Stiftelsen af trossamfundet

Spiritismens Trossamfund blev stiftet den 25. maj 2017 af Jens Johansen pædagog og spiritistisk medie) og Christina Frank (cand.merc. og seanceleder).

Den 25. oktober 2019 blev Spiritismens Trossamfund anerkendt som trossamfund i Danmark af Kirkeministeriet. En kæmpe milepæl er nået i dansk historie. Aldrig før – grundet tidligere lovgivning på området – har det været muligt for et spiritistisk trossamfund at blive anerkendt eller godkendt.

Men forarbejdet til oprettelsen af trossamfundet startede flere år tidligere, ja faktisk skal vi helt tilbage til 2014. Men i april 2018 kunne vi med stor glæde offentliggøre Spiritismens Trossamfund med alle fakta og detaljer, som de indgår i trossamfundets læregrundlag og opbygning.

Opbygningsarbejdet begyndte endnu tidligere

I 2014 stiftede Christina og Jens den frivillige spiritistforening Spiritismen Danmark, som blev grundskuddet til Spiritismens Trossamfunds stiftelse 3 år senere. Der var en forløber til Spiritismen Danmark, som var foreningen “Spiritismens Fællesskab”, som Jens og Christina samme med forhenværende spiritistvenner stiftede. Dengang prøvede vi os frem sammen på et for os alle ukendt territorie, og efter godt et år, gik vi hver til sit. Christina og Jens besluttede sig da for at stifte den frivillige forening Spiritismen Danmark og opbygge foreningen ud fra vores åndelige tilgang og menneskesyn.

Spiritismen Danmarks bestyrelse har i alle årene inkluderet sekretær Vibeke Dam (mor til Jens), og dertil har Rådet, som består af 2-4 engagerede og meget hjælpende medlemmer, bistået bestyrelsen med råd, input og forslag. Med Spiritismen Danmark fandt vi vores vej til at formidle spiritismen via undervisning, foredrag, workhops, samarbejde med andre medier, clairvoyante, andre foreninger m.fl. – ulønnet og i vores fritid.

Mange mennesker, mange medlemmer, har været uvurderlig hjælp til at få hjulene til at dreje rundt i foreningen. Vi havde ikke fået den vækst i foreningen, som vi har haft, hvis ikke alle fra jordisk og åndelig har arbejdet så godt sammen, som det har været tilfældet. Vi gør vores bedste sammen med vores åndelige lærere, vejledere, venner og familie i åndeverdenen og sammen med venner, familie og spiritistiske kollegaer her på Jorden.

Forlaget Bogh & Bonne følger trop

I 2014 stiftede Jens og Christina Forlaget Bogh & Bonne, og har sammen med Vibeke Dam drevet forlaget frem til 2019. Med forlaget har vi i vores fritid udgivet gamle spiritistiske værker, som vi anser som værende vigtige i spiritistisk kontekst. Vi har revideret sproget i bøgerne og fornyet opsætning og layout, så bøgerne fremstår i nutidig og lettere læselig form. På denne måde har vi gjort bøgerne tilgængelige igen – bøger som ellers selv på antikvariater har været meget svære at købe. Der er meget viden, læring og inspiration at hente i bøgerne, idet forfatterne er erfarne spiritister og medier med meget at byde på.

Da Spiritismens Trossamfund blev stiftet måtte vi erkende, at vi ikke kunne drive et trossamfund, en forening og et forlag ulønnet og i vores fritid samtidig med vores almindelige arbejde og familieliv. I 2019 besluttede vi derfor at lukke forlaget og donere bøgerne til Spiritismens Trossamfund. Bøgerne bliver nu solgt i trossamfundet og overskuddet går til trossamfundet.

Spiritismens Trossamfund vækster - Spiritismen Danmark lukker

Siden slutningen af 2019 har vi brugt mange timer og endnu flere tanker på at finde en løsning, så vi kan drive Spiritismens Trossamfund og Spiritismen Danmark. Både forening og trossamfund har været vores hjertebarn gennem årene, og det har vanskelig for os at skille os af med en af dem.

I og med Spiritismens Trossamfund og Spiritismen Danmark de sidste par år har afholdt nøjagtig samme arrangementer samtidig, og det stort set er samme bestyrelse og visse rådsmedlemmer, og fordi vores læringsgrundlag og “ånden” i trossamfund og forening er den samme, har vi besluttet at lukke Spiritismen Danmark.

Opløsningen blev gennemført på generalforsamlingen den 21. november 2020. Beslutningen blev truffet på grundlag af, at vi vil rette fuld fokus på Spiritismens Trossamfunds vækst og trivsel, bl.a. fordi det med trossamfundets anerkendelse nu også er muligt at blive spiritistisk viet med borgerlig gyldighed, samt at blive bisat/begravet og døbt. Dette var ikke muligt med foreningen, Spiritismen Danmark.

Siden Spiritismen Danmarks stiftelse har et af målene været at opnå anderkendelse som et spiritistisk trossamfund. Det er nu nået med trossamfundet. Spiritismens Trossamfund vækster fordi interessen for de åndelige aspekter af livet er stødt stigende. 

De åndelige seancer og åndekontakten

Siden 2010/2011 har Christina og Jens en aften om ugen arbejdet dedikeret og undersøgende med medieskabet i en såkaldt fysisk cirkel, sammen med andre interesserede mennesker. Christina leder seancerne, og Jens benyttes som fysisk medie. Vi samarbejder med en gruppe åndevenner med det formål og håb, at vi: (1) Gennem fysiske eksperimenter og undersøgelser kan få flere beviser for tilstedeværelsen og ægtheden af ånders og åndeverdenens eksistens. (2) Kan skabe et kærligt og fredfyldt mødested, hvor vi mennesker fysisk kan mødes samt se, mærke, høre og tale med vores kære, som er “gået over på den anden side”. Dette foregik på samme måde i Danmark i slutningen af 1800-tallet og ca. et århundrede frem med stor samfundsmæssig og personlig værdi og betydning til følge.

En del af vores erfaring og informationer opnået gennem vores seancer underviser vi i til vores arrangementer.