23. januar, kl. 10.00-12.00
GENERALFORSAMLING

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Søndag, den 23. januar, kl. 10.00-12.00

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig her via NemTilmeld.

23. januar, kl. 12.30-15.00
INTRODUKTION TIL SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

Indsigt i spiritismen - åndeverdenen - åndekontakt januar 2020 4

Dette arrangement henvender sig til dig, der vil have en simpel og udførlig introduktion til hvad spiritisme er; opnået viden; trosaspektet og åndelige resultater. Ved efterfølgende arrangementer bygger vi videre på denne grundviden bl.a. i form af workshops i det mentale medieskab (afdødekontakt og clairvoyance) og det fysiske medieskab.

På denne introduktionsdag gennemgår vi:

  • Spiritismens kendetegn og historie
  • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
  • Formålet med kontakt mellem ånder og mennesker
  • Åndeverdenen – hvad, hvor og hvordan det åndelige liv er
  • Formålet med livet på Jorden og vores menneskeliv
  • Døden og reinkarnation
  • Åndelig hjælp fra afdøde, åndelige vejledere, skytsånder m.v.
  • Opmærksomhedområdet i kontakten mellem ånder og mennesker

Du kan deltage uanset erfaringsniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 11 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles.

Tidspunkt
Den 23. januar 2022, kl. 12.30-15.00.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er for medlemmer og ikke-medlemmer.

Det koster 50 kr. pr. person at deltage.

Vi åbner snart for tilmelding!

Arrangementer i 2022 er under udarbejdelse og bliver snart tilgængeligt på hjemmesiden.