23. januar, kl. 13.00-15.00
GENERALFORSAMLING (foregår digitalt)

generalforsamlingsbillede

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Søndag, den 23. januar, kl. 13.00-15.00

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Afholdes Online via Teams (pga. Corona)

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig her via NemTilmeld.

23. januar, kl. 09.30-12.30 (foregår digitalt)
INTRODUKTION TIL SPIRITISME, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

Indsigt i spiritismen - åndeverdenen - åndekontakt januar 2020 4

Dette arrangement henvender sig til dig, der vil have en simpel og udførlig introduktion til hvad spiritisme er; opnået viden; trosaspektet og åndelige resultater. Ved efterfølgende arrangementer bygger vi videre på denne grundviden bl.a. i form af workshops i det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og det fysiske medieskab.

På denne introduktionsdag gennemgår vi:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Formålet med kontakt mellem ånder og mennesker
 • Åndeverdenen – hvad, hvor og hvordan det åndelige liv er
 • Formålet med livet på Jorden og vores menneskeliv
 • Døden og reinkarnation
 • Åndelig hjælp fra afdøde, åndelige vejledere, skytsånder m.v.
 • Opmærksomhedsområdet i kontakten mellem ånder og mennesker

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 12 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles.

Tidspunkt
Den 23. januar 2022, kl. 09.30-12.30.

Sted:

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Afholdes Online via Teams (pga. Corona)

Det koster 50 kr. pr. person at deltage, og tilmelding er en forudsætning for at kunne deltage – både som medlem og gæst. Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

5. februar, kl. 10.00-14.00
UNGDOMSARRANGEMENT FOR NYSGERRIGE UNGE MENNESKER
TIL EN UFORMEL SNAK OM SPIRITISME OG ÅNDEKONTAKT

- BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER

unge mennesker

Er du i alderen 13 til 21 år og nysgerrig på, hvad ånder og spiritisme er? – f.eks. hvad er skytsånder og åndelige hjælpere, og hvordan foregår kontakten til afdøde, på hvilke måder kan man se og høre afdøde (ånder) og hvordan kan du lukke ned for denne åndelige kontakt – så er dette arrangement bestemt noget for dig. Du kan deltage uanset, hvor meget viden og erfaring du har på området. Der er plads til os alle sammen i trygge og hyggelige rammer.

Hvorvidt du selv har haft én eller flere oplevelser med den åndelige verden eller blot vil vide mere, så er det her chancen for at møde ligesindede unge i et godt fællesskab sammen med erfarne medier, som er klar til at svare på en masse spørgsmål og dele ud af deres viden til glæde og gavn for dig.

Program for dagen:

10:00-11:30    Velkomst og introduktion
   Hvad er ånder, åndelige vejledere, skytsånder osv.?
   Hvorfor er de af os med evner ofte særligt sensitive, og hvordan undgår man at samle op på andres energier og blive overvældet i sociale sammenhænge?
   Hvad er reinkarnation, og hvordan kan traumer fra tidligere livstider påvirke dit nuværende liv i form af angst, fobier o.l.?
   Hvordan åbner og lukker man for kontakten til den åndelige verden på en sikker og ansvarlig måde?
   Kan alle blive et medie og lære at kommunikere med ånder?

11:30-12:15    Pause/frokost
Nyd din medbragte frokost med nye venner eller gå en tur ved den smukke strand som er lige ude foran døren.

12:15-13:45    Vidensdeling
Her har du mulighed for at dele dine egne erfaringer eller blot lytte til andres.
Du kan stille spørgsmål og få svar på det, du er mest nysgerrig omkring.

13:45-14:00    Afrunding og afslutning
Vi samler op på dagens indtryk og drøfter ideer til kommende arrangementer, hvor vi vil prøve kræfter med emner såsom clairvoyance, psykometri, afdøde kontakt o.l.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig og svare på dine spørgsmål.

På dagen vil du møde de to medier Pearl Beacon på 17 år og Jens Johansen på 46 år.

Jens har mange års erfaring med den åndelige verden igennem sit arbejde som medie (www.mod-lyset.nu) og i sit virke som formand for Spiritismens Trossamfund. Til daglig arbejder han som socialpædagog med unge mennesker.

Pearl blev født med evner til at se afdøde. Dette kunne være overvældende som barn, og hun måtte lære, hvordan man åbner og lukker for kontakten. I dag er Pearl 17 år og er meget tryg med sine evner. Udover at skrive bøger, der ofte er inspireret af hendes viden om den åndelige verden, arbejder Pearl i dag som en kanal mellem mennesker og deres hold af åndelige vejledere (www.pearlbeacon.com)

Tidspunkt
Lørdag, den 5. februar 2022 kl. 10.00-14.00.

Dørene åbnes kl. 09.40.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er åbent for alle unge i alderen 13 til 21 år.

Du må gerne medbringe én eller begge dine forældre (bonus-/stedforældre og/eller andre voksne familiemedlemmer) til arrangementet. De er mere end velkomne til at være til stede i Aktivhuset Olsbækken hele eller dele af dagen, hvor de voksne familiemedlemmer er i et særskilt lokale sammen med bl.a. Mia Beck (Pearls mor) og Christina Frank (næstformand i Spiritismens Trossamfund), som står til rådighed til at fortælle om trossamfundet, spiritismen, åndeverdenen, vores fællesskab mv.

Forældre med spørgsmål inden arrangementet er velkomne til at kontakte os på vores e-mail (dialog@spiritismenstrossamfund.dk) med et telefonnummer, og så ringer vi gerne inden for kort tid. Forældre/voksne familiemedlemmer er som sagt velkomne til at være til stede under arrangementet i et tilstødende lokale, hvor du altid kan gå ud til dem, hvis du har behov eller lyst.

Er du særlig sensitiv, hører vi gerne fra dig i forbindelse med tilmeldingen. Det er meget vigtigt for os, at du får en god oplevelse. Det kan være en tryghed at vide, at en/flere voksne er i bygningen. Kontakt os blot på mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dk.

Det koster 50 kr. pr. person (for de unge) at deltage. Vil du som ung gerne have et voksent familiemedlem med som ledsager, er det gratis for denne person.

Deltagerbegrænsning for de unge er på 50 personer i Aktivhuset Olsbækken.

Tilmelding for hver deltager (de unge og evt. forældre) sker her (nemtilmeld.dk)

6. februar, kl. 09.00-16.30
TRÆNINGSDAG I CLAIRVOYANCE (MENTALT MEDIESKAB)

yuhgfc

Denne træningsdag er for dig, som har lyst til at øve dig en hel dag i disciplinen “clairvoyance” inden for det mentale medieskab. Alle kan – alt andet lige – lære at kommunikere clairvoyant, hvilket ‘blot’ kræver, at man løbende træner og øver sig. Og dette er der bestemt mulighed for til dette arrangement, hvor der er plads til alle uanset videns- og erfaringsniveau. Det er lærerigt, sjovt og berigende at mødes med andre medlemmer og træne sammen via forskellige øvelser og i flerrige opsætninger. 

Clairvoyance omhandler “klarsyn”, hvor man får et indre syn af visuelle billeder præsenteret i sin bevidsthed. Der er også mulighed for at øve sig på “klarfølelse” og “klarhørelse”. Klarfølelsen er, når man er i stand til at sanse fysiske følelser – enten en helhedsfølelse (såsom kærlighed, begejstring, empati mv.) eller klarfølelser bestemte steder på sin krop (f.eks. vejrtrækningsproblemer, hjertebanken, snurren i fødderne mv.). Klarhørelsen er evnen til at høre lyde, som enten er udover ens normale høresans, eller man kan blive guidet til at høre omkringliggende lyde (såsom fuglesang, musik i radioen, ambulancesirener mv.), fordi det giver mening i den clairvoyante kommunikation, der netop sker – i tæt samarbejde med sin åndelige hjælper/hjælpere.     

Vi begynder dagen kl. 9.00 med morgenmad, hvorefter vi samles kl. 9.30 i et stort rum til introduktion og meditation. Der vil blive undervist i, hvordan du kan bygge dine energier op og lukke ned igen. Underviserne har forberedt forskellige øvelser, så der er rig mulighed for at prøve kræfter med (videre)udvikling af dine clairvoyante evner. Der vil både være øvelser i grupper og i plenum. Der vil blive undervist i, hvordan en køreplan for en clairvoyance overfor en person/modtager (som ved en privat konsultation) kan være. Alt dette vil give dig inspiration og mulighed for at arbejde videre med clairvoyance. Vi slutter kl. 16.30 efter en fælles afrunding i plenum.

Vi sørger for morgenmad, kaffe, the, frugt og sødt til ganen undervejs. Du må meget gerne selv medbringe madpakke til frokost. Der er køleskab til rådighed. Kom også gerne i afslappet tøj og hav skriveredskaber med, både papir, kuglepen og farveblyanter.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig og svare på dine spørgsmål.

Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, vil sammen med Mie Kolstrup stå for denne træningsdag. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede. Leah og Mie har tidligere undervist sammen i Spiritismens Trossamfund i det mentale medieskab med stor succes.   

Tidspunkt
Søndag, den 6. februar 2022 kl. 09.00-16.30.

Dørene åbnes kl. 8.40.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

Det koster 400,00 kr. pr. person at deltage.

Deltagerbegrænsning er på 25 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

Tilmelding sker her: TRÆNINGSDAG I CLAIRVOYANCE (MENTALT MEDIESKAB) (nemtilmeld.dk)

5. og 6. marts, kl. 09.00-16.00
TRÆNINGSWEEKEND I AFDØDEKONTAKT (MENTALT MEDIESKAB)

fd vx

I forlængelse af vores tidligere arrangementer i Spiritismens Trossamfund tilbyder vi endnu en træningsweekend i det mentale medieskab – denne gang i afdødekontakt. 

Du får mulighed for igennem en lang række mentale øvelser og en let teoretisk gennemgang af, hvad medieskab er, og lære at oparbejde og udvikle dine evner til at kommunikere med afdøde. 

Hvorfor overhovedet kommunikere med afdøde? Det vil vi bl.a. fordi, vi gerne vil have dem til at fortælle os deres sandhed og viderebringe de budskaber, som viser, at de stadig er iblandt os og følger med i vores liv. Samtidig anerkender vi, at de er sjæle, som fortsætter deres sjælerejse i andre livsdimensioner.

De to træningsdage indeholder en lang række øvelser, hvor du træner præcision i forhold til at kontakte, verificere og formidle budskaberne fra åndeverdenen. Dette foregår dels i grupper og dels i plenum, og vi afslutter med klarsynsdemonstration søndag eftermiddag. Nogle bidrager med at stå “på podiet” og formidle budskaber fra de afdøde, andre giver clairvoyante beskeder, og andre igen inspirerer på anden vis.

Træningsdagene foregår i trygge rammer, så mød endelig op med højt humør og åbenhed. Kom gerne i afslappet tøj og medbring gerne en evt. pude, tæppe, varme sokker, papir og skriveredskaber til nogle af øvelserne.

Vi sørger for morgenmad, kaffe, the, frugt og sødt til ganen undervejs. Du må meget gerne selv medbringe madpakke til frokost. Der er køleskab til rådighed. 

Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset erfaringsniveau.

Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, vil sammen med Mariianna stå for denne træningsdag. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede.

Tidspunkt
Weekenden den 5. og 6. marts 2022 kl. 09.00-16.00.

Dørene åbnes kl. 8.30.

Vi begynder dagen kl. 9.00 med morgenmad, hvorefter vi samles kl. 9.30 i det store rum “Salen” til introduktion. Vi slutter kl. 16.00 efter en fælles afrunding i plenum.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

Det koster 950,00 kr. pr. person at deltage.

Deltagerbegrænsning er på 20 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

Tilmelding sker her: TRÆNINGSWEEKEND I AFDØDEKONTAKT (MENTALT MEDIESKAB) (nemtilmeld.dk)

16. marts og 31. maj, kl. 19.00-21.00
TO SÆRSKILTE DIGITALE ARRANGEMENTER I VIDENSDELING OG ERFARINGSUDVEKSLING

4 PERSONER

Arrangementet den 16. marts og den 31. maj, begge fra kl. 19.00-21.00, er to særskilte arrangementer, men med samme fokus og setup. Du er velkommen til at deltage i begge eller blot én af dem. 

Disse arrangementer er for alle medlemmer på tværs af landet, som har lyst til at netværke med andre medlemmer i et uformelt og hyggeligt setup. Fokus er på at vidensdele og erfaringsudveksle i et digitalt miljø, hvor der er plads til os alle sammen. Vi har brug for hinanden for at udvikle os, hvilket vi også nyder at gøre i samarbejde med vores kære venner, familie, hjælpere og guider i den åndelige verden. 

Det er vigtigt for os, at du føler dig komfortabel i vores fællesskab, så du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor aktiv du har lyst til at være undervejs. Det kan også være, at du blot har lyst til at lytte med og lade dig inspirere af snakken og drøftelserne undervejs. 

Vi starter sammen i plenum, herefter opdeles vi i grupper og samles til sidst i plenum. Gruppeopdelingen i såkaldte “break-out rooms” sker automatisk i Microsoft Teams centralt fra, så dette står facilitatorerne for undervejs. Du skal blot følge med, imens du forhåbentlig sidder godt til rette hjemme eller sammen med andre medlemmer. 

Programmet for begge arrangementer er følgende:

1. Introduktion
2. Formålet med dagens arrangement
3. Gennemgå praktisk brug af Microsoft Teams
4. Hver deltager skal hver vælge den ene gruppe, som man gerne vil tilføjes til i det pågældende break-out grupperum, hvor dialogen skal foregå med de medlemmer, som har valgt den samme gruppe. Hver deltager skal vælge én af de fire nedenstående grupper.
5. Facilitatorerne etablerer de digitale grupperum under mødet, som du automatisk bliver en del af.
6. Vidensdeling og erfaringsudveksling sker nu i den valgte gruppe. Hver gruppe vælger én ordstyrer, som sikrer en god, åben og ligeværdig dialog blandt gruppens medlemmer.
7. Facilitatorerne lukker de digitale grupper, og hver deltager kommer automatisk til en fælles afsluttende session i plenum. 

Hver deltager skal vælge én af de nedenstående grupper; jf. punkt 4-6 ovenfor.:

– Gruppe/rum 1: Mentalt medieskab
– Gruppe/rum 2: Fysisk medieskab
– Gruppe/rum 3: Alt mellem himmel og jord
– Gruppe/rum 4: Balancen mellem jordisk og åndelig ligevægt

Hvis du ønsker at deltage i flere af ovenstående grupper, fordi alle er super interessant og spændende, så skal du blot løbende tilmelde dig disse vidensdeling og erfaringsudvekslingsarrangementer… så skal det nok lykkes at komme hele vejen rundt 🙂

  Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset videns- og erfaringsniveau samt om man er nyt eller eksisterende medlem af Spiritismens Trossamfund.

  Repræsentanter for bestyrelsen og Rådet i Spiritismens Trossamfund.

  Tidspunkt
  – Onsdag, den 16. marts, kl. 19.00-21.00

  Og/eller:

  – Tirsdag, den 31. maj, kl. 19.00-21.00

  Sted:
  Digitalt via Microsoft Teams

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det er gratis at deltage. 

  Hvis du ønsker at deltage i arrangementet den 16. marts, skal du tilmelde dig her: Videns- og erfaringsudveksling den 16. marts – digital via Microsoft Teams (nemtilmeld.dk)

  Ønsker du at deltage i arrangementet den 31. maj, skal du tilmelde dig her: Videns- og erfaringsudveksling den 31. maj – digital via Microsoft Teams (nemtilmeld.dk)

  Det vil sige, at hvis du ønsker at deltage i begge særskilte arrangementer, skal du tilmelde dig på begge link ovenfor. 

  3. april, kl. 10.00-14.30
  INTRODUKTION TIL FYSISK MEDIESKAB
  AFHOLDES FYSISK I GREVE

  Jens stående

  Formålet med arrangementet er:

  • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
  • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
  • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
  • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

  Følgende bliver gennemgået på dagen:

  • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
  • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
  • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
  • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
  • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
  Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en vis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

  Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig. 

  Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

  Vi har de sidste 12 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

  Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles. 

  Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

  Tidspunkt
  Søndag, den 3. april kl. 10.00-14.30.

  Dørene åbnes kl. 9.30.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.  

  Deltagerbegrænsningen er på 65 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste.

  Tilmelding sker her: INTRODUKTION TIL FYSISK MEDIESKAB (nemtilmeld.dk)

  7. maj, kl. 09.00-16.30
  TRÆNINGSDAG I CLAIRVOYANCE (MENTALT MEDIESKAB)

  rtdrg

  Eftersom pladserne på træningsdagen i clairvoyance den 6. februar hurtig blev optaget, har vi valgt at tilbyde en yderligere træningsdag i første halvår af år 2022. Man kan som medlem sagtens deltage, selvom man også har deltaget den 6. februar, da der vil være nye øvelser og andre (nye) medlemmer, som man med fordel kan øve/træne med.  

  Denne træningsdag er for dig, som har lyst til at øve dig en hel dag i disciplinen “clairvoyance” inden for det mentale medieskab. Alle kan – alt andet lige – lære at kommunikere clairvoyant, hvilket ‘blot’ kræver, at man løbende træner og øver sig. Og dette er der bestemt mulighed for til dette arrangement, hvor der er plads til alle uanset videns- og erfaringsniveau. Det er lærerigt, sjovt og berigende at mødes med andre medlemmer og træne sammen via forskellige øvelser og i flerrige opsætninger. 

  Clairvoyance omhandler “klarsyn”, hvor man får et indre syn af visuelle billeder præsenteret i sin bevidsthed. Der er også mulighed for at øve sig på “klarfølelse” og “klarhørelse”. Klarfølelsen er, når man er i stand til at sanse fysiske følelser – enten en helhedsfølelse (såsom kærlighed, begejstring, empati mv.) eller klarfølelser bestemte steder på sin krop (f.eks. vejrtrækningsproblemer, hjertebanken, snurren i fødderne mv.). Klarhørelsen er evnen til at høre lyde, som enten er udover ens normale høresans, eller man kan blive guidet til at høre omkringliggende lyde (såsom fuglesang, musik i radioen, ambulancesirener mv.), fordi det giver mening i den clairvoyante kommunikation, der netop sker – i tæt samarbejde med sin åndelige hjælper/hjælpere.     

  Vi begynder dagen kl. 9.00 med morgenmad, hvorefter vi samles kl. 9.30 i et stort rum til introduktion og meditation. Der vil blive undervist i, hvordan du kan bygge dine energier op og lukke ned igen. Underviserne har forberedt forskellige øvelser, så der er rig mulighed for at prøve kræfter med (videre)udvikling af dine clairvoyante evner. Der vil både være øvelser i grupper og i plenum. Der vil blive undervist i, hvordan en køreplan for en clairvoyance overfor en person/modtager (som ved en privat konsultation) kan være. Alt dette vil give dig inspiration og mulighed for at arbejde videre med clairvoyance. Vi slutter kl. 16.30 efter en fælles afrunding i plenum.

  Vi sørger for morgenmad, kaffe, the, frugt og sødt til ganen undervejs. Du må meget gerne selv medbringe madpakke til frokost. Der er køleskab til rådighed. Kom også gerne i afslappet tøj og hav skriveredskaber med. inkl. papir, kuglepen og farveblyanter. 

  Der er brug for alles evner, og alle kan bidrage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

  Medlemmet og mediet Leah Cecilie Holbek, som har mange års erfaring i at undervisere i disciplinerne inden for det mentale medieskab, vil sammen med Mariianna stå for denne træningsdag. Leah har bl.a. erfaring med at undervisere og facilitere i Daniel Kirken på Nørrebro, da den eksisterede.  

  Tidspunkt
  Lørdag, den 7. maj 2022 kl. 09.00-16.30.

  Dørene åbnes kl. 8.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 400,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 25 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

  DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER.

  Tilmeld dig ventelisten her.

  22. maj, kl. 10.00-14.00
  UNGDOMSARRANGEMENT FOR NYSGERRIGE UNGE MENNESKER
  TIL EN UFORMEL SNAK OM SPIRITISME OG ÅNDEKONTAKT

  - BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER

  ungdomsarrangement

  Er du i alderen 13 til 21 år og nysgerrig på, hvad ånder og spiritisme er? – f.eks. hvad er skytsånder og åndelige hjælpere, og hvordan foregår kontakten til afdøde, på hvilke måder kan man se og høre afdøde (ånder) og hvordan kan du lukke ned for denne åndelige kontakt – så er dette arrangement bestemt noget for dig. Du kan deltage uanset, hvor meget viden og erfaring du har på området. Der er plads til os alle sammen i trygge og hyggelige rammer.

  Hvorvidt du selv har haft én eller flere oplevelser med den åndelige verden eller blot vil vide mere, så er det her chancen for at møde ligesindede unge i et godt fællesskab sammen med erfarne medier, som er klar til at svare på en masse spørgsmål og dele ud af deres viden til glæde og gavn for dig.

  Program for dagen:

  10:00-11:00    Velkomst og introduktion
     Hvad handler spiritismen om?
  –   Hvad er ånder, åndelige vejledere, skytsånder osv.?
  –   Hvad er forskellen på et mentalt medie og et fysisk medie?
  –   Hvad kan man bruge åndelige evner til?

  11:00-11:30    Mød din skytsånd via guidet meditation

  11:30-11:45    Pause

  11:45-12:45    Psykometri-øvelse
  Psykometri er vibrationer i ting eller en tilstand. Derfor handler psykometri om evnen til at læse/mærke/føle en genstands historie ved at se eller røre ved genstanden eller på anden vis “tune sig ind” på den. Psykometri går ud på, at man “aflæser” vibrationer – dvs. aftryk – i ting eller levet liv, som er fastholdt i tingene/tilstanden. Som eksempel kan nævnes, at man kan røre ved ejendele fra et afdød familiemedlem og få dertil hørende indtryk og historier om ejendelene og/eller ens kære afdøde. Psykometri er en spændende disciplin at undersøge nærmere. Flere af os har nok oplevet at gå ind i et rum/hus eller træde ind et sted (f.eks. historiske steder) og begynde at mærke hvilken energi og fortællinger, som rummet eller området har. 

  12:15-13:15    Frokost
  Nyd din medbragte frokost med nye venner eller gå en tur ved den smukke strand, som er lige udenfor døren.

  13:15-13:45    Vidensdeling
  Her har du mulighed for at dele dine egne erfaringer eller blot lytte til andres.
  Du kan stille spørgsmål og få svar på det, du er mest nysgerrig omkring.

  13:45-14:00    Afrunding og afslutning
  Vi samler op på dagens indtryk og drøfter ideer til kommende arrangementer, hvor vi vil prøve kræfter med emner såsom clairvoyance, afdødekontakt o.l.

  Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Vi vil gøre vores til at inspirere dig og svare på dine spørgsmål.

  På dagen vil du møde de to medier Pearl Beacon og Juki Tauchi, som begge har mange års erfaring med at samarbejde med den åndelige verden.

  Pearl blev født med evner til at se afdøde. Dette kunne være overvældende som barn, og hun måtte lære, hvordan man åbner og lukker for kontakten. I dag er Pearl 17 år og er meget tryg med sine evner. Udover at skrive bøger, der ofte er inspireret af hendes viden om den åndelige verden, arbejder Pearl i dag som en kanal mellem mennesker og deres hold af åndelige vejledere (www.pearlbeacon.com)

  Juki er bl.a. uddannet jurist, og hun er også bestyrelsesmedlem i Spiritismens Trossamfund. Juki har også arbejdet mange år som ungeguide i Varde, da Juki er god til at tale og møde jer unge mennesker. Du kan læse mere om Juki hendes personlige interview til JyskeVestkysten: Bestyrelsesmedlem Juki Tauchi interviewes af JydskeVestkysten Varde – et personligt interview – Spiritismens Trossamfund

  Tidspunkt
  Søndag, den 22. maj 2022 kl. 10.00-14.00.

  Dørene åbnes kl. 09.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle unge i alderen 13 til 21 år.

  Du må gerne medbringe én eller begge dine forældre (bonus-/stedforældre og/eller andre voksne familiemedlemmer) til arrangementet. De er mere end velkomne til at være til stede i Aktivhuset Olsbækken hele eller dele af dagen, hvor de voksne familiemedlemmer er i et særskilt lokale sammen med bl.a. Mia Beck (Pearls mor) og andre voksne repræsentanter fra Spiritismens Trossamfund, som står til rådighed til at fortælle om trossamfundet, spiritismen, åndeverdenen, vores fællesskab mv.

  Forældre med spørgsmål inden arrangementet er velkomne til at kontakte os på vores e-mail (dialog@spiritismenstrossamfund.dk) med et telefonnummer, og så ringer vi gerne inden for kort tid. Forældre/voksne familiemedlemmer er som sagt velkomne til at være til stede under arrangementet i et tilstødende lokale, hvor du altid kan gå ud til dem, hvis du har behov eller lyst.

  Er du særlig sensitiv, hører vi gerne fra dig i forbindelse med tilmeldingen. Det er meget vigtigt for os, at du får en god oplevelse. Det kan være en tryghed at vide, at en/flere voksne er i bygningen. Kontakt os blot på mailen: dialog@spiritismenstrossamfund.dk.

  Det koster 75 kr. pr. person (for de unge) at deltage. Vil du som ung gerne have et voksent familiemedlem med som ledsager, er det gratis for denne person.

  Deltagerbegrænsning for de unge er på 50 personer i Aktivhuset Olsbækken.

  Tilmelding for hver deltager (de unge og evt. forældre) sker her (nemtilmeld.dk)

  19. juni, kl. 10.30-14.30
  PLATFORMS-DEMONSTRATION (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE) MED MULIGHED FOR HEALING EFTERFØLGENDE SAMT VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLING

  serfd

  Én del af essensen i Spiritismens Trossamfund er at skabe et fællesskab, et netværk og en platform til læring, udvikling, sparring og vidensdeling. Vi har alt andet lige brug for hinanden til at udvikle os, og sammen gør vi nye opdagelser i den gode sags tjeneste.

  For at skabe nærværet og kommunikationen mellem ånder og mennesker på tværs af den jordiske og den åndelige verden, kræver det ligeså, at vi øver os – både individuelt og sammen – i trygge rammer. Det er vigtigt, at der er plads til os alle uanset videns- og erfaringsniveau, hvilket vi alle har et ansvar for at skabe og værne om.

  Det er så givende at hjælpe hinanden på vej i vores udvikling, hvilket kræver, at vi er komfortable i hinandens selskab, hvor der er forståelse for og plads til at udvikle os – samt at øve og øve og øve os i at kommunikere med vores familie, venner, hjælpere og kollegaer i den åndelige verden.

  Når vi når til juni måned, har vi i løbet af første halvår i år 2022 haft to træningsdage i clairvoyance samt en træningsweekend i afdødekontakt.

  Dette arrangement den 19. juni giver deltagerne (dvs. de mentale medier) i de netop nævnte træningsdage i det mentale medieskab mulighed for at stille sig frivilligt frem og til rådighed foran deltagerne og udøve enten clairvoyance eller afdødekontakt – eller begge dele, på bedst mulig vis. Denne platformsdemonstration varer 1-2 timer, og foregår i “Salen”.

  Herefter vil der være mulighed for at modtage healing i rummet for 10 personer ad gangen, hvor healere blandt medlemmerne i trossamfundet stiller sig til rådighed for at øve sig og for at give videre til glæde for de modtagne medlemmer. Samlet set vil der gives healing i ca. én time, og der vil være skift undervejs – alt efter behov og efterspørgsel efter healing blandt de fremmødte medlemmer. Det er frivilligt, om man har lyst til at give eller modtage healing. 

  Imens healingen foregår, er der mulighed for at netværke og sparre med de andre deltagende medlemmer, imens der serveres kaffe/the og sødt til ganen i de andre lokaler.

  Arrangementet slutter senest kl. 14.30, og det er selvfølgelig helt op til én selv, om man har lyst til at deltage hele dagen, eller om man tager hjemad efter platforms-demonstrationen eller healingsdelen. Man skal gøre netop dét, man føler for på dagen.  

  Du kan deltage uanset videns- og erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Du må endelig skrive en mail til os, hvis du har lyst til at prøve kræfter med at udøve platforms-demonstration og/eller give healing. Trossamfundets mail er: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

  Facilitatorerne er formanden Jens Johansen, næstformand Christina Frank og mediet Leah Cecilie Holbek, som underviser i alle træningsdagene i det mentale medieskab.  

  Tidspunkt
  Søndag, den 19. juni 2022 kl. 10.30-14.30.

  Dørene åbnes kl. 10.10.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 65 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

  Du kan tilmelde dig her: PLATFORMS-DEMONSTRATION (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE) MED MULIGHED FOR HEALING EFTERFØLGENDE SAMT VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLING (nemtilmeld.dk)

  8. oktober, kl. 11.00-13.00
  KLARSYNSDEMONSTRATION, AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE

  Afdødekontakt klarsyn Chila Yunai 1

  Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af de to mentale medier og clairvoyante: Malene Bendtsen og Chila Yunai, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for os og den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden til os medlemmer i form af det mentale medieskab.

  Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og uanset hvad, sætter vi stor pris på vores timer sammen.

  Åndekontakten og -kommunikationen sker ved, at de mentale medier (se billedet) stiller sig frem foran os deltagere på dagen og udøver afdødekontakt og/eller clairvoyance. Imens er vi deltagere placeret på stole foran de to mentale medier, som enten skiftevis eller i forlængelse af hinanden udøver denne klarsynsdemonstration.

  Spiritismens Trossamfund afholder dette arrangement i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Vi skaber sammen et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden.

  Vi er derfor meget taknemmelige for, at Malene Bendtsen og Chila Yunai vil berige os med at stille sig frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen, til os deltagere. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi, tålmodighed samt masser af glæde og taknemmelighed.

  Traditionen tro, starter vi dagen med en meditation og en velkomst til deltagerne – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, som ligeledes er mødt op for at lytte med og hjælpe os i løbet af arrangementet.

  Vi er meget glade for, at de to dygtige mentale medier, Malene Bendtsen og Chila Yunai, stiller sig til rådighed til at udøve afdødekontakt og/eller clairvoyance. Chila og Malene fremgår af billedet ovenfor, som er taget for ét år siden i Aktivhuset Olsbækken.

  Du kan læse mere om Chila Yunai og Malene Bendtsen her:

  Tidspunkt
  Den 8. oktober 2022 kl. 11.00-13.00.

  Dørene åbnes kl. 10.40.

  Sted:
  Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

  Arrangementet er åbent for alle medlemmer. 

  Det koster 75,00 kr. pr. person at deltage.

  Deltagerbegrænsning er på 65 personer i Aktivhuset Olsbækken. Tilmelding er først til mølle, hvorefter man kommer på venteliste. 

  Tilmelding sker her: KLARSYNSDEMONSTRATION, AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE (nemtilmeld.dk)

  Resten af programmet for år 2022 er under udarbejdelse. Glæd dig, der kommer meget mere!