Formålet med Spiritismens Trossamfund

Formålet
Spiritismen som trosretning

Spiritismen kommer af begrebet ”spiritus”, som er det latinske ord for ”ånd”. Sættes det sammen med ”isme”, defineres spiritismen som værende en grundholdning, livsanskuelse og videnskab om ånden. Spiritismen er således læren om og troen på åndens og åndeverdenens selvstændige eksistens. Spiritismen er baseret på praktisk erfaring, tro og opnået viden gennem undersøgelser af åndelige fænomener.

Formålet med spiritismen som trosretning er at give indsigt i det jordiske liv og den åndelige verden samt bibringe forståelse bl.a. gennem viden, hjælp, håb og omsorg fra den åndelige verden. Spiritisten oplever og/eller tror på, at mennesket og den åndelige verden (dvs. ånder/afdøde og åndelige hjælpere af forskellige art) kan kommunikere og mødes – både mentalt og fysisk.

Tiden er til, at spiritismen anerkendes og fungerer som et trossamfund

UPDATE: Spiritismens Trossamfund har opnået målet om at blive anderkendt som trossamfund i Danmark. Dette skete  den 25. oktober 2019, hvor vi modtag anerkendelsen fra Kirkeministeriet.

Spiritismen har som begreb, bevægelse og trosretning eksisteret siden 1870’erne i Danmark og udspringer af nyere tids spiritisme, som opstod i USA i 1848, hvor de første spiritistiske (dvs. åndelige) fænomener fandt sted initieret af ånder – og ikke af mennesket. Spiritismens virkeliggørelse er stigende påny i det danske samfund, og vi er i dag i besiddelse af faglig viden og forskellige former for beviser for dens væren og udførelse, hvormed det giver mening, at spiritismen også tager form som et trossamfund.

I Danmark samles flere og flere kredse af mennesker, som samarbejder med den åndelige verden for sammen eller selv at få viden herom og (styrket) sin tro herpå. Yderligere blomstrer spiritist- og spiritualistforeninger rundt om i Danmark, og deres medlemstal og aktivitetsniveau er stigende. Tiden er til at få anerkendt spiritismen som trosretning i Danmark ved at få statens officelle anerkendelse af Spiritismens Trossamfund. Dette skal også ses i relation til behovet for at kunne varetage spiritistiske dåb/navngivninger, vielser/bryllupper, begravelser/bisættelser og livsvelsignelser.

Vi tilbyder at udføre disse nævnte ritualer i henhold til budskaberne i vores 5 Hovedpunkter, og vi lægger vægt på, at ritualerne personliggøres i overensstemmelse med hovedpersonen/familiens ønsker. Vi tilbyder vielse/bryllup med borgerlig gyldighed. Mht. dåb er det værd at bemærke, at dåb med borgerlig gyldighed kun kan finde sted i folkekirken og i de 11 anerkendte trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970. Eftersom Spiritismens Trossamfund ikke er anerkendt ved denne kongelige resolution, men anerkendt i 2019, skal medlemmer af trossamfundet navngive børn via borger.dk. Formålet med en dertil tilknyttet spiritistisk dåb/navngivning i trossamfundet er at få en personlig fejring af barnet eller den voksne (dvs. den givne ånds inkarnation på Jorden) på spiritistisk vis.  

 

Formålet med Spiritismens Trossamfund

Vi oplever, at spiritismen har en stigende samfundsmæssig betydning, hvilket vi gerne vil favne og hjælpe med at udbrede via dette trossamfund. Yderligere vil vi give mulighed for, at spiritister i Danmark kan samles og være fælles om spiritismen, ganske som det er tilfældet i spiritistiske sammenslutninger i dag, bl.a. i foreningen Spiritismen Danmark. Ved at være en institution som anerkendt trossamfund kan spiritismens virke komme officielt til udtryk og levendegøres hos den danske befolkning – ligesom det er gældende i eksempelvis Norge og England. Indholdet i vores 5 Hovedpunkter er grundlæggende det samme som i de førnævnte lande, hvor der også findes  anerkendte spiritistiske trossamfund.

Foruden at kunne forrette vielser, dåb/navngivning, bisættelser/begravelse og livsvelsignelser, vil vi via undervisning, foredrag og informationsarbejde udbrede kendskabet til og læren om spiritismen med afsæt i trossamfundets 5 Hovedpunkter:

  1. Åndeverdenens eksistens
  2. Åndens/sjælens eksistens og udvikling
  3. Åndelig kommunikation og hjælp
  4. Menneskets forbundethed og ansvar
  5. Livskilden/Gud

Læs den detaljerede fremstilling af de 5 Hovedpunkter her.