I Spiritismens Trossamfund har man som medlem mulighed for i alle aldre at få Spiritismens livsvelsignelse af én af trossamfundets Formidlere. En livsvelsignelse på spiritistisk vis er både en oplysning om og en bekræftelse af essensen i de 5 Hovedpunkter. 

Det vil bl.a. sige, at vi tror på, at vi genfinder os på eksempelvis Jorden, når vi skal udvikle egenskaber, kvaliteter og værdier, der for os er vigtige at lære om og optage som ånd for at udvikle os af hele vores væren, altså sjælen. Når vi forvandler os som menneske, ændrer vi også vores ånd. Vi forandrer nemlig vores liv som ånd, og derfor forandrer vi os af ånd. Vi tror på, at ved menneskekroppens død, frigives vores ånd/sjæl fra vores jordiske krop og overgår til dét sted (vores hjem) i den åndelige verden, hvor vi hører til blandt ligesindede. 

En del af de 5 Hovedpunkter er også: Troen på det evige liv; troen på Livskilden/Gud som kilden til og i alt liv, at Guds kraft er ladet i alt liv; troen på at alt levende er forbundet og har betydning for udviklingen af sig; troen på et rigt åndeligt liv; troen på at den åndelige verden og den jordiske verden er forbundne, idet ånder og mennesker kan kommunikere og mødes; troen på at mennesket både består af en sjæl, ånd, krop og Livskilden, og at vores ånd ved menneskekroppens død som sagt overgår til dén plads i den åndelige verden, hvor den udviklingsmæssigt hører til, og hvor vi fortsætter vores udvikling mod lysere og bedre tilstande. 

Indholdet

Livsvelsignelsen, som udføres af Spiritismens Formidlere, benævner vi Spiritismens livsvelsignelse. Dens indhold videregives personligt og tilpasses efter den pågældende situation. Vi har derfor ikke på forhånd defineret en fast struktur, der trinmæssigt skal gøre sig gældende ved udførelsen af livsvelsignelsen. Indholdet og formen formes i det omfang og på den måde, hvormed dette giver mening.

Formål og anvendelsesmuligheder

Formålet med livsvelsignelsen er mangfoldig, da den afhænger af modtagerens personlige behov, ønsker og selve konteksten. 

Det kan være, at man som ung ønsker sig et spiritistisk og skræddersyet konfirmations-ritual i stedet for en kristen konfirmation.  

Ligeså vil det være naturligt for andre i forbindelse med deres indmeldelse i Spiritismens Trossamfund at have et ønske om at modtage en personlig livsvelsignelse som et ritual og et symbol på deres åndelige/spiritistiske overbevisninger, livsindstilling – eller eksempelvis i overgangen (og forandringen) fra ens nuværende tro til nu (også) den spiritistiske tro.

Vi modtager også henvendelser for døende, som har behov for at modtage Spiritismens livsvelsignelse som en hjælp til personens forestående overgang til den åndelige verden.

Yderligere kan livsvelsignelsen have til formål at være et supplement til en barnedåb, vielse eller begravelse/bisættelse, der udføres/bemyndiges i en ikke-spiritistisk kontekst, hvortil hovedpersonen / hovedpersonerne eller en pårørende hertil ønsker at berige ritualet yderligere ved også at få inddraget indhold og budskaber fra de 5 Hovedpunkter. 

Ét eksempel på en sådan situation kunne være, hvis et brudepar bliver borgerlig viet på et rådhus eller har et kirkeligt bryllup i folkekirken, hvoraf én af personerne i ægteparret (også) har spiritismen som trosretning/er medlem af Spiritismens Trossamfund, og derfor ønsker, at de spiritistiske budskaber ligeledes kommer til udtryk og gør sig gældende (før/under/efter) den givne vielse. Spiritismens livsvelsignelse behøver ikke at foregå på samme sted eller tidspunkt, hvor selve vielsesbemyndigelsen forekommer.

Livsvelsignelsen er også mulig og relevant for de medlemmer af trossamfundet, som ønsker at bekræfte deres spiritistiske tro ved at modtage én eller flere af Spiritismens livsvelsignelser med tiden. 

Et personligt tilvalg

For spiritisten er tro ikke blind, men er i stedet baseret på egen overbevisning om det rette. Det er derfor vigtigt for os at pointere, at vi i Spiritismens Trossamfund videregiver viden om spiritismen, men vi påtvinger eller forventer ikke ukritisk tro eller tilslutning hertil. Det er op til den enkelte, om og hvorledes man definerer sig selv som spiritist, som troende på det åndelige.

Det er væsentligt at fremhæve, at det bestemt ikke er et krav eller en forventning, at man som medlem af trossamfundet modtager Spiritismens livsvelsignelse. For uanset hvad, uanset tro, velsignelser m.v. består vi alle af ånd, og vi er alle for altid del af Livskilden/Gud. Vi tror jo på, at vi med vores ånd/sjæl overlever den fysiske død og lever videre i den åndelige verden.

Med en livsvelsignelse er der dermed overhovedet ikke tale om, at “man så sikrer sig en plads i den åndelige verden”, når man dør. Dette sker helt naturligt, når det er tid for vores ånd at vende tilbage til åndeverdenen. Spiritismens livsvelsignelse skal i stedet betragtes som et personligt tilvalg for at få hjælp, støtte, håb, berige sig selv og/eller bekræfte sin tro. For det er troen og viden, som skal styrke os i dette liv og forberede os på livet efter det jordiske liv.

Priser

Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offentlige tilskud. 

Prisen for at få en Spiritistisk Livsvelsignelse (jf. afsnittet “Formål og anvendelsesmuligheder”) betales derfor selv af modtageren/hovedpersonerne. Ritualet kan kun udføres af én af Spiritismens Formidlere, der er uddannet som forkyndere i Spiritismens Trossamfund. 

Prisen for et sådan skræddersyet og personligt ritual afhænger af indhold, varighed og sted. Dertil kommer afregning af kørsel til Spiritismens Formidler, som følger statens kilometertakst. Satsen er 3,79 kr./km i år 2024 (hertil pålægges moms). Kørsel beregnes fra/til Formidlerenes bopæl (privat adressen).

Vi er altid klar til at tage en uformel og uforpligtende snak herom. Kontakt os endelig, så vi kan drøfte, hvordan vi bedst muligt understøtter dig/jer. Vi glæder os til at tale med dig/jer. 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Jens Johansen
Tlf. 28119194
Christina Frank
Tlf. 21169202