Spiritismen…

Spiritisme er en måde at se og forstå livet og alt levende som værende del af mange dimensioner, der ikke kun hidrører de allerede kendte dimensioner.

Kort sagt tror vi som spiritister

1. At den åndelige verden eksisterer og er lige så virkelig som vores jordiske verden.

2. At det er muligt at kommunikere fysisk og mentalt med den åndelige verden. Det vil sige at komme i kontakt med vores afdøde samt åndelige hjælpere og vejledere.

3. At ånden/sjælen eksisterer, og at livet fortsætter efter den jordiske, fysiske død.

4. At Gud/Livskilden er virkelig og er grundlaget for alt liv.

5. At mennesket er forbundet med hinanden – ud over det fysiske plan – og at vi skaber vores liv og karma gennem vores fysiske og mentale handlinger.

Spiritismen indeholder mange facetter, som vi i Spiritismens Trossamfund har sammenfattet til fem centrale bestanddele, som vi kalder de 5 Hovedpunkter.

Bliv gratis medlem allerede i dag

Det er gratis at være medlem af Spiritismens Trossamfund – og du er hjertelig velkommen! Vi er i dag ca. 170 medlemmer. De sidste 2 år har vi arbejdet på at gøre vores ansøgning om at opnå status som anerkendt trossamfund klar, og den 15. maj 2018 fremsendte vi vores ansøgning på knap 80 sider til Kirkeministeriet. Vi afventer spændt en tilbagemelding i næste fase af ansøgningsprocessen. Tak for den store interesse og opbakning, som der er for dette trossamfund. UPDATE 16. november 2018: Vi har modtaget dette svar fra Kirkeministeriet: “Kirkeministeriet har den 14. november 2018 fremsendt jeres ansøgning om anerkendelse som trossamfund til Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund med henblik på behandling på udvalgets møde i december måned. Når Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund har afgivet indstilling i sagen, vil Kirkeministeriet vurdere om Spiritismens Trossamfund kan anerkendes som trossamfund i Danmark.”

Medieskab og åndsvidenskab baner vej for troen

Gennem det åndelige medieskab har den åndelige verden kommunikeret til mennesker gennem århundreder – ja, faktisk årtusinder – for at give os viden om livsforholdene før, under og efter jordisk død. Ånder hjælper og drager omsorg for os mennesker i vores liv, og deres nærværende kommunikation giver os tro, trøst, håb og kærlighed. Åndernes tilstedeværelse og formidling er med til at give os mennesker indsigt i og beviser på, at der er liv efter den jordiske død, at ånder/åndeverdenen er virkelig, og at vi mennesker og ånder kan kommunikere mentalt og fysisk sammen.

På talrige måder kommunikerer ånder i rigt omfang igennem mennesker med mediale evner (dvs. mentale medier og clairvoyante), hvor afdøde og åndelige hjælpere giver sig til kende gennem afdødekontakt og clairvoyance (dvs. det mentale medieskab). Yderligere manifesterer/viser ånder sig fysisk på Jorden, og de taler med helt egen fysisk åndestemme til mennesker under særlige forhold, hvilket foregår i såkaldte ‘fysiske seancer’ (dvs. det fysiske medieskab).

Ånder og menneskelige medier indgår i mange private samt åndsvidenskabelige forsøg, som tilvejebringer utallige resultater. Dette er med til at angive og bevise, at den åndelige verden består af åndelige intelligenser og liv, der er lige så virkelige som vores jordiske, og at den åndelige verden og den jordiske verden er tæt forbundne.

Ord fra den åndelige verden om spiritismen og troen

“Tro skal styrke jer i dette liv for at gøre jer forberedte på livet efter livet. Tro er altid en måde at bevæge sig ud af menneskets logik og ind i sjælen, hvor egen sandhed finder sted. Troen er stærkere end beviset. Troen er i mennesket – ikke uden om mennesket. Beviserne for åndens eksistens og berettigelse er nødvendigvis ikke stærkere gennem fysisk eller mentalt medieskab. De overgår ikke tro. Tro kommer indefra, fra sjælens ophav, og danner en lige forbindelse mellem dét, som mennesket kalder Gud (Livskilden), og sjælens virke – den sande kerne. Her finder den vej til sig og bygger sin “identitet”, sit sande væren, op og udfra.”

Citat: Ånden Walter, åndelig leder i Håbets cirkel. Tranceskrift og -tale gennem mediet Jens Johansen.

Læs mere

Historien om spiritisten Henrik Bonne og “vores” foreningshus i TV2 Lorry

Oplev spiritisten Henrik Bonne som filmstjerne i Søndagsmagasinet, som blev vist i TV2 Lorry den 2. december 2018. Se udsendelsen her, som fortælles af arkivar Mikkel Hansen Stage.

I denne udsendelse fortælles en kort historie om vores foreningshus “Villa Olsbæk”, som Henrik Bonne byggede og boede i med sin familie. Huset har rummet spiritistiske seancer. Senere hen blev Villa Olsbæk bl.a. benyttet til at huse 43 finske børn, som var på flugt fra krig og adskilt fra deres forældre…

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg behandler vores ansøgning i december!

18/11-2018
Det er NU, at det sker…!

Lad os tænde lys i hinandens liv ved fortsat at tro, håbe, bede og samtidig sende masser af lys og særlig god energi til, at Det Rådgivende Udvalgs behandling af Spiritismens Trossamfunds ansøgning om at blive et anerkendt trossamfund får en positiv behandling på deres møde i december måned. Vi har netop modtaget dette brev fra Kirkeministeriet:

 

ansøgning Det Rådgivende Udvalg

Læs mere

Aktivhuset Olsbækkens årlige oprydningsdag

De medlemmer af bestyrelsen for Spiritismens Trossamfund (mediet Jens Johansen) og Rådet fra Spiritismen DK, (Sanne Siw Henriksen, Dion Licht Jensen), som kunne deltage, var mødt op sammen med andre af husets brugere/foreninger.

Bare vent til foreningsarrangementet den 25. november…

Læs mere

Den spiritistiske konference på hotel Marriott

Spiritistforeningen GEEAK afholdt en pragtfuld spiritistisk konference på Hotel Marriott, den 28. oktober 2018.

Dagen bestod af tre indlæg på 45 min. af hhv. Charles Kempf, Karen Diettrich og Florencio Anton. Herefter deltog næstformand Christina Frank og formand Jens Johansen fra Spiritismens Trossamfund samt Spiritismen DK sammen med Christian Sejr og de tre indlægsholdere i et samtalepanel.Læs mere

Spirituelle børn søges til nyt dokumentarprogram

Dokumentarfilminstruktør Cathrine Matchen Asmussen er ved at lave en serie for børn som handler om tro. I den forbindelse vil hun gerne lave et afsnit om et barn ml. 9-12 år, som kan se aura, mærke ånder – eller på andre måder sanser, hvad der er usynligt for de fleste.

Er der nogen, der kender til nogle børn i den alder, der er begavet i den retning, hører Cathrine meget gerne fra dig på tlf.: 50908149, mail: catasmus@youmail.dk

Min tro Cathrine Matchen Asmussen

Se traileren hos Dansk Film Institut her

Den første Spiritismens livsvelsignelse

25. august 2018.

I dag fandt den allerførste Spiritismens livsvelsignelse sted i samvær og samarbejde med vores venner og vejledere i den åndelige verden. Ritualet/seancen/begivenheden varede ca. 1 time, og vi kan fortælle, at de fra åndelig side var stærkt og kærligt til stede hos os både under planlægningen samt under hele udførelsen af livsvelsignelsen ?  Det var en stor glæde! De to Spiritismens Formidlere, som forestod livsvelsignelsen, var Christina E. C. Frank og mediet Jens Johansen.Læs mere

Erfarings- og vidensudvekslingsdag

19. august 2018

☀️ I går bød vi velkommen til første foreningsarrangement efter sommerferien – og sikke en dejlig opstart ??

SPØRGSMÅL: ? Hvad sker der, når 25 nysgerrige, imødekommende og engagerede medlemmer samles til “erfarings- og vidensudvekslingsdag”??Læs mere

Vores svar til Kirkeministeriet er afsendt!

18. august 2018.

DET ER NU LYKKES os at få svaret Kirkeministeriet på de områder, som de vil have supplerende oplysninger på vedr. vores vedtægter og vielsesritual. Alt dette vil vi gennemgå med jer medlemmer på vores Årsmøde/generalforsamling i januar. ❤️ TAK for jeres store opbakning, positivitet og engagement. En SÆRLIG TAK skal lyde til Juki Tauchi, som er medlem af Spiritismens Trossamfunds Råd. Juki har foruden sin store støtte ydet juridisk bistand, så vi nu er nået i mål med at komme videre i Kirkeministeriets godkendelsesproces. Hvad du nu kan gøre for at hjælpe med at få anerkendelsen i hus, er, at sende LYS OG DIN GODE ENERGI i retning mod Spiritismens Trossamfunds anerkendelse hos Kirkeministeriet  TAK til DIG  ?

 

Kirkeministeriet