Lidt om os

lidt om os

TROSSAMFUNDET ETABLERES

Spiritismens Trossamfund blev stiftet den 25. maj 2017 af Christina E. C. Frank (arbejder med salg, uddannet cand.merc) og mediet Jens Johansen (arbejder som medie og pædagog). Jens er formand og Christina er næstformand i bestyrelsen. Men forarbejdet til oprettelsen af trossamfundet startede flere år tidligere… og endelig i april 2018 kunne vi med stor glæde offentliggøre Spiritismens Trossamfund med alle fakta og detaljer, som indgår i trossamfundets læregrundlag og opbygning. Trossamfundet består endvidere af bestyrelsesmedlem Juki Tauchi samt kasserer Jesper Dam.

Rådet, hvis funktion er at bistå bestyrelsen med forslag og idéer samt hjælpe med driften, består i år 2020 af Dion Licht Jensen, Honey Dannica Efeu, Rebeka Thomsen, Vibeke Dam.

Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet.

Den 25. oktober 2019 blev Spiritismens Trossamfund anderkendt som trossamfund i Danmark af Kirkeministeriet. En kæmpe milepæl er nået i dansk historie. Aldrig før – grundet tidligere lovgivning(er) – har det været muligt for et trossamfund funderet i spiritismen at blive anerkendt eller godkendt!

Bestyrelsen Spiritismens Trossamfund
Bestyrelsen: Jens, Christina & Juki
Rådet Spiritismens Trossamfund
Rådet: Dion, Honey, Rebeka & Vibeke

FORLAGET BOGH & BONNE

I 2014 stiftede Jens og Christina Forlaget Bogh & Bonne, og har sammen med Vibeke Dam drevet forlaget frem til 2019. Her har vi i vores fritid udgivet gamle spiritistiske værker, som vi anser som værende vigtige i spiritistisk kontekst. Vi har revideret sproget i bøgerne og fornyer opsætning og layout, så bøgerne fremstår i nutidig og lettere læselig form, og så bøgerne atter er tilgængelige for enhver åndelig nysgerrig. Der er meget viden, læring og inspiration at hente i bøgerne, idet forfatterne er erfarne spiritister og medier med meget at byde på.

SPIRITISMEN DANMARK

I 2012 stiftede Christina og Jens den frivillige spiritistforening Spiritismen Danmark. Sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer og et Råd bestående af 2-4 hjælpende medlemmer, underviser Jens og Christina underviser og holder foredrag om spiritismen; de 5 Hovedpunkterden spiritistiske historiedet fysiske medieskab og det mentale medieskab m.v. til arrangementerne. Yderligere bidrager eksterne medier, clairvoyante m.fl. også betydeligt og frivilligt i vores fælles indsats.

SEANCEARBEJDET & ÅNDEKONTAKTEN

Siden 2010/2011 har Christina og Jens en aften om ugen arbejdet dedikeret og undersøgende med medieskabet i en såkaldt fysisk cirkel, sammen med en fast gruppe mennesker. Christina leder seancerne, og Jens benyttes som medie. Vi samarbejder med en kreds af ånder fra den åndelige verden med det formål og håb, at vi: (1) Gennem fysiske eksperimenter og undersøgelser kan få flere beviser for tilstedeværelsen og ægtheden af ånders og åndeverdenens eksistens. (2) Kan skabe et kærligt og fredfyldt mødested, hvor vi mennesker fysisk kan mødes samt se, mærke, høre og tale med vores kære, som er “gået over på den anden side”. Dette foregik på samme måde i Danmark i slutningen af 1800-tallet og ca. et århundrede frem med stor samfundsmæssig og personlig værdi og betydning.

DERFOR!

Det er med afsæt i vores erfaringer, undersøgelser og førnævnte projekter gennem årene, at vi har stiftet Spiritismens Trossamfund. Yderligere oplever vi stor opbakning fra åndelig side og hjælp til, at vi på Jorden og her i Danmark skal have mulighed for at kunne få spiritismen som sin officielle anerkendte trosretning og også at kunne blive viet, døbt/navngivet , bisat/begravet med udgangspunkt i spiritismens lære og tro – dvs. de 5 Hovedpunkter.