Programmet for foråret 2024 ses nedenfor og opdateres løbende…

13. januar, kl. 10.00-13.30
INTRODUKTION TIL SPIRITISMEN, ÅNDELIVET OG ÅNDEKONTAKT
Jens Christina

Tag med på en unik åndelig rejse, når vi byder velkommen til en inspirerende dag i Greve med strand og havudsigt. Vi er stolte af at præsentere to betydningsfulde skikkelser i den spirituelle verden, Christina Frank og Jens Johansen, grundlæggerne af Spiritismens Trossamfund.

Før deres optræden i den populære DR-dokumentar “Spiritisterne,” var Jens og Christina allerede dybt forankrede i Danmarks spirituelle landskab. Deres dedikation til at udbrede kendskabet til den åndelige verden har været en kilde til inspiration for mange. Nu inviterer vi dig til at opleve deres indsigt og dybe forståelse for spiritismen, akkumuleret gennem deres årelange erfaringer som fysisk medie, seanceleder, underviser og foredragsholder. 

Kom og oplev, hvordan det åndelige kan manifestere sig i vores liv med en overbevisende og kærlig tilstedeværelse. Denne dag vil sætte en tydelig ramme om, hvordan livets dybe mysterier begynder at afdække sig og skabe forståelse og mening baseret på viden og tro.

Oplev en verden, hvor ånd og fysik forenes i en smuk samhørighed – og så vil du få indblik i, hvordan man kan blive spirituelt gift med borgerlig gyldighed eller døbt og begravet i Spiritismens Trossamfund.

Velkommen til en dag, hvor det åndelige bliver håndgribeligt og virkeligt.

Lørdag, den 13. januar kl. 10-13.30.

Vi åbner dørene kl. 09.30.

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

Medlemspris: 100 kr. pr. person

Ikke-medlem: 150 kr. pr. person

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

13. januar, kl. 14.00-16.00
GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i Spiritismens Trossamfund

Jf. § 9 i trossamfundets vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent og referent.
2)  Valg af kasserer.
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år.
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår.
5)  Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende regnskabsår. 
6)  Fastsættelse af deltagergebyr ved arrangementer for det kommende regnskabsår.
7)  Indkomne forslag.
8)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år.
9)  Valg af 2-10 medlemmer af Rådet .
10) Valg af 1 revisor.
11) Valg af 1 revisorsuppleant.
12) Eventuelt.

Lørdag, den 13. januar, kl. 14.00-16.00

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Alle medlemmer modtager skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage.

Du tilmelder dig her: Generalforsamling 2024 | Spiritismens Trossamfund (nemtilmeld.dk)

10. marts, kl. 11.00-13.00
KLARSYNSDEMONSTRATION (AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE)
v/Malene Bendtsen og Chila Yunai
chila 1

Dette særlige arrangement vil byde på en unik oplevelse, da vi har æren af at have besøg af to talentfulde clairvoyante medier, Malene Bendtsen og Chila Yunai. De dedikerer deres tid og evner frivilligt for at formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og guider i åndeverdenen direkte til os deltagere.

Vi kan ikke forudsige, hvor mange beskeder og ånder der vil nå os på dagen, da alt styres af den åndelige verden. Uanset resultatet værdsætter vi hvert øjeblik sammen og glæder os til at dele denne særlige oplevelse med jer.

Åndekontakten og -kommunikationen vil foregå, når de mentale medier træder frem foran os som deltagere. De vil udøve afdødekontakt og/eller clairvoyance, mens vi sidder på stole foran dem. Dette skaber en intim og nærværende oplevelse under klarsynsdemonstrationen.

Aktivhuset Olsbækken i Greve danner rammerne for dette arrangement, hvor vi sammen  skaber et mødested for læring, udvikling, indsigt og inspiration.

Vi er meget taknemmelige for, at Malene Bendtsen og Chila Yunai har valgt at berige os med deres tilstedeværelse og gøre deres bedste for at facilitere kontakten til “den anden side”. Som deltager spiller du en aktiv rolle i denne oplevelse ved at bidrage med positivitet, energi, tålmodighed samt glæde og taknemmelighed.

Traditionen tro begynder vi dagen med en enkelt, dejlig meditation og en varm velkomst til alle deltagere – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, der møder op.

Du kan læse mere om Chila Yunai og Malene Bendtsen her:

Søndag, den 10. marts kl. 11-13.

Vi åbner dørene kl. 10.40.

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

Medlemspris: 150 kr. pr. person

Ikke-medlem: 200 kr. pr. person

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her.

13. april - 9. juni 2024
8 UNDERVISNINGSDAGE I MENTAL MEDIESKAB – HOLD 3
AKADEMIET FOR ÅNDELIG LÆRING OG UDVIKLING

Gruppe arbejde 4

Medio april 2024 tager vi endnu engang fat i ”Akademiet for åndelig læring og udvikling” i de hyggelige lokaler i Aktivhuset Olsbækken i de smukke omgivelser i Greve. Vi starter med en masse træning på et nyt hold (Hold 3) i det mentale medieskab.

Vi har gennemført to lignende forløb i henholdsvis år 2022 (Hold 1) og år 2023 (Hold 2), hvor man som deltager bliver en del af et særskilt Hold, hvor deltagerne opbygger et fortroligt og tillidsfuldt rum til hinanden, hvor der er plads til alle til at træne og udvikle sine mentale medieskabsevner i – uanset videns- og erfaringsniveau. Når man har gennemført et Hold-forløb, har man mulighed for at blive en del af en såkaldt ”Mediegruppe”, hvor man kan fortsætte sin udvikling sammen med de andre deltagere fra Hold 1 og Hold 2.

Hold 3 i Akademiet starter med at forløbe over to weekender i april, som er hhv. den 13. og 14. april samt den 27. og 28. april. Her går vi i dybden med betydningen af meditation, healing og clairvoyance i relation til, når vi arbejder med og udvikler vores clairvoyante / psykiske evner.  

Efterfølgende er der lørdag den 4. maj yderligere en træningsdag om formiddagen i Aktivhuset Olsbækken. Yderligere fortsætter dagen med, at holdet herefter kommer til at opleve det brasilianske medie Florencio Anton, som tidligere med stor succes har gæstet Aktivhuset i Greve. Dette eftermiddagsarrangement er sammen med dem, som har tilmeldt sig for også at opleve mediumistisk malerkunst via Florencio Antons trance-medieskab, hvor ånder maler igennem Florencio som medie.

Søndag den 26. maj afholder Spiritismens Trossamfund arrangement i mental medieskab for medlemmer og ikke-medlemmer i Aktivhuset Olsbækken, hvor Hold 3 ligeledes har mulighed for at træne og give sine mentale kundskaber videre. Hvis man har lyst, vil det være mulighed for at give én til én sessioner enten i clairvoyance eller healing. Dette tages der selvfølgelig først beslutning om, når vi nærmer os denne dag.

Og endelig slutter vi af med en weekend den 8. og 9. juni, hvor vi samler op på clairvoyancedelen og træner sammen.

Under hele forløbet vil vi gå i dybden med emner såsom:

·      Chakraerne og deres betydning for at udvikle de clairvoyante
/ psykiske evner

·      Auraen

·      Den åndelige kontakt til vores hjælpere / guider

·      Meditation, kontemplation og visualisering

·      Køreplaner

·      Etik

·      Healing

·      Tidligere liv

·      Og meget mere

Hold 3 vil primært blive undervist og trænet i clairvoyance og brugen af de psykiske evner. Selve delen omkring afdødekontakt bliver udbudt senere og vil omfatte minimum to weekender og en træningslørdag med publikum og platform. For at deltage i dette særskilte modul, SKAL man have deltaget i healings- og clairvoyancemodulet. Hvis du ikke har tid og mulighed i foråret 2024, vil vi gentage dette modul i efteråret 2024.

Vi anbefaler, at man under hele forløbet arbejder sammen i mindre studiegrupper, da det giver en masse træning / erfaring / socialt samvær med ligesindede. Der vil også være mulighed for supervision under forløbet.

Det er Leah Holbek, der står for planlægning og tilrettelæggelse af indholdet af de fire nævnte moduler i det mentale medieskab, og som noget glædeligt nyt, vil flere af de tidligere akademideltagere fra Hold 1 og 2 være medundervisere (dvs. fra Mediegruppen), hvilket giver os en masse gode muligheder for at kunne udfolde os og gøre forløbet mere dynamisk.

Det er vigtigt, at du kan deltage i alle undervisnings- og træningsdage for modulerne. Derfor bør du gerne tjekke, inden du tilmelder dig, om du er tilgængelig på de angivne datoer.

Modulerne afholdes i Aktivhuset Olsbækken i Greve, som er en vidunderlig ramme for vores aktiviteter. Der er både lyst, god plads, højt til loftet, adgang til strand og vand samt en pragtfuld udsigt fra undervisningslokalerne.

Du skal påregne imellem modulerne at skulle mødes i mindre grupper, hvor I løser forskellige opgaver, træner, udveksler mm., da træning og disciplin er vejen frem, hvis man vil styrke sine evner som clairvoyant, medie eller træne i en cirkel. 

Det mentale medieskab er omfattende, og derfor vil vi bruge tid på at gå i dybden med de forskellige discipliner og nuancer heri, som bliver understøttet af mange gennembearbejdede øvelser.

Vi starter alle undervisnings- og træningsdage kl. 9:00 og slutter kl. ca. 16:00.

Der er kaffe, the og noget sødt på alle undervisnings- og træningsdage. Du medbringer selv madpakke, farveblyanter, papir – og hvad du ellers har behov for. Der er selvfølgelig pauser undervejs, og vi har mulighed for at bruge lokaliteterne både inde og ude.

Tilmelding og betaling foregår her på Spiritismens Trossamfunds hjemmeside, og skulle der være yderligere spørgsmål kan du altid skrive til akademiet@spiritismenstrossamfund.dk– så svarer vi så hurtigt som muligt.

Den samlede pris for træningsforløbet i det mentale medieskab for Hold 3 er 4.200 kr. Ved tilmelding til modulerne i mental medieskab betaler du 2 rater á 2.100 kr. Første rate betaler du med det samme ved din online tilmelding. Anden rate betaler du medio maj (vi sender opkrævning til dig, så det skal du ikke selv huske på).

Vi glæder os allerede rigtig meget til at se dig til forårets akademi, Hold 3.

Lyse hilsner fra Spiritismens Trossamfunds mediegruppe v/
Leah Holbek

Hold 3 i mental medieskab undervises af Leah Holbek, som har undervist i Spiritismens Trossamfunds kurser i clairvoyance og afdødekontakt siden 2021. 

Leah har siden 1995 arbejdet med medieskab og bl.a. undervist og været medie i Daniel Kirken på Nørrebro, dengang den var aktiv som forsamlingssted for åndeligt interesserede mennesker. Leah er også en af vores Spiritismens Formidlere i trossamfundet. 

Læs mere om Leah her og lyt til podcasten med Leah her.

Det er som sagt Leah Holbek, der står for planlægning og tilrettelæggelse af indholdet af de fire nævnte moduler i det mentale medieskab, og som noget glædeligt nyt, vil flere af de tidligere akademideltagere fra Hold 1 og 2 være medundervisere (dvs. fra Mediegruppen), hvilket giver os en masse gode muligheder for at kunne udfolde os og gøre forløbet mere dynamisk.

Modulerne i det mentale medieskab Hold 3 i Aktivhuset Olsbækken i Greve afholdes på følgende datoer:

Modul 1: Den 13.-14. april 2024

Modul 2: Den 27.-28. april 2024

Modul 3: Den 4. maj og den 26. maj 2024

Modul 4: Den 8.-9. juni 2024

Vi starter alle undervisnings- og træningsdage kl. 9:00 og slutter kl. ca. 16:00.

Adresse: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Når du har gennemført alle modulerne, kan du få mulighed for at blive repræsentant/ambassadør for Spiritismens Trossamfund – hvis du har lyst. Dette betyder i praksis, at du nu er klædt på til eksempelvis at være aktiv på messer, hvor Spiritismens Trossamfund vil gøre sig synlige på egen stand. Det er også muligt at gå undervisningsvejen, hvis du har tid og lyst til at hjælpe til med undervisning i Spiritismens Trossamfund, således at mange flere får indsigt i, hvad spiritismen er og kan gøre af godt for os.

Den samlede pris for træningsforløbet i det mentale medieskab er 4.200 kr.

Ved tilmelding til modulerne i mental medieskab via nedenstående link betaler du 2 rater á 2.100 kr. Første rate betaler du med det samme ved din online tilmelding. Anden rate betaler du i tiden op til, at 3. modul begynder (vi sender opkrævning til dig, så det skal du ikke selv huske på).

Tilmelding og betaling af første rate sker her.

Vi glæder os MEGET til mange lærerige timer sammen med dig!

AFLYST: 4. maj, kl. 13.00 til ca. kl. 17.00
ÅNDERNE MALER GENNEM TRANCE-MEDIET FLORENCIO ANTON
IMG_4661

Igen i år har vi æren af at brasilianske Florencio Anton gæster Olsbækken med sine unikke spiritistiske evner. Når Florencio træder ind i trance, overtager afdøde malere styringen og skaber deres kunstværker med livlige strøg af oliemaling. Årligt, under seancer hos os i Aktivhuset Olsbækken i Greve, forbløffes tilskuere af 10-15 fuldendte værker, malet på cirka 2,5 timer!

Nogle af de afdøde malere, der har manifesteret sig gennem dette medie, inkluderer Matisse, Picasso, den danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh, og mange flere.

At deltage i en sådan seance og opleve åndernes hurtige penselstrøg gennem Florencio i en atmosfære af musik er en unik og mindeværdig oplevelse.

Seancen er rolig og behagelig, badet i lys og akkompagneret af skøn musik. Din deltagelse kræver kun et åbent sind, og du kan blot nyde oplevelsen og det nærvær, hvor åndeverdenen møder den jordiske verden.

Efter seancen og en kort pause udloddes malerierne til interesserede deltagere til priser fra 1.200 kr. afhængigt af størrelsen.

Overskuddet fra salget støtter driften af den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Bemærk, at Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, og deres dedikation betyder, at ingen modtager honorar for deres tid og indsats.

(Få mere information om Florencio Anton og hans arbejde her)

Lørdag, den 4. maj, kl. 13.00 – ca. 17.00

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

Overskuddet fra arrangementet doneres til Florencio og co.’s sociale arbejde i Brasilien.

Desværre har Bestyrelsen i trossamfundet måtte aflyse dette arrangement (aflysning er sket den 28. april 2024).

Vi glæder os til at byde Florencio og hans team – både fra åndelig og jordisk side – velkomne næste år i stedet.

26. maj, kl. 10.00 til kl. 14.00
INTRODUKTION TIL DET MENTALE MEDIESKAB

Alle kan – alt andet lige – lære at kommunikere med vores kære familie, venner, bekendte, hjælpere og skytsånd i den åndelige verden. Men hvordan kan man komme godt igang, hvis man er helt nybegynder? Eller hvilke øvelser kan man med fordel prøve kræfter med for at blive endnu bedre til at samarbejde med ånder om at få kontakt og tale sammen? Ja, hvordan “åbner man egentlig op” (hæver sine frekvenser, og ånderne sænker deres) og “lukker ned” for åndekommunikation? 

Alt dette vil du få indblik i på denne introduktionsdag til det mentale medieskab. Du kan deltage uanset videns- og erfaringsniveau, og du skal blot komme lige, som du er, da der er plads til os alle sammen i vores hyggelige og uformelle omgivelser. 

Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på ved dette arrangement. Du får mulighed for at prøve forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt, hvilket vil sige: clairvoyance, afdødekontakt, psykometri o.a.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, får du indblik i, hvad mentale evner er, hvilke discipliner, der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Vi inddeler os i forskellige grupper, og hver gruppe vil blive faciliteret af én af vores dygtige aspiranter, som er en del af den Mediegruppe, som er tilknyttet Spiritismens Trossamfund. Mediegruppen er almene medlemmer af trossamfundet, og de har alle gennemgået eller gennemgår “Akademiet for åndelig læring og udvikling“. Med deres kyndige vejledning bliver miljøet fortroligt og nærværende. 

Vi mødes til sidst alle sammen i plenum for at “lukke ned” for åndelig kommunikation. Vi afrunder med at drøfte, hvorledes du kan arbejde videre med det mentale medieskab, hvis du har interesse heri. 

Søndag, den 26. maj kl. 10.00-14.00.

Adressen er: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Arrangementet er for alle (medlemmer og ikke-medlemmer).

Medlemspris: 150 kr. pr. person

Ikke-medlem: 200 kr. pr. person

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld her

(Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, refunderes pengene ikke).

AFLYST: 29. maj, kl. 19.00 til kl. 20.30
SPIRITISMEN OG ÅNDEKONTAKT

Tag med på en unik åndelig rejse, når vi byder velkommen til en inspirerende aften i hjertet af Lysets Hus i Århus. Vi er stolte af at præsentere to betydningsfulde skikkelser i den spirituelle verden, Christina Frank og Jens Johansen, grundlæggerne af det statsanerkendte Spiritismens Trossamfund.

Før deres optræden i den populære DR-dokumentar “Spiritisterne,” var Christina og Jens allerede dybt forankrede i Danmarks spirituelle landskab. Deres dedikation til at udbrede kendskabet til den åndelige verden har været en kilde til inspiration for mange. Nu inviterer vi dig til at opleve deres indsigt og dybe forståelse for spiritismen, akkumuleret gennem deres årelange erfaringer som fysisk medie, seanceleder, underviser og foredragsholder.

Kom og oplev, hvordan det åndelige kan manifestere sig i vores liv med en overbevisende og kærlig tilstedeværelse. Denne aften vil sætte en tydelig ramme om, hvordan livets dybe mysterier begynder at afdække sig og skabe forståelse og mening baseret på viden og tro.

Oplev en verden, hvor ånd og fysik forenes i en smuk samhørighed – og så vil du få indblik i, hvordan man kan blive spirituelt gift med borgerlig gyldighed eller døbt og begravet i Spiritismens Trossamfund.

Velkommen til en aften, hvor det åndelige bliver håndgribeligt og virkeligt.

Onsdag, den 29. maj kl. 19.00-20.30. Dørene åbnes kl. 18.30.

Adressen er: Lysets Hus, Posthussmøgen 11c, 8000 Aarhus C