller de modulforløb, som du ønsker at være en del af i Akademiet for åndelig læring og udvikling.

  Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

  I de fire moduler omhandlende mental medieskab vil du blive orienteret/undervist samt trænet i følgende emner:

  • Chakraerne, deres funktion og betydning i forhold til clairvoyance
  • Aura og auralæsning
  • Den åndelige kontakt, herunder med guider, hjælpere, afdøde, skytsånder m.m.
  • Meditation, kontemplation og visualisering
  • Bøn
  • Køreplaner for henholdsvis clairvoyance og afdødekontakt
  • Platforms demonstration
  • Etik
  • Healing
  • Regression og tidligere liv
  • Mentalt cirkelarbejde (åbne og lukkede)
  • Fordybelse i spirituelle emner, herunder den åndelige verdens opbygning, reinkarnationstanken, karma, danske medier mm
  • Trance
  • Træning med ”kaniner”

  – Og en masse dertil hørende øvelser i forhold til ovenstående.

  Modulerne i mental medieskab undervises af Leah Cecilie Holbek, som har undervist i Spiritismens Trossamfunds kurser i clairvoyance og afdødekontakt i efteråret 2021 samt foråret 2022. Leah har siden 1995 arbejdet med medieskab og bl.a. undervist og været medie i Daniel Kirken på Nørrebro, dengang den var aktiv som forsamlingssted for åndeligt interesserede mennesker.

  Modulerne i det mentale medieskab Hold 1 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

  Modul 1: Den 13.-14. august 2022

  Modul 2: Den 3.-4. september 2022

  Træningsdag: Den 17. september 2022, hvor vi inviterer medlemmer fra Spiritismens Trossamfund til clairvoyance og samtaler omkring det at være en del af Akademiet.

  Modul 3: Den 8.-9. oktober 2022. Som deltager på modulet er du med til klarsyn kl. 11–13 (v/ medierne Malene Bendtsen og Chila Yunai) som et led i undervisningen.

  Modul 4: Den 5.-6. november 2022

  Når du har gennemført alle modulerne i dét træningsforløb, som du har tilmeldt dig, har du mulighed for at blive repræsentant/ambassadør for Spiritismens Trossamfund – hvis du har lyst. Dette betyder i praksis, at du nu er klædt på til eksempelvis at være aktiv på messer, såfremt du har lyst, hvor Spiritismens Trossamfund vil gøre sig synlige på egen stand. Det er også muligt at gå undervisningsvejen, hvis du har tid og lyst til at hjælpe til med undervisning i Spiritismens Trossamfund, således at mange flere får indsigt i, hvad spiritismen er og kan gøre af godt for os.

  Ved tilmelding betaler du for alle moduler i det givne træningsforløb. Hvert modul koster 950,00 kr. pr. person. Den samlede pris for ét træningsforløb i det mentale medieskab er 3.800 kr.

  Ved tilmelding til modulerne i mental medieskab via nedenstående link betaler du 2 rater á 1.900 kr. Første rate betaler du med det samme ved din online tilmelding. Anden rate betaler du i tiden op til, at 3. modul begynder i oktober (vi sender opkrævning til dig, så det skal du ikke selv huske på).

  GÅ TIL TILMELDING MENTAL MEDIESKAB HOLD 1

  Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!

  28. august, kl. 11.00-14.00
  DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHEDSDAG

  Den åndelige virkelighed cover SoMe

  Er du klar til at blive blæst omkuld – på den gode måde!

  Vi inviterer dig til et særarrangement, hvor vi kombinerer den længe ventede bog: Den åndelige virkelighed – En lærebog fra ånder til mennesker med et livligt foredrag af forfatteren, Jens Johansen, der sammen med Christina Frank giver dig indsigt i åndeverdenen, formålet med livet i en spiritistisk kontekst og kontakten mellem mennesker og ånder.

  Kom og fejr denne store dag, hvor Den åndelige virkelighed efter fire intensive arbejdsår endelig præsenteres og kan købes. Bogen er den første i verden, hvor du kan se billeder, som du aldrig har set før af virkelige ånder i en enestående kvalitet, der ved hjælp af kunstig intelligens er blevet farvelagt og forbedret. Dette sætter dig på første parket til fysisk samvær med ånder og virkeligheden af det åndelige liv side om side med det jordiske liv, hvilket vi også vil vise klip fra i vores foredrag på dagen.

  Det hele lyder stort – OG DET ER DET OGSÅ!

  Den åndelige virkelighedsdag bliver afholdt søndag, den 28. august kl. 11-14 i Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

  Du er velkommen til at tage en ven med, men tilmelding er nødvendig for jer begge, så vi ved hvor meget, vi skal købe ind til festligheden.

  Vi glæder os MEGET til at se dig!

  PS: På dagen vil forfatteren, formanden Jens Johansen, signere din købte bog, hvis du ønsker dette.

  PPS: Fra den 29. august kan bogen købes i Spiritismens Trossamfunds webshop, og i tiden herefter vil bogen kunne bestilles i boghandlere og på bibliotekerne.

  17. september, kl. 09.00-16.00
  KLARSYNSDEMONSTRATION & SNAK OM ÅNDELIGT SAMARBEJDE

  Henriette Dahl formidler afdødekontakt

  Nu har deltagerne i Akademiet for åndelig læring og udvikling (Hold 1) siden midten af august været i gang med at træne mentalt medieskab, og i denne forbindelse vil vi gerne invitere et begrænset antal medlemmer af Spiritismens Trossamfund til at komme og modtage beskeder fra den åndelige verden samt til hyggeligt samvær.

  Hold 1 vil stå til rådighed og give clairvoyante beskeder én til én og uddybende snakke om, hvad det vil sige at samarbejde med den åndelige verden samt være en del af fællesskabet i Akademiet. Du melder dig således til hele dagen (kl. 9:00 – 16:00), og du vil i løbet af denne dag modtage 4 sessioner med clairvoyance af ca. 45 minutters varighed af 4 forskellige af vores dygtige medier fra holdet. 

  Programmet er som følgende:

  Kl. 09:00   Dørene åbnes og der vil være kaffe og the i fællesområdet 

  Kl. 09:30   Fælles meditation og de mentale medier gør sig klar til åndekontakt

  Kl. 09:45   Første clairvoyance session

  Kl. 10:30   Pause

  Kl. 10:45   Anden clairvoyance session

  Kl. 11:30    Frokost og hygge

  Kl. 13:00   Fælles meditation og de mentale medier gør sig klar til åndekontakt

  Kl. 13:15   Tredje clairvoyance session

  Kl. 14:00   Pause

  Kl. 14:15   Fjerde clairvoyance session

  Kl. 15:00   Pause

  Kl. 15:15   Evaluering, spørgsmål og afrunding af dagen 
  Kl. 16:00   Programmet slutter og oprydning starter

  Tag gerne en madpakke med til den fælles frokost. Vi sørger selvfølgelig for the og kaffe samt lidt frugt og sødt.

  Derudover må du gerne påregne, at der er brug for lidt feedback til medierne. Der vil derfor være nogle “skemaer”, som udfyldes undervejs, hvilket vil give medierne en status på, hvor de er rent fagligt, og hvor de kan justere. Jeres input er vigtige for mediernes videre udvikling af deres mentale medieskab. 

  Det kræver ingen erfaring at være deltager i dagens program. Vi ser frem til, at du deltager med et åbent sind og godt humør, og at du er indstillet på at overholde tidspunkterne, så dagen kan forløbe uden tidsskred. 

  Du vil få de informationer, du har brug for på selve dagen, især hvis du ikke har været til sådanne sessioner før. Tænk eventuelt nogle emner igennem hjemmefra, som du kunne tænke dig at få hjælp til. Der vil ikke være afdødekontakt denne dag, eftersom fokus er på clairvoyance med afsæt i dit liv (såsom kærlighed, bolig, retning, uddannelse, økonomi, fritid, evt. helbred osv.)

  Medbring gerne papir, pen og evt. underlag til noter.

  Facilitatoren er Leah Holbek, som ligeledes er underviseren på modulerne i mentalt medieskab i Akademiet. Leah sørger for at facilitere jer igennem dagen, og hun svarer gerne på alle de spørgsmål, som der måtte være i pauserne sammen med Hold 1’s dygtige deltagere.

  Tidspunkt
  Den 17. september kl. 09.00-16.00.

  Dørene åbnes kl. 0845.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 16 personer, og derfor foregår tilmelding efter “først til mølle”, hvorefter man kommer på venteliste. 

  Tilmelding sker via vores NemTilmeld her:

  8. oktober, kl. 11.00-13.00
  KLARSYNSDEMONSTRATION
  (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE)

  Afdødekontakt klarsyn Chila Yunai 1

  Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af de to clairvoyante medier og clairvoyante: Malene Bendtsen og Chila Yunai, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for os og den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere hjemme i åndeverdenen til os medlemmer.

  Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og uanset hvad, sætter vi stor pris på vores timer sammen.

  Åndekontakten og -kommunikationen sker ved, at de mentale medier (se billedet øverst) stiller sig frem foran os deltagere på dagen og udøver afdødekontakt og/eller clairvoyance. Imens er vi deltagere placeret på stole foran de to mentale medier, som enten skiftevis eller i forlængelse af hinanden udøver denne klarsynsdemonstration.

  Spiritismens Trossamfund afholder dette arrangement i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Vi skaber sammen et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden.

  Vi er derfor meget taknemmelige for, at Malene Bendtsen og Chila Yunai vil berige os med at stille sig frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen, til os deltagere. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi, tålmodighed samt masser af glæde og taknemmelighed.

  Traditionen tro, starter vi dagen med en meditation og en velkomst til deltagerne – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, som deltager fra “den anden side” i dette arrangement.

  Vi er meget glade for, at de to dygtige mentale medier, Malene Bendtsen og Chila Yunai, stiller sig til rådighed til at udøve afdødekontakt og/eller clairvoyance. Chila og Malene fremgår af billedet ovenfor, som er taget for ét år siden i Aktivhuset Olsbækken.

  Du kan læse mere om Chila Yunai og Malene Bendtsen her:

  Tidspunkt
  Den 8. oktober 2022 kl. 11.00-13.00.

  Dørene åbnes kl. 10.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 65 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

  Tilmelding sker her: KLARSYNSDEMONSTRATION, AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE (nemtilmeld.dk)

  12. november 2022 - 15. januar 2023
  4 UNDERVISNINGDAGE I FYSISK MEDIESKAB – HOLD 1
  AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

  Workshop fysisk medieskab 2019

  Akademiet for åndelig læring og udvikling består af fire moduler omhandlende det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og to moduler omhandlende det fysiske medieskab (fysisk åndekontakt).

  Spiritismens Trossamfund har i efteråret 2021 og foråret 2022 været i gang med træningsweekender samt enkelte træningsdage i både det mentale og fysiske medieskab. Dette har været en stor succes, pladserne blev hurtigt booket, og derfor besluttede vi på vores generalforsamling i januar 2022, at vi ville igangsætte Akademiet for åndelig læring og udvikling med det formål at tilbyde et længerevarende og mere dybdegående træningsforløb i hold i de to former for medieskab.

  Det første hold i de fire moduler i det mentale medieskab begynder den 13.-14. august 2022 og slutter den 5.-6. november 2022. Har du ikke mulighed for at deltage i dette program for andet halvår i 2022, så kan du være helt rolig, idet vi gentager de fire moduler i foråret 2023 med opstart den 4.-5. marts 2023 og med afslutning den 17.-18. juni 2023.

  Det første hold i de to moduler i det fysiske medieskab afholdes den 12.-13. november 2022 og den 14.-15. januar 2023.

  I efteråret 2023 fortsætter vi naturligvis med nye hold i Greve samtidig med, at Akademiet for åndelig læring og udvikling udvides til også at foregå i Midtjylland.

  Modulerne i efteråret 2022 og foråret 2023 afholdes i de særskilte forløb i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

  Det forventes, når du tilmelder dig ét af træningsforløbene, at du deltager og betaler for alle modulerne i det givne træningsforløb. Herved indgår du i et forløb med ligesindede medlemmer fra Spiritismens Trossamfund, hvor der maksimalt vil være 14 deltagere pr. hold. Det betyder, at I kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og at der vil være plads til masser af grin og sammenhold samt tid og rum til fordybelse, læring og udvikling.

  Når du har tilmeldt dig et af holdene i det mentale medieskab i Akademiet for åndelig læring og udvikling, må du påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. Selve indholdet i undervisningen er ikke beskrevet ned til mindste detalje endnu, men alt dette vil du naturligvis blive informeret om, når du har tilmeldt dig dét eller de modulforløb, som du ønsker at være en del af i Akademiet for åndelig læring og udvikling.

  Både fysisk og mentalt medieskab er omfattende, derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

  I de to moduler om fysisk medieskab vil du blive undervist i følgende emner:

  • Formål og målsætninger med fysisk åndelig kontakt og samvær
  • Succeskriterier og forholdsregler: Hvad man bør og ikke bør gøre
  • Fysiske fænomener: Hvad der kan opnås og hvordan?
  • Afholdelse af private fysiske seancer: Opbygning, udvikling og vedligeholdelse af en ”fysisk cirkel”
  • Energiopbygning mellem deltagere i seancerummet til ånderne
  • Ektoplasma og energi opbygget af ånder: Hvordan de gør det, og hvad ektoplasma er
  • Det fysiske medie: Hvordan man finder mediet, hvordan mediet udvikles, trancetilstande mv.
  • Den rette sammensætning af seancedeltagere til en velfungerende cirkel
  • Seancelederen: Hvem det skal det være og hvor, hvad funktionen indebærer, samarbejdet mellem seancelederen i åndeverdenen og på Jorden i forenelighed med cirklens deltagere
  • Skabe det rette seancerum: Hvad det fordrer, og hvilke ting der skal bruges
  • Sange, samtaler, stilhed, seanceoptagelser og seancerapporter
  • Forberedelse af fysiske seancer: Hvordan deltagerne, mediet og lederen klargør sig
  • Seance med og uden kabinet
  • Krav, krydsforhør og beviser: Hvad der er konstruktivt, og hvornår det modarbejder
  • Fælles opbygning af seancerum og afholdelse af prøve set up og/eller en ægte fysisk seance i Aktivhuset Olsbækken (afhænger af forhold og deltagersammensætning)

  Modulerne i fysisk medieskab varetages af Christina Frank og Jens Johansen, som har været sammen om ugentlige fysiske seancer i 12 år. Christina er cirkelleder, og Jens er fysisk medie. Deres erfaringer og viden er indholds- og omfangsrige, og siden 2014 har de undervist sammen samt afholdt foredrag og workshops om det fysiske medieskab.

  Modulerne i det fysiske medieskab Hold 1 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

  Modul 1: Den 12.-13. november 2022, kl. 09-16.

  Modul 2: Den 14.-15. januar 2023, kl. 09-16.

  Kommer der et Hold 2 med fysisk medieskab i 2023? Ja, det gør der 🙂 Datoerne er blot ikke på plads endnu.

  Når du har gennemført alle modulerne, vil du være godt rustet til begynde i en fysisk cirkel – enten en du starter op med andre, eller ved at blive optaget i en eksisterende fysisk cirkel. 

  Du vil vide, hvad der skal til, hvad det kræver, hvordan man gør, og hvordan man vedligeholder det fysiske medieskabsarbejde.

  Ved tilmelding til modulerne i fysisk medieskab betaler du én rate á 1.900 kr.

  Eftersom det fysiske medieskab fordrer en vist sammensætning af deltagere energimæssigt og harmonisk, forbeholder underviserne sig ret til at sammensætte holdet af deltagere. Det vil sige, at når det er muligt at få et overblik over deltagersammensætningen, kan det være, at man som tilmeldt får besked om, at det ikke kan lade sig gøre at deltage i denne omgang. 

  Yderligere skal man som deltager være opmærksom på, at hvis man indtager psykofarmica (eksempelvis for panik, angst, bipolar lidelse, skizofreni mv.) fraråder vi arbejdet med det fysiske medieskab. Dette skyldes, at vi arbejder i et særligt energifelt, som opbygges mellem ånder og mennesker, hvilket kan forværre ens psykiske udfordringer.  

  GÅ TIL TILMELDING FYSISK MEDIESKAB HOLD 2

  Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!