Spiritismen…

Spiritisme er en måde at se og forstå livet og alt levende som værende del af mange dimensioner, der ikke kun hidrører de allerede kendte dimensioner.

Kort sagt tror vi som spiritister

1. At den åndelige verden eksisterer og er lige så virkelig som vores jordiske verden.

2. At det er muligt at kommunikere fysisk og mentalt med den åndelige verden. Det vil sige at komme i kontakt med vores afdøde samt åndelige hjælpere og vejledere.

3. At ånden/sjælen eksisterer, og at livet fortsætter efter den jordiske, fysiske død.

4. At Gud/Livskilden er virkelig og er grundlaget for alt liv.

5. At mennesket er forbundet med hinanden – ud over det fysiske plan – og at vi skaber vores liv og karma gennem vores fysiske og mentale handlinger.

Spiritismen indeholder mange facetter, som vi i Spiritismens Trossamfund har sammenfattet til fem centrale bestanddele, som vi kalder de 5 Hovedpunkter.

Bliv gratis medlem allerede i dag

Det er gratis at være medlem af Spiritismens Trossamfund – og du er hjertelig velkommen! Det sidste 1,5 år har vi arbejdet på at gøre vores ansøgning om at opnå status som anerkendt trossamfund klar, og nu, den 15. maj 2018, hvor 128 personer har meldt sig ind i trossamfundet, har vi sendt vores ansøgning på 76 sider afsted til Kirkeministeriet. Herfra afventer vi spændt en tilbagemelding i næste fase af ansøgnings processen. Tak for den store interesse og opbakning, som der er for dette trossamfund 🌟. UPDATE 4. august 2018: Vi har fået svar fra Kirkeministeriet: Der er fire punkter i ansøgningen, som vi skal ændre og uddybe, hvilket vi har fire uger til – inden ansøgningen sendes videre til Det Rådgivende Udvalg. Rettelserne vedrører vedtægterne samt et lovformeligt punkt i Spiritismens vielse.

Medieskab og åndsvidenskab baner vej for troen

Gennem det åndelige medieskab har den åndelige verden kommunikeret til mennesker gennem århundreder – ja, faktisk årtusinder – for at give os viden om livsforholdene før, under og efter jordisk død. Ånder hjælper og drager omsorg for os mennesker i vores liv, og deres nærværende kommunikation giver os tro, trøst, håb og kærlighed. Åndernes tilstedeværelse og formidling er med til at give os mennesker indsigt i og beviser på, at der er liv efter den jordiske død, at ånder/åndeverdenen er virkelig, og at vi mennesker og ånder kan kommunikere mentalt og fysisk sammen.

På talrige måder kommunikerer ånder i rigt omfang igennem mennesker med mediale evner (dvs. mentale medier og clairvoyante), hvor afdøde og åndelige hjælpere giver sig til kende gennem afdødekontakt og clairvoyance (dvs. det mentale medieskab). Yderligere manifesterer/viser ånder sig fysisk på Jorden, og de taler med helt egen fysisk åndestemme til mennesker under særlige forhold, hvilket foregår i såkaldte ‘fysiske seancer’ (dvs. det fysiske medieskab).

Ånder og menneskelige medier indgår i mange private samt åndsvidenskabelige forsøg, som tilvejebringer utallige resultater. Dette er med til at angive og bevise, at den åndelige verden består af åndelige intelligenser og liv, der er lige så virkelige som vores jordiske, og at den åndelige verden og den jordiske verden er tæt forbundne.

Ord fra den åndelige verden om spiritismen og troen

“Tro skal styrke jer i dette liv for at gøre jer forberedte på livet efter livet. Tro er altid en måde at bevæge sig ud af menneskets logik og ind i sjælen, hvor egen sandhed finder sted. Troen er stærkere end beviset. Troen er i mennesket – ikke uden om mennesket. Beviserne for åndens eksistens og berettigelse er nødvendigvis ikke stærkere gennem fysisk eller mentalt medieskab. De overgår ikke tro. Tro kommer indefra, fra sjælens ophav, og danner en lige forbindelse mellem dét, som mennesket kalder Gud (Livskilden), og sjælens virke – den sande kerne. Her finder den vej til sig og bygger sin “identitet”, sit sande væren, op og udfra.”

Citat: Ånden Walter, åndelig leder i Håbets cirkel. Tranceskrift og -tale gennem mediet Jens C. E. Johansen.

Læs mere

Den første Spiritismens livsvelsignelse

25. august 2018.

I dag fandt den allerførste Spiritismens livsvelsignelse sted i samvær og samarbejde med vores venner og vejledere i den åndelige verden. Ritualet/seancen/begivenheden varede ca. 1 time, og vi kan fortælle, at de fra åndelig side var stærkt og kærligt til stede hos os både under planlægningen samt under hele udførelsen af livsvelsignelsen 🦋  Det var en stor glæde! De to Spiritismens Formidlere, som forestod livsvelsignelsen, var Christina E. C. Frank og Jens C. E. Johansen.Læs mere

Erfarings- og vidensudvekslingsdag

19. august 2018

☀️ I går bød vi velkommen til første foreningsarrangement efter sommerferien – og sikke en dejlig opstart 🇩🇰

SPØRGSMÅL: 🤓 Hvad sker der, når 25 nysgerrige, imødekommende og engagerede medlemmer samles til “erfarings- og vidensudvekslingsdag”? 🕵🏼‍♀️Læs mere

Vores svar til Kirkeministeriet er afsendt!

18. august 2018.

DET ER NU LYKKES os at få svaret Kirkeministeriet på de områder, som de vil have supplerende oplysninger på vedr. vores vedtægter og vielsesritual. Alt dette vil vi gennemgå med jer medlemmer på vores Årsmøde/generalforsamling i januar. ❤️ TAK for jeres store opbakning, positivitet og engagement. En SÆRLIG TAK skal lyde til Juki Tauchi, som er medlem af Spiritismens Trossamfunds Råd. Juki har foruden sin store støtte ydet juridisk bistand, så vi nu er nået i mål med at komme videre i Kirkeministeriets godkendelsesproces. Hvad du nu kan gøre for at hjælpe med at få anerkendelsen i hus, er, at sende LYS OG DIN GODE ENERGI i retning mod Spiritismens Trossamfunds anerkendelse hos Kirkeministeriet  TAK til DIG  🦋

 

Kirkeministeriet