Vi er nu et statsanerkendt trossamfund

Den 25. oktober 2019 modtog Spiritismens Trossamfund efter flere års vedholdende arbejde Kirkeministeriets anerkendelse. I dag er Spiritismens Trossamfund således Danmarkshistoriens første statsanerkendte spiritistiske trossamfund. Dette var ét af målene, da vi stiftede trossamfundet. Nu er det nået. 

Vi modtager ingen offentlige tilskud. Vi er selvfinansierende.

Vores videre formål

Oplysning om åndens virkelighed og kontakten mellem mennesker og ånder er stigende påny i det danske samfund. Vi oplever, at spiritismen har en stigende samfundsmæssig betydning, hvilket vi gerne vil favne og hjælpe med at udbrede.

Med Spiritismens Trossamfund giver vi mulighed for, at spiritister i Danmark kan samles og være fælles om spiritismen, ligesom det har været tilfældet, da spiritismen var meget udbredt fra slut 1800-tallet og frem til midten af 1900-tallet. Dengang var der foreninger, trossamfund, menigheder, sammenslutninger med op til mange tusinder medlemmer. Ligesom dengang er vores formål i dag, at vi som statsanerkendt trossamfund og med vores spiritistiske tilgang kan komme officielt til udtryk og levendegøres hos den danske befolkning. 

Vi tager fortidens spiritisme med os ind i nuet og fremtiden med intentionerne om at skabe solid, kærlig og oprigtig grobund for, at mennesker og ånder kan være i kontakt med hinanden. Vi skaber rum til at dele viden om og tro på ånder, livet i åndeverdenen, livet på Jorden, død, fødsel, genfødsel (reinkarnation), og om betydningen af vores handlinger som mennesker både for vores jordiske og åndelige liv. Vores formål er at udbrede kendskab til, hvad umådelig mange ånder (såkaldte afdøde), har fortalt om livet hjemme i åndeverdenen og om formålet med livet på Jorden, og hvordan medieskabet (åndekontakt) kan foregå på bedst mulige måde mennesker og ånder imellem. 

I Spiritismens Trossamfund har vi valgt at sammenfatte indholdet af spiritismen i fem hovedpunkter, som du kan læse detaljeret om på siden: De 5 Hovedpunkter

Vielser med borgerlig gyldighed, begravelser, dåb og livsvelsignelser

Et andet formål med Spiritismens Trossamfund er, at vi i Danmark nu kan blivet viet/gift med borgerlig gyldighed, bisat/begravet og døbt på spiritistisk vis. Det har f.eks. aldrig før kunnet lade sig gøre at blive gift i et spiritistisk statsanerkendt trossamfund, hvor vielsen er borgerlig gyldig, på grund af tidligere lovgivning på området. 

Vi tilbyder at udføre disse nævnte ritualer i henhold til budskaberne i vores 5 Hovedpunkter, og vi lægger vægt på, at ritualerne personliggøres i overensstemmelse med hovedpersonernes ønsker.