Arrangementerne afholdes primært i samarbejde med foreningen Spiritismen Danmark

Søndag den 27. maj, kl. 13.00-18.00
Afdøde kunstmalere maler gennem mediet Florencio

Til dette arrangement gæster det brasilianske kunstmalermedie Florencio Anton og hans hjælpere Aktivhuset Olsbækken i Greve, hvor der afholdes en speciel mediumistisk seance. Florencio Anton bliver fra åndelig side “sat” i en trancetilstand, hvorefter forskellige afdøde kunstmalere tager kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling.

Det er en ganske særlig oplevelse at overvære Florencio og åndeverdenen i samarbejde. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med dejlig musik til. Du som deltager og tilskuer skal ikke gøre andet end at medbringe et åbent og positivt sind – og nyde oplevelsen, selskabet og den åndelige verdens arbejde gennem et trænet kunstmalermedie.

De to gange, da ånderne malede gennem Florencio i Aktivhuset Olsbækken hos foreningen Spiritismen DK, blev der fra åndelig side gennem Florencio malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time for øjnene af de fremmødte medlemmer. Nogle af de afdøde malere, der malede gennem mediet, var danske Anna Ancher, Picasso, van Gogh, Matisse, Toulouse Lautrec m.fl.

Når det sidste penselstrøg er sat, og Florencio er kommet ud af trancetilstanden, bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er mellem 1.200 og 1.500 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

PRAKTISK INFORMATION

Arrangementet er kun for medlemmer af Spiritismens Trossamfund (samt medlemmer af Spiritismen Danmark).

Tilmelding sker ved at sende os en mail indeholdende dit fornavn og efternavn. Når vi har svaret dig på din tilmelding – og såfremt der er ledige pladser – modtager du en ny mail fra os indholdende oplysninger om betaling.

Pris: Som medlem af Spiritismens Trossamfund koster arrangementet kr. 50. Dertil skal du betale kr. 30 i reservationsbeløb (alle reservationsbeløb bliver på arrangementsdagen samlet videredoneret til Florencio og det førnævnte sociale arbejde). Reservationsbeløb tilbagebetales ikke, hvis du efterfølgende melder afbud.

Dato: Søndag, den 27. maj, kl. 13-18.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Vi sørger for the, kaffe, vand og snacks.

Vi glæder os rigtig meget til forhåbentlig at se dig!

(Vil du vide mere om Florencio Anton og hans arbejde, klik her).


 

Søndag den 19. august kl. 10.00-13.00
Videns- og erfaringsudvekslingsdag inden for mentalt og fysisk medieskab med afsæt i spiritismens 5 Hovedpunkter

I april 2018 afholdt foreningen Spiritismen DK en “Videns- og erfaringsudvekslingsdag”, og det blev en rigtig lærerig og hyggelig dag, hvor medlemmerne i foreningen delte ud af deres viden, erfaringer og spørgsmål. Medlemmerne sparrede med hinanden og blev klogere på medieskabet, dvs. kontakten og samarbejdet med ånder og den åndelige verden i almindelighed. Sammen undersøger, afprøver og forbedrer vi os! Derfor gentages succesen igen i august og denne gang sammen med Spiritismens Trossamfunds medlemmer.

Til dette arrangement skal du blot møde op og byde ind med, hvad du har på hjertet (tilmelding er nødvendig, se nedenfor). Det er en god idé, at du på forhånd har gjort dig tanker om, hvad du gerne vil dele og have input til af de fremmødte medlemmer. Der er ingen grænser for, hvad vi kan drøfte og reflektere over inden for det mentale og fysiske medieskab på denne dag.

Arrangementet er både for dig, der allerede sidder i en cirkel eller som har lyst til at blive en del af én, samt for dig som interesserer sig for eller er nysgerrig på samarbejdet med den åndelige verden. Alle er velkomne uanset kendskabs- og erfaringsniveau!

Lige som sidste gang er der ingen fast dagsorden (vi skaber den sammen!), og vi vil prøve at facilitere dialogerne så godt som muligt efter opdeling i emner. Yderligere er der tid og plads til at netværke og knytte bånd blandt jer deltagere. Vi skal nyde, at vi har tid og ro til at få talt sammen på kryds og tværs om de facetter af medieskabet, som vi hver især gerne vil vende og have nye perspektiver på. Rammerne er åbenhed, nysgerrighed, hjælp og støtte. Vi glæder os til at være sammen og mærke den gode energi i hinandens og vores kære ånders tilstedeværelse i de dejlige omgivelser i Aktivhuset Olsbækken.

Sidste gang i Spiritismen DK afprøvede vi en fælles meditation, hvilket viste sig at have en særdeles positiv effekt. Derfor vil vi igen have en fælles meditation af en varighed på ca. 20 min. Alle kan deltage i meditationen! ?

PRAKTISK INFORMATION

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at kunne deltage.

Dato: Søndag, den 19. august kl. 10.00-13.00. Dørene åbnes kl. 9.45.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.


Forplejning: Evt. frokost medbringes selv. Vi sørger for the, kaffe og småkager.

Tilmelding: Via email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Pris: 50 kr. som skal indbetales enten via MobilePay eller bankoverførsel.


Søndag, den 30. september kl. 11.00-16.00
Workshop i fysisk medieskab

Fysisk medieskab – som udgør ét af spiritismens 5 Hovedpunkter – er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’. Dette medieskab sætter vi fokus på til dette foreningsarrangement, som henvender sig til alle nysgerrige uanset videns- og erfaringsniveau. Arrangementet er kun for medlemmer af Spiritismens Trossamfund og foreningen Spiritismen DK.

Formål
  • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
  • At få indblik i, hvad det vil sige at arbejde med medieskabet i en fysisk cirkel.
  • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
  • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.
Indhold

Følgende bliver gennemgået på dagen:

  • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
  • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
  • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab. Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
  • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
  • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
  • En fysisk prøve-cirkel.
Fysisk prøve-cirkel

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus i Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som mediet. Vi afholder ikke en decideret fysisk seance! I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå. Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Indlægsholdere

Arrangementet faciliteres af det fysiske medie Jens C. E. Johansen (trossamfundets formand) samt cirkelleder Christina E. Frank (trossamfundets næstformand). Vi har arbejdet sammen med udviklingen af det fysiske medieskab i ca. 7 år ved, at vi mødes sammen med faste cirkeldeltagere én gang om ugen i vores fysiske cirkel. Vi har i cirklen erfaret en del sammen med de ånder, som vi samarbejder med, og ligeså gennem seancer med andre fysiske cirkler.

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkel-arbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 30. september kl. 11.00-16.00. Dørene åbnes kl. 10.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding via email er nødvendig: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Pris: 50 kr. som skal indbetales enten via MobilePay eller bankoverførsel.


Søndag, den 25. november kl. 12-15
Afdødekontakt og klarsyn 

– IKKE FLERE LEDIGE PLADSER (bliv skrevet på ventelisten)

Det er meget prisværdigt og pragtfuldt at modtage hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden. Det er derfor glædeligt, at vi denne dag bliver beriget af den frivillige indsats af de fem mentale medier: Janie Dylsing, Greta Andersen, Hannah Tørnstrøm, Kim Buhl Ziska og Christian Keil. Vi siger dem stort tak, fordi de i år stiller deres evner inden for afdødekontakt og klarsyn til rådighed for os andre i foreningen!

Arrangementet består af tre seancer (med pauser imellem) med dig som deltager/ modtagende part. Inden hver seance begynder, vil de respektive medier komme med en kort introduktion af dem selv og deres åndelige arbejde. Herefter går medierne i gang med deres virke.

1. seance foregår i plenum og er med Janie Dylsing. I 2003 videreudviklede Janie sine medfødte clairvoyante evner på Gertrud Berlons clairvoyanceskole og har trænet hos mange forskellige medier i ind- og udland. Janie har bl.a. en sjælsorienteret psykoterapeutuddannelse og er uddannet Genkaldelsesterapeut. Janie har også kurser i stresshåndtering, kommunikation, ledelse, mindfulness, positiv psykologi m.m.

2. seance er også i plenem med Greta Andersen. Greta har sin uddannelse i mental medieskab fra Clairvoyancevejleder Skolen i 2016 ved Tove Kofoed og har efterfølgende deltaget i flere kurser i England. Greta har allerede beriget foreningen Spiritismen DK de seneste to år ved at stille sig til rådighed til foreningens årlige arrangement i ”afdødekontakt og clairvoyance”, hvor Greta har formidlet budskaber fra de åndelige planer.

3. seance foregår i tre grupper, som deltagere inddeles i. De tre medier Hannah Tørnstrøm, Kim Buhl Ziska og Christian Keil vil hver være mellemled for vores to verdener (den jordiske og den åndelige) i hver deres gruppe. Hannah, Kim og Christian arbejder sammen i en mental cirkel og har deltaget i flere kurser/uddannelser med engelske medier. Hannah er spirituel healer og Soulkey terepeut, og Hannah udvikler sit medieskab på sjette år i den mentale cirkel. Kim er healer og har i tre år arbejdet som mental medie i cirklen. Christian har flere spirituelle uddannelser både fra Danmark og England, og Christian har arbejdet i den mentale cirkel i to år.

Hvem og hvor mange kommer igennem fra åndeverdenen?

Det er aldrig til at vide hvilke afdøde og hvor mange, der kan, må og har mulighed for at komme igennem til os. Det bedste, vi kan bidrage med, er en positiv indstilling og en forhåbning om, at vores kære fra den anden side er mødt talstærkt op, og at vi sammen skaber en god og opløftet stemning.

Det er lærerigt og interessant at se, hvorledes de fem medier arbejder og samarbejder med den åndelige verden. Dét i sig selv er en smuk oplevelse. Vi afslutter foreningsarrangementet, når vi mærker, at energien er til at slutte. Vi kender derfor ikke det nøjagtige afslutningstidspunkt på forhånd.

Vi glæder os meget til at se dig og til at modtage din tilmelding. Der er begrænset pladser til selve foreningsarrangementet med afdødekontakt og klarsyn, så tilmelding er ”først til mølle”.


PRAKTISK INFORMATION

Dato: Søndag, den 25. november kl. 12.00-15.00. Dørene åbnes kl. 11.40.

Sted: Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning: Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Tilmelding via email er nødvendig (email-adressen finder du under “Kontakt” i hovedmenuen)