Den nyere tids spiritisme...

– startede i 1848 i staten New York i USA. Fysiske åndelige fænomener opstod spontant i hjemmet hos familien Fox. De to børn, Kate og Maggie, viste sig at være årsagen til de åndelige fænomener, fordi de begge havde fysisk mediale evner. Det var hverken pigerne eller andre mennesker, der søgte at skabe eller opnå fysisk åndelige fænomener. Det var ånder, der tog kontakt til mennesker – ganske som der har været fortilfælde gennem årtusinder i forskellige kulturer verden over. Mennesket har været nysgerrige nok til at ville undersøge fænomenerne både hos familien Fox og i årene derefter rundt om i verden for at forstå de intelligenser og personligheder, som er årsag til dem.

Fra USA bevægede spiritismen sig over Atlanten i 1853 til England, Frankrig, Spanien og flere andre europæriske lande og til store dele af resten af verden.

I 1850’erne nåede spiritismen Danmark. Det var dog først den 12. juli 1894, at den første spiritistiske bevægelse, Spiritistisk, Broderskab blev stiftet i København. Dette var egentlig også den første reelle spiritistiske cirkel. Petrea Seidelin Nielsen var det første medie, der blev brugt.

Vældig mange cirkler (folk der samles i en fast gruppe for at få udviklet medieskabet, det vil sige åndekontakt, red.) rundt om i Danmark fulgte efter i årene, såvel som mange spiritistiske samfund, menigheder, missioner, unioner og foreninger med tusinder af medlemmer. Her undersøgte og vidensdelte man med hinanden. Der blev indgået samarbejde på kryds og tværs af landets grænser; der blev holdt ugentlige foredrag og fysiske seancer, seancer med trance, healing og clairvoyance m.m. 

Spiritistisk Mission i Danmark, der blev stiftet 1. juni 1911, fik afdelinger rundt om i Danmark med mange forskellige medier. Astrid Freiber, som var et bevidst trancemedie, var deres faste medie gennem alle årene. I 1913 blev den 23 årige Einer Nielsen tilknyttet som fast trancemedie. Her blev han gennem fire år, og sammen med mediet Oline Poulsen, brugt som fremragende test-medier.

Det var også i 1913 at Einer Nielsen og Henrik Erhard Bonne (1855-1939) mødte hinanden. Det blev begyndelsen på et 8 års dybt og meget interessant samarbejde om spritismen – centreret mest af alt om det fysiske medieskab. Mange interessante og helt vidunderlige materialisationsresultater og fysiske fænomener blev opnået, som man bl.a. kan læse om i Henrik Bonnes bog Livet og åndeverdenen – Åndelige undersøgelser gennem 25 år.

Einer Nielsen såvel som andre fysiske medier og trancemedier, har stillet deres evner til rådighed for at der kunne forskes inden for feltet. De har gennem årene stillet sig til rådighed for et utal af test, undersøgelser og forsøg (videnskabelige forsøg inklusive), der til tider ikke engang ville have været forsøgsdyr værdige. Men alligevel stillede de op for at bevise dels ægtheden af deres evner, men vigtigst af alt: at resultaterne er virkelige og sande, at åndeverdenen eksisterer og livet aldrig ophører. Det er en opfattelse, der for de fleste er så svær at tage ind, at den afvises som pure svindel og humbug – uanset mængden og kvaliteten af forsøg og resultater, der har været foretaget af højtrespekterede professorer, læger, kemikere, fysikere, videnskabsfolk m.fl.

Det er ikke uforståeligt, at spiritismen siden dens begyndelse, har været under stærk kritik ikke bare fra usunde skeptikere, men også fra en tid hvor den kristne kirkes indflydelse og magt var stor. Der findes gode, sande og virkelig begavede mentale og fysiske medier, såvel som de modsatte findes, og der skal ikke meget snyd eller bedrag til, før alle medier og gerne hele spiritismen “afsløres” som svindel. 

De ånder, som får lov fra åndelig side, og som har mulighed for at komme til mennesker under seancer, hvad enten det foregår via direkte stemme og/eller i materialiseret form, fortæller os, at vi ikke skal være ukritiske i forhold til åndelig kontakt og åndelige fænomener. De har gennem tiden opfordret os til at afprøve, lave forsøg og undersøge fænomenerne for at opnå bevis for ægtheden af ånderne og dermed de intelligenser, der er årsag til resultaterne.

Spiritismen var stærkt udbredt i Danmark frem til ca. 1970’erne, hvor interessen var dalende og de gode velbegavede medier enten var for gamle til at fortsætte deres arbejde eller døde. New Age bevægelsen og mange alternative tanke- og behandlingsformer begyndte i stedet for at tage form. Bevægelsen kan man vel godt sige nærmest overtog spiritismens plads, selvom spiritismen og New Age ikke er det samme.

Spiritismen rummer mentalt og fysisk medieskab såvel som healing. Ved det mentale medieskab er det kun mediet der fornemmer, hører og ser ånden, og kan videregive disse informationer til andre mennesker. Ved det fysiske medieskab er det alle tilstedeværende under en seance, der kan fysisk se, høre og mærke åndernes tilstedeværelse og de fænomener, ånderne skaber. Fysisk medieskab er også den sværeste og mest sjældne form for åndelig kontakt, da det kræver umådelig meget af både medie, deltagere og de ånder, man samarbejder med. Men det kan være et sandt og næsten uvirkeligt privilegie at blive del af.