Lidt om os

lidt om os

 

Trossamfundet etableres

Spiritismens Trossamfund blev stiftet den 25. maj 2017 af Christina E. C. Frank (arbejder med salg, uddannet cand.merc) og mediet Jens Johansen (arbejder som medie og pædagog), som udgør bestyrelsen. Men forarbejdet til oprettelsen af trossamfundet startede flere år tidligere… og endelig i april 2018 kunne vi med stor glæde offentliggøre Spiritismens Trossamfund med alle fakta og detaljer, som indgår i trossamfundets læregrundlag og opbygning. Opbygningen af trossamfundet består endvidere af et Råd på 2-4 medlemmer, hvis funktion er at bistå bestyrelsen med forslag og idéer samt hjælpe med driften. Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet.

 

Forlaget Bogh & Bonne

I 2014 stiftede Jens og Christina  Forlaget Bogh & Bonne. Her har vi sammen med Vibeke Dam udgivet gamle spiritistiske værker, som vi anser som værende vigtige i spiritistisk kontekst. Vi har revideret sproget i bøgerne og fornyer opsætning og layout, så bøgerne fremstår i nutidig og lettere læselig form, og så bøgerne atter er tilgængelige for enhver åndelig nysgerrig. Der er meget viden, læring og inspiration at hente i bøgerne, idet forfatterne er erfarne spiritister med meget at byde på. “Af fortiden skal vi lære. Af fortiden skal vi skabe fremtid.”

 

Spiritismen Danmark (DK)

I 2012 stiftede Christina og Jens den frivillige spiritistforening Spiritismen DK, der drives af samme bestyrelse (samt Vibeke Dam) som Spiritismens Trossamfund, og som ligeledes har et Råd bestående af 2-4 hjælpende medlemmer. Jens og Christina underviser og holder foredrag om spiritismen; de 5 Hovedpunkter, den spiritistiske historie, det fysiske medieskab og det mentale medieskab m.v. til foreningsarrangementerne. Yderligere bidrager eksterne medier, clairvoyante m.fl. også betydeligt og frivilligt i vores fælles indsats.

 

Seancearbejdet og åndekontakten

Siden 2010/2011 har Jens og Christina fast en aften om ugen arbejdet dedikeret og undersøgende med medieskabet i en kreds (dvs. en såkaldt fysisk cirkel, hvor fysisk seancearbejde udføres) sammen med en fast gruppe mennesker. Christina leder seancerne, og Jens benyttes som medie. Vi samarbejder med en fast kreds af ånder fra den åndelige verden med det formål og håb, at vi: (1) Gennem fysiske eksperimenter og undersøgelser kan få flere beviser for tilstedeværelsen og ægtheden af ånders og åndeverdenens eksistens. (2) Kan skabe et kærligt og fredfyldt mødested, hvor vi mennesker fysisk kan mødes samt se, mærke, høre og tale med vores kære, der er “gået over på den anden side”. Dette foregik på samme måde i Danmark i slutningen af 1800-tallet og ca. et århundrede frem med stor samfundsmæssig og personlig værdi og betydning.

 

Derfor!

Det er med afsæt i vores erfaringer, undersøgelser og førnævnte projekter gennem årene, at vi har stiftet Spiritismens Trossamfund. Yderligere oplever vi stor opbakning fra åndelig side og hjælp til, at vi på Jorden og her i Danmark skal have mulighed for at kunne få spiritismen som sin officielle anerkendte trosretning og også at kunne blive viet, navngivet/døbt, bisat/begravet med udgangspunkt i spiritismens lære og tro – dvs. de 5 Hovedpunkter.