Vores arrangementer afholdes i samarbejde med den frivillige forening Spiritismen Danmark.

Kalender Spiritismens Trossamfund

24. november kl. 12-15
KLARSYNSDEMONSTRATION
AFDØDEKONTAKT OG CLAIRVOYANCE

Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af tre mentale medier, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden til os medlemmer. Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og vi sætter stor pris på vores timer sammen.

Spiritismens Trossamfund er et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden. Vi er derfor meget taknemmelige for, at de mentale medier vil berige os med at stille sig op/frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi og masser af glæde og taknemmelighed.

Vi afholder to seancer med indlagt pause. Ved 1. seance er det Greta Andersen, der formidler. Greta afsluttede sin uddannelse i mental medieskab i 2016 og har efterfølgende deltaget i flere kurser.

Ved 2. seance er det Terriik Pharell Karlsen og Chila Yunai, der sammen stiller sig til rådighed for formidle budskaber. I 2019 blev Terriik uddannet clairvoyant med speciale i parterapeutisk clairvoyancevejledning. Terriik har klinik, hvor han tilbyder clairvoyance, healing og formidling om sundhed. Chila færdiguddannet clairvoyancevejleder i 2020. Chila er oprindelig uddannet arkitekt og indretningsarkitekt med speciale i farvers påvirkning af krop og psyke. 

Mediernes arbejde med at formidle hjælp og oplysning fra den åndelige verden plejer at ske lige så frit, smukt og bevægende som sommerfuglen, som er et symbol på ”sjælens rejse”, og vi glæder os meget til at tage godt imod dem.

Sommerfuglens spiritistiske symbolik

Vidste du, at oldtidens græske og romerske filosoffer opfattede sommerfuglen som symbol på sjælen, og derfor ses afbildninger af pupper og sommerfugle på gravsten fra dengang og også i dag? (bl.a. på Assistent Kirkegården i København N.)

Sommerfuglen er et symbol på vores sjælsudvikling og menneskelige udviklingsproces, fordi dette kan sidestilles med sommerfuglens tre udviklingsfaser fra larve, til puppe og til sommerfugl. Vi udvikler os – ligesom larven oplever medgang og tryghed i sit hylster, og som puppe må kæmpe for at frigøre sig fra hylsteret ved at øve, befrie og realisere sig selv for at blive til en sommerfugl, der flyver let, elegant og undersøgende.

Sommerfuglen er også et symbol på at give slip i livet for at komme videre til næste udviklingsfase. F.eks. ved en persons død kan sommerfuglens smukke vinger illustrere sjælens befrielse fra sit jordiske hylster, som er en adskillelse fra kroppen, symboliseret som puppe. Sjælen anses for at flyve bort og videre fra legemet i form af en sommerfugl til næste sjælelige udvikling…

Dette er en smuk og tankevækkende symbolsk beskrivelse, hvilket kan kendetegne vores tætte og parallelle forhold til den åndelige verden, som er vores hjem, og hvor mange af vores åndelige venner, familiemedlemmer og hjælpere bor. Vi glæder os derfor meget til foreningsarrangementet den 24. november, hvor vi sammen bygger bro mellem den jordiske og åndelige verden.

Tidspunkt
Søndag, den 24. november 2019, kl. 12.00-15.00 (ca).

Vi byder dig velkommen fra kl. 11.30, og vi går i gang kl. 12.00, hvor vi starter med en kort, enkel guidet meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Parkering
Kun på de afmærkede arealer (ikke på græsset)

Vi sørger for kaffe, te, postevand, nødder og småkager.

Der er køleskab, hvis du har brug for selv at medbringe mad.

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage, og du tilmelder dig via Spiritismens Trossamfunds  NemTilmeld – klik her. 

Det koster kr. 50 pr. medlem at deltage, og du betaler, via  NemTilmeld.

Hvis du endnu ikke er medlem af trossamfundet kan du melde dig ind her på vores hjemmeside.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende også være medlem af trossamfundet og tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

15. september, kl. 14-18
ÅNDERNE MALER GENNEM MEDET FLORENCIO ANTON

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De tre tidligere år, da ånderne malede gennem Florencio hos foreningen Spiritismen Danmark i Olsbækken, blev der for øjnene af alle fremmødte medlemmer malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time! Nogle af de afdøde malere, der har malet gennem mediet, har været Matisse, Picasso, danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh m.fl.

At være med til en sådan seance, og se hvordan ånderne maler gennem mediet Florencio i et højt tempo og i en vidunderlige stemning, er en helt særlig oplevelse. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med musik til. Din deltagelse kræver kun et positivt og åbent sind, og så skal du ellers blot nyde oplevelsen, selskabet mellem åndeverdenen og den jordiske verden.

Når seancen er forbi, og vi har afholdt en pause,  bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er mellem 1.000 og 1.500 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

(Få mere viden om Florencio Anton og hans arbejde her)

Dato: Søndag, den 15. september, kl. 14 til ca. 17.30.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Det koster kr. 50 pr. medlem at deltage. Du betaler, når du ankommer. Alle pengene doneres efterfølgende til Florencio og co.’s sociale arbejde i Brasilien.

Du skal være medlem af trossamfundet for at deltage. 

Du tilmelder dig via trossamfundets NemTilmeld – klik her. Vi åbner for tilmelding lørdag den 6. juli 2019 kl. 12.

Hvis du endnu ikke er medlem af trossamfundet kan du melde dig ind her på vores hjemmeside.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende også være medlem af trossamfundet og tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

2. juni, kl. 11-6
FYSISK MEDIESKAB - WORKSHOP

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

Dato
Søndag, den 2. juni kl. 11.00-16.00.
Du er velkommen fra kl. 10.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken på adressen: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Forplejning
Frokost medbringes selv. Vi søger for the, kaffe, frugt og småkager.

Vi sørger for kaffe, te, postevand, nødder og småkager.

Der er køleskab, hvis du har brug for selv at medbringe mad.

Du skal være medlem af Trossamfundet for at deltage. Det koster 50 kr. pr. medlem, og du betaler når du tilmelder dig via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld – klik her.

Et medlem kan kun tilmelde sig selv. Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

2. juni, kl. 9-10
MEDLEMSMØDE

Den 5. maj 2019 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den igangværende ansøgningsproces hos Kirkeministeriet om at få Spiritismens Trossamfund statsanerkendt. På dagsordenen var, at vi skulle tage stilling til og stemme om, om vi fremadrettet skal indføre et årligt kontingentindbetaling (dvs. medlemsbidrag) pr. medlem i trossamfundet, og ”hvis ja”, hvad skal dette årskontingent/medlemsbidrag være i DKK.

Det blev enstemmigt besluttet, at der skal indføres et årligt kontingentindbetaling/ medlemsbidrag pr. medlem gældende fra den 1. januar 2020. Herefter var næste punkt på dagsordenen at drøfte selve beløbsstørrelsen. Det blev besluttet, at dette kontingent/medlemsbidrag enten skal være 120,00 DKK eller 150,00 DKK, og at det herefter skal være gratis at deltage til vores arrangementer. I dag er det gratis at være medlem af Spiritismens Trossamfund, og det koster 50 kr. pr. person at deltage i hvert arrangement. (I første halvår af 2019 afholder vi 4 arrangementer, og 2-3 arrangementer afholdes i andet halvår af 2019).

Som det fremgår af vores vedtægt § 16.1, skal 30 % af det totale antal stemmeberettigede medlemmer sige ”ja” til en sådan vedtægtsændring. Det vil sige, at 57 medlemmer skal sige ”ja”, idet 57 udgør 30 % af de 189 medlemmer, som vi er i trossamfundet. Eftersom vi dog ikke var 57 medlemmer til stede på den ekstraordinære generalforsamling, som ensstemmigt stemte ”ja”, så skal vi afholde et medlemsmøde mellem 4-8 uger senere for at kunne gennemføre vedtægtændringer. På dette Medlemsmøde kan forslagene til vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Vi indkalder hermed til medlemsmøde

Søndag, den 2. juni kl. 9.00 i “vores” foreningshus Aktivhuset Olsbækken. Du bedes melde tilbage skriftligt via email: dialog@spiritismenstrossamfund.dk, om du kan deltage ved personligt fremmøde eller ej. Hvis du ikke har mulighed for at deltage fysisk, opfordrer vi dig til at afgive din stemme skriftligt via email.

Dét, som du som medlem skal tage stilling til – enten ved at møde op personligt den 2. juni eller ved skriftligt at afgive dit svar inden kl. 9.00 den 2. juni, er følgende:

1. Jeg stemmer på, at det skal koste 120 kr. i medlemsbidrag pr. år for at være medlem af Spiritismens Trossamfund gældende fra den 1. januar 2020, hvilket ligeledes giver adgang til at deltage gratis i foreningsarrangementerne i det givne år. Der skal stadig betales separat brugerbetaling, hvis jeg som medlem vil gøre brug af Spiritismens Formidlere til at afholde et eller flere ritualer (dvs. Spiritismens livsvelsignelse, Spiritismens navngivning/dåb, Spiritismens vielse/bryllup og/eller Spiritismens bisættelse/begravelse).

2. Jeg stemmer på, at det skal koste 150 kr. i medlemsbidrag pr. år for at være medlem af Spiritismens Trossamfund gældende fra den 1. januar 2020, hvilket ligeledes giver adgang til at deltage gratis i foreningsarrangementerne i det givne år. Der skal stadig betales separat brugerbetaling, hvis jeg som medlem vil gøre brug af Spiritismens Formidlere til at afholde et eller flere ritualer (dvs. Spiritismens livsvelsignelse, Spiritismens navngivning/dåb, Spiritismens vielse/bryllup og/eller Spiritismens bisættelse/begravelse).

Vi glæder os til at modtage din stemme enten skriftlig pr. mail eller ved personlig fremmøde den 2. juni.

Tidspunkt
Søndag, den 2. juni kl. 9.00

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve.

Du tilmelder dig ved at svare på den invitation, som du som medlem har modtaget fra os pr. mail.

Vi glæder os rigtig meget til forhåbentlig at se dig!

5. maj, kl. 13.30-14.30
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I forbindelse med den igangværende ansøgningsproces hos Kirkeministeriet om at få vores alle sammens trossamfund statsanerkendt, er der nu brug for at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

En anerkendelse af Spiritismens Trossamfund vil bl.a. betyde, at du kan blive viet med borgerlig gyldighed med afsæt i din tro på det åndelige/spiritistiske. Det samme kommer til at blive muligt, når din tid her på Jorden er slut og du skal bisættes/begraves. Har du et barn, eller skal du på at tidspunkt have børn, vil du også kunne få barnet navngivet/døbt… ❤️

Selvom vi i bestyrelsen og Rådet arbejder frivilligt og ulønnet, må vi på baggrund af en opmærksomhed fra Det Rådgivende Udvalg (som er det udvalg under Kirkeministeriet, der indstiller et trossamfunds ansøgning til Kirkeministeren), sande, at der skal økonomi til at drive et trossamfund. Eksempelvis regninger til revisor, advokat, hjemmeside, udstyr, transport osv.

Du sparer mange penge!

Hvis du er eller har været medlem af folkekirken, betaler du ca. 0,87% (gennemsnittet i Danmark) af din årlige indkomst via skatten for at være medlem af folkekirken. Det vil sige, at tjener du 250.000 om året, betaler du 2.175 kroner i medlemsbidrag til folkekirken. Tjener du 450.000 betaler du 3.915 kroner om året i medlemsbidrag. Tjener du 1.000.000, betaler du 8.700 kroner til folkekirken om året for at være medlem af deres trossamfund. Disse penge sparer du, når du ikke længere er medlem af folkekirken – men i stedet er medlem af Spiritismens Trossamfund!

I Spiritismens Trossamfund skal vi på ingen måde nå frem til et så stort årligt medlemsbidrag for at have spiritismen/det åndelige som vores officielle tro!!

Frem til nu har det jo været ganske gratis at være medlem, men som sagt skal der fremadrettet være et medlemsbidrag, som praktisk set skal være med til at sikre trossamfundets økonomiske drift, så trossamfundet kan bestå i forhåbentlig mange år. Troen på det åndelige, som vi alle deler, ER gratis – men for at drive et sundt og solidt trossamfund, har det brug for økonomiske midler. Det er der ingen vej udenom.

Vi inviterer dig derfor hermed til ekstraordinær generalforsamling

Kom om vær med til at stemme om det årlige medlemsbidrag i Spiritismens Trossamfund! Skal det være 100 kr? 233 kr? 361 kr? eller hvad mener du – og hvad giver god mening at sætte den årlige sats til?

Vi starter arrangementet med vores vanlige meditation og åbningsbøn til den åndelige verden, vores åndelige vejledere og Livskilden/Gud.

Tidspunkt
Søndag, den 5. maj 2019, kl. 13.30

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

Du tilmelder dig ved at svare på den invitation, som vi har sendt til alle medlemmer pr. mail.

Vi glæder os rigtig meget til at se så mange medlemmer som mulig og til sammen at etablere endnu mere af Spiritismens Trossamfund.

5. maj, kl. 10-13
TROS-, VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG

Vores tros-, videns- og erfaringsudvekslingsdage kan være meget lærerige, berigende og brugbare. Så hvis du interesserer du dig for eller måske arbejder med medieskabet: clairvoyance, afdødekontakt, åndelige vejledere/hjælpere, kanalisering, fysisk medieskab, healing m.m. og kunne du tænke dig at tale med andre ligesindede, sparre, dele dine erfaringer, spørgsmål, tanker, tro osv. med det formål at blive klogere på den åndelige verden og vores kontakt med denne og meget mere, så kunne dette arrangement bestemt være interessen for dig!

Vi starter arrangementet med vores vanlige meditation og åbningsbøn til den åndelige verden, vores åndelige vejledere og Livskilden/Gud.

Du kan glædeligt deltage uanset om du har intet, lidt eller meget kendskab og erfaring.

Tidspunkt
Søndag, den 5. maj 2019, kl. 10-13

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00.

Sted
Aktivhuset Olsbækken
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve

Du skal være medlem af trossamfundet for at deltage i dette arrangement. Pt. er det gratis at være medlem.

Pris
Kr. 50,- pr. medlem

24. marts, kl. 10-15.30
DET MENTALE MEDIESKAB - WORKSHOP

Har du lyst til at prøve kræfter med at kommunikere mentalt med den åndelige verden – dvs. få viden om og opnå lidt erfaring med, hvordan man gør og kommer godt fra start? Eller er du allerede igang og ønsker at videreudvikle dine mentale mediale evner og blive inspireret af andre medlemmer i foreningen? – så kunne dette foreningsarrangement være noget for dig!

Du kan lære at arbejde og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden, så længe du blot er nysgerrig, engageret og øver dig. Og det er netop dette, der er i fokus på denne workshop: Du får mulighed for at prøve fire forskellige arbejdsformer inden for den mentale kontakt med vores kære afdøde, åndelige vejledere/hjælpere/guider.

Inden vi går i gang med de praktiske øvelser, gennemgår indlægsholderne, hvad mentale evner er, hvilke former der findes, og hvilke måder/metoder du kan benytte dig af. Dernæst “åbner vi op” – gennem vejledning – for den åndelige verden, og så er vi klar til at gå i gang med at øve!

Første øvelse er fælles og er et møde med din åndelige vejleder. Dette er en guidet øvelse.

Vi inddeler os herefter i tre studiegrupper. Hver gruppe faciliteres af en-to fagpersoner fra foreningen, der vil undervise og koordinere de praktiske øvelser i den givne gruppe. Studiegrupperne bliver af ca. 45 min. varighed. Du og din gruppe “roterer” mellem studiegrupperne, så du får afprøvet disse tre områder inden for det mentale medieskab:

Studiegruppe 1:Clairvoyance (klarsyn, klarhørelse, klarfølelse)

Studiegruppe 2:Afdødekontakt

Studiegruppe 3: Psykometri (kontakt via ting og genstande)

Til sidst samles vi igen og fælles “lukker ned” for den åndelige verden.

Slutteligt gennemgår vi, hvordan du kan arbejde videre med det mentale medieskab – enten for dig selv eller i en cirkel. Såfremt du har erfaring, opfordrer vi til, at du gør dig tanker omkring, hvilke mentale øvelser du har erfaring med, således at vi kan vidensdele og sparre med hinanden.

Du kan deltage i workshoppen uanset kendskabs- og erfaringsniveau.

Foreningens formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank introducerer dig kort til det mentale medieskab, dvs. teori og og viden.

Efterfølgende, i de tre studiegrupper, faciliterer/underviser medierne Lene Hurup, Sanne Henriksen og Dion Licht Jensen i de tre forskellige arbejdsformer/tilgange: Clairvoyance, afdødekontakt og psykometri.

Tidspunkt
Søndag, den 24. marts 2018, kl. 10.00- ca. 15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du skal være medlem af Trossamfundet for at deltage. Det koster 50 kr. pr. medlem.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

20. januar, kl. 11-15.30
INDSIGT I SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

På årets første foreningsarrangement gennemgår vi spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

 • Spiritismens kendetegn og historie​​
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, psykometri og afdødekontakt)
 • Mennesker samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Trossamfundets formand og mediet Jens Johansen & næstformand Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Søndag, den 20. januar 2019, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.30, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Du skal være medlem af trossamfundet for at kunne deltage. Det koster kr. 50 at deltage.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende os en mail på: dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Du modtager en bekræftelse fra os på din tilmelding inden for ca. 4 dage.

Skulle der ikke være flere ledige pladser, giver vi dig besked herom, og så kan du blive skrevet på ventelisten.

20. januar, kl. 9-10.30
INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE/GENERALFORSAMLING

Jf. § 9.2 i foreningens vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent
2)  Valg af kasserer
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
5)  Fastsættelse af aktivitetsgebyrer for det kommende regnskabsår
6)  Indkomne forslag
7)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år
8)  Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem
9)  Valg af 1 revisor
10)  Valg af 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt

Søndag, den 20. januar, kl. 09-10.30

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage i Årsmødet.

Du tilmelder dig ved at sende os en mail på dialog@spiritismenstrossamfund.dk