Spiritismen Olsbækken 9

19. januar, kl. 11.00-15.30
INDSIGT I SPIRITISMEN, ÅNDEVERDENEN OG ÅNDEKONTAKT

På årets første foreningsarrangement gennemgår vi spiritismens uundværlige begreber, indhold og budskaber (i løbet af året bygger vi videre på denne grundviden ved bl.a. at afholde workshops i det mentale og fysiske medieskab i særskilte foreningsarrangementer).

Områder, der gennemgås, er følgende:

 • Spiritismens kendetegn og historie
 • Måder hvorpå ånder og mennesker kan kommunikere
 • Mental medieskab (clairvoyance, psykometri og afdødekontakt)
 • Mennesker samarbejde med åndelige vejledere, hjælpere, skytsånder m.v.
 • Fysisk medieskab (når ånder viser sig, taler og skabe åndelige fænomener rent fysisk)

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Hvis du tidligere har deltaget i et lignende arrangement hos os, vil vi meget gerne inddrage dig i det materiale, som gennemgås, hvis du har lyst til at give dit besyv med undervejs. Yderligere vil vi krydre arrangementets indhold med ny viden om den åndelige verden ved at inddrage flere åndelige aspekter.

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunkt
Søndag, den 19. januar 2020, kl. 11.00-15.30.

Vi byder dig velkommen fra kl. 10.40, og vi går i gang kl. 11.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi åbner for tilmelding den 1. december 2019, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld – klik her.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt er der 40 pladser. Spiritismens Trossamfund udbyder 20 pladser, og Spiritismen Danmark udbyder 20 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som medlemsbidragsbetalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

medlemskab spiritismens trossamfund

19. januar, kl. 9.00-10.30
INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE/GENERALFORSAMLING

Jf. § 9.2 i foreningens vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent
2)  Valg af kasserer
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
5)  Fastsættelse af aktivitetsgebyrer for det kommende regnskabsår
6)  Indkomne forslag
7)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år
8)  Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem
9)  Valg af 1 revisor
10)  Valg af 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt

Søndag, den 19. januar, kl. 09.00-10.30.

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage i Årsmødet.

Du tilmelder dig ved at sende os en mail på dialog@spiritismenstrossamfund.dk

Workshop fysisk medieskab 2019

15. marts, kl. 10.00-16.00
FYSISK MEDIESKAB WORKSHOP

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. Vi vil bestemt afholde en workshop i fysisk medieskab senere, når det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået på dagen:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i “vores” foreningshus Olsbækken. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi på forhånd har klargjort. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi. Dagen må derfor også gerne være præget af, at der vidensdeles og udveksles erfaringer blandt deltagerne, så vi kan hjælpe og sparre med hinanden i den gode sags tjeneste.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles. 

Du vil komme til at høre sekvenser af optagede udtalelser fra bl.a. vores åndelige kollegaer (som taler fysisk til os) samt se billeder af forskellige åndelige fysiske fænomener.

Tidspunktet er søndag, den 15. marts 2020, kl. 10.00-16.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi åbner for tilmelding den 1. januar 2020, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld.

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. Vi vil bestemt afholde en workshop i fysisk medieskab senere, når det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt er der 50 pladser. Spiritismens Trossamfund udbyder 25 pladser, og Spiritismen Danmark udbyder 25 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som medlemsbidragsbetalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Florencio Anton

8. maj, ca. kl. 12.00-16.00
ÅNDERNE MALER GENNEM MEDIET FLORENCIO ANTON

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE og FREMRYKKE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. 

Vi arbejder på at kunne afholde dette arrangement efter sommerferien, når/hvis det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Når Florencio går i trance, tager afdøde malere kontrol over ham og udfører deres kunstværker med oliemaling. De tre tidligere år, da ånderne malede gennem Florencio hos foreningen Spiritismen Danmark i Olsbækken, blev der for øjnene af alle fremmødte medlemmer malet 10-12 komplette værker på ca. 2,5 time! Nogle af de afdøde malere, der har malet gennem mediet, har været Matisse, Picasso, danske Anna Ancher, Toulouse Lautrec, van Gogh m.fl.

At være med til en sådan seance, og se hvordan ånderne maler gennem mediet Florencio i et højt tempo og i en vidunderlige stemning, er en helt særlig oplevelse. Seancen er rolig, behagelig og foregår i lys med musik til. Din deltagelse kræver kun et positivt og åbent sind, og så skal du ellers blot nyde oplevelsen, selskabet mellem åndeverdenen og den jordiske verden.

Når seancen er forbi, og vi har afholdt en pause,  bliver malerierne udloddet til alle interesserede deltagere. Prisen for malerierne er mellem 1.300 og 1.600 kr. alt efter størrelse. Overskuddet fra salget af malerierne går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at ingen af dem tager honorar for den tid, der bliver brugt på dette arbejde.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

Få mere viden om Florencio Anton og hans arbejde her

Tidspunkt:
Store bededag, fredag, den 8. maj 2020, ca. kl. 12.00-16.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 11.40.

Sted:
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi åbner for tilmelding den 1. januar 2020, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld.

UPDATE: Vi er nødt til at AFLYSE og FREMRYKKE dette arrangement qua COVID-19 forholdene og den danske regering seneste tiltag på området. Vi følger naturlig regeringens anmodninger. 

Vi arbejder på at kunne afholde dette arrangement efter sommerferien, når/hvis det kan lade sig gøre i Aktivhuset Olsbækken. Alle medlemmer hører nærmere herom, og vi opdaterer kalenderen med nyt, når vi ved mere.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt er der 60 pladser. Spiritismens Trossamfund udbyder 30 pladser, og Spiritismen Danmark udbyder 30 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som medlemsbidragsbetalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Spiritismen Olsbækken 6

14. juni, kl. 10.00-13.00
VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG

Trossamfundet vokser fortsat i et behageligt tempo, og vi – såvel som medlemmerne – oplever, hvor utrolig dejligt, inspirerende og udviklende, det er, når der er tid til at tale sammen og stille spørgsmål til hinanden under vores arrangementer. Energien og atmosfæren er så vidunderlig – det hører vi jer også sige. Og rammerne og sjælen i Aktivhuset Olsbækken giver en særlig stemning, som løfter humøret og sjælen 🙂

Når vores kære støttende åndevenner, familie vejledere m.fl. støder til fra åndeverdenen og hjælper os med at vide og forstå mere, ja så går de fleste af os fra vores arrangementer med en helt særlig følelse og glæde inden i – og ikke mindst taknemmelighed.

Man kan opnå meget alene. Det gælder også inden for den åndelige virke. Men sammen… ja, sammen kan vi løfte os op til endnu mere indsigt og udvikling. Og det er bl.a. derfor, at vi afholder vores Videns- og erfaringsudvekslingsdage! 

Hvad enten du “bare” interesserer dig for det åndelige, eller om du arbejder med det i ny og næ, eller om du arbejder såkaldt professionelt med det, så kan dette arrangementet være interessant for dig.

Vores dagsorden bliver skabt ud fra de tanker, spørgsmål, forslag og lyst til at dele viden og erfaringer, som hver af os møder op med. Vi i bestyrelsen står for at facilitere dagen og de mange emner, vi fælles byder ind med.

Så mød op mit et åbent nysgerrigt sind, et varmt hjerte og måske en god ven fra åndeverdenen 🙂

Du kan deltage uanset erfarings- og vidensniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Du er velkommen til at tænke over, hvilke spiritistiske områder, spørgsmål mv., som du har og gerne vil drøfte på dette arrangement sammen med andre ligesindede og nysgerrige medlemmer.  

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand og fysisk seanceleder Christina Frank vil facilitere dagen. 

Deltagerne på dagen bestemmer hvilke spiritistiske områder, vi skal drøfte, og hvilke spiritistiske spørgsmål, som man hver især ønsker svar på.

Tidspunkt
Søndag, den 14. juni 2020, kl. 10.00-13.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi åbner for tilmelding den 1. januar 2020, og du tilmelder dig arrangementet via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld – klik her.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt var der 40 pladser, men qua Covid-19 må vi indskrænke os for at kunne holde 2 meters afstand imellem os. Arrangementet har derfor kun plads til 16 deltagere (inkl. bestyrelses- og rådsmedlemmer). Spiritismens Trossamfund udbyder derfor kun 8 pladser – og Spiritismen Danmark udbyder 8 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som medlemsbidragsbetalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

Workshop fysisk medieskab 2019

23. august, kl. 10.00-16.00
INDSIGT I SPIRITISMEN & WORKSHOP I FYSISK MEDIESKAB

Arrangementet indledes med en kort guidet meditation. Herefter sætter indlægsholderne fokus på, hvad spiritismen er i form af dens begreber, budskaber og betydning. Dette bliver en overordnet gennemgang med det formål at give indsigt i og få klarlagt spiritismens grundlæggende indhold, som vi efterfølgende bygger videre på i gennemgangen af det fysiske medieskab.

Det fysiske medieskab er dét medieskab, hvor ånderne fysisk viser sig og fysisk kommunikerer med os mennesker i en såkaldt ‘fysisk cirkel’.

Formålet med denne del af arrangementet er:

 • At blive klogere på hvad fysisk medieskab er.
 • At få indblik i, hvad det vil sige at samarbejde med ånderne i en fysisk cirkel.
 • At få inspiration til, hvordan du kan komme godt igang med at arbejde med det fysiske medieskab eller videreudvikle jeres eksisterende fysiske cirkel.
 • At vidensdele og knytte bånd til andre ligesindede medlemmer.

Følgende bliver gennemgået:

 • Hvad fysisk medieskab er, dets begreber og formål.
 • Hvilke fysiske fænomener, der gør sig gældende i medieskabet (såsom åndematerialisationer, bevægelse af genstande mv.). Bl.a. vil du høre åndestemmer, der er blevet optaget, og som afspilles.
 • Hvilke resultater, der er opnået gennem det fysiske medieskab, og hvorfor! Bl.a. vises billeder fra forskellige fysiske seancer af personer og medier, som har haft betydning for spiritismens historie i Danmark.
 • Hvordan du kommer godt i gang med medieskabet ved at arbejde i en ”fysisk cirkel” i samarbejde med den åndelige verden.
 • Høre om eksisterende fysiske cirklers erfaringer med udviklingen af det fysiske medieskab, da hver cirkel alt andet lige udvikler sig forskelligt.
 • En fysisk prøve-cirkel.

Fysisk prøve-seance

Vi sætter en prøve-cirkel op sammen med jer deltagere i ét af lokalerne i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Sammen danner vi en fysisk cirkel og fungerer som cirkel-deltagere i et seancerum, som vi i fællesskab klargør. I dette seancerum vil der være et kabinet til det fysiske medie og andre redskaber, der kan indgå i en fysisk cirkel. Hvis du har lyst, kan du evt. undervejs prøve at sidde i kabinettet som prøve-mediet. I alt får tre deltagere denne mulighed, hvilket tidsmæssigt er realistisk at nå.

Vi afholder ikke en decideret fysisk seance. I stedet gennemgår vi skridt for skridt, hvordan afholdelse af en fysisk seance kan foregå.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i dette prøve-setup, er det selvfølgelig helt okay. Du kan i stedet holde en pause og benytte lejligheden til at gå en tur på stranden.

Deltagernes indstilling

Næsten alle mennesker kan deltage i udviklingen af det fysiske medieskab, hvis man er samlet under samme sinde- og hjertelag. Det fysiske cirkelarbejde er særligt og skal behandles med respekt, ydmyghed og seriøsitet (og gerne en hvis portion humor og masser af glæde!). Udviklingen i en fysisk cirkel slutter aldrig. Ingen bliver “bedst” eller kommer forrest, fordi cirkel-arbejdet, et fysisk medie og samarbejdet med det åndelige team er forskelligt fra cirkel til cirkel og sker i individuelle tilpassede tempi.

Du kan deltage uanset erfaringsniveau, og vi vil gøre vores til at inspirere dig. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. 

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand  & seanceleder Christina Frank.

Vi har de sidste 9 år arbejdet sammen om det fysiske medieskab i en privat cirkel, hvor vi fysisk ser og taler med de ånder, vi samarbejder med.

Den viden og input, som er videregivet fra vores åndelige kollegaer, vil være en del af det materiale og de erfaringer, som videreformidles.

Søndag, den 23. august 2020, kl. 10.00-16.00.

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40.

Stedet er Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Vi har åben for tilmelding – og sidste frist er 21. august kl. 23. Du tilmelder dig arrangementet via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt er der 40 pladser. Spiritismens Trossamfund udbyder 20 pladser, og Spiritismen Danmark udbyder 20 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som betalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

5 ST

30. august, kl. 12.00-15.00
KLARSYNSDEMONSTRATION, AFDØDEKONTAKT & CLAIRVOYANCE

Det særlige ved dette arrangement er, at vi får besøg af mentale medier og clairvoyante, som ulønnet og frivilligt stiller sig til rådighed for os og den åndelige verden, hvor de vil formidle hilsner, beskeder og budskaber fra vores kære afdøde, venner og hjælpere i den åndelige verden til os medlemmer i form af det mentale medieskab.

Hvem og hvor mange beskeder og ånder, der kommer igennem til os på dagen, styres udelukkende af den åndelige verden, og uanset hvad, sætter vi stor pris på vores timer sammen.

Åndekontakten og -kommunikationen sker ved, at de mentale medier stiller sig frem foran os deltagere på dagen og udøver afdødekontakt og/eller clairvoyance. Imens er vi deltagere placeret på stole foran de mentale medier, som enten skiftevis eller i forlængelse af hinanden udøver denne klarsynsdemonstration.

Spiritismen Danmark og Spiritismens Trossamfund afholder dette arrangement i fællesskab i Aktivhuset Olsbækken i Greve. Vi skaber sammen et mødested, hvor vi samles for at lære, for at udvikle os, for at opnå indsigter, dele erfaringer og blive inspireret af hinanden – og samtidig øve os i at kommunikere med den åndelige verden.

Vi er derfor meget taknemmelige for, at de mentale medier vil berige os med at stille sig frem og gøre deres bedste for at skabe kontakt til ”den anden side” og videregive den åndelige kommunikation, som sker på dagen, til os deltagere. Du som deltager hjælper denne kontakt på vej ved at bidrage med et positivt sind, god energi, tålmodighed samt masser af glæde og taknemmelighed.

Traditionen tro, starter vi dagen med en meditation og en velkomst til deltagerne – både de tilmeldte medlemmer og vores kære åndevenner, som ligeledes er mødt op for at lytte med og hjælpe os i løbet af arrangementet.

Søndag, den 30. august 2020, kl. 12.00-15.00 (ca).

Vi byder dig velkommen fra kl. 11.30, og vi går i gang kl. 12.00, hvor vi starter med en kort, enkel guidet meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Parkering
Kun på de afmærkede arealer (ikke på græsset)

Vi sørger for kaffe, te, postevand, nødder og småkager.

Der er køleskab, hvis du har brug for selv at medbringe mad.

Vi har åben for tilmelding – og sidste frist er 28. august kl. 23. Du tilmelder dig arrangementet via Spiritismens Trossamfunds NemTilmeld.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt er der 50 pladser. Spiritismens Trossamfund udbyder 25 pladser, og Spiritismen Danmark udbyder 25 pladser.

Det er gratis for dig at deltage som betalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

1 ST

1. november, kl. 10.00-13.30
VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSDAG

Trossamfundet vokser fortsat i et behageligt tempo, og vi – såvel som medlemmerne – oplever, hvor utrolig dejligt, inspirerende og udviklende, det er, når der er tid til at tale sammen og stille spørgsmål til hinanden under vores arrangementer. Energien og atmosfæren er så vidunderlig – det hører vi jer også sige. Og rammerne og sjælen i Aktivhuset Olsbækken giver en særlig stemning, som løfter humøret og sjælen ☀️

Når vores kære støttende åndevenner, familie, vejledere m.fl. så også kommer til os og bidrager med inspiration og viden, så vi bid for bid forstår mere, ja så går de fleste af os fra vores arrangementer med en helt særlig følelse og glæde inden i – og ikke mindst taknemmelighed.

Man kan opnå meget alene – også inden for det åndelige virke. Men sammen kan vi løfte os til endnu mere indsigt og udvikling. Dette er en af årsagerne til, at vi afholder vores Videns- og erfaringsudvekslingsdage! 

Hvad enten du “bare” interesserer dig for det åndelige, eller om du arbejder med det i ny og næ, eller om du arbejder såkaldt professionelt med det, så kan dette arrangementet være interessant for dig.

Vores dagsorden bliver skabt ud fra de tanker, spørgsmål, forslag og lyst til at dele viden og erfaringer, som hver af os møder op med. Vi i bestyrelsen står for at facilitere dagen og de mange emner, vi fælles byder ind med.

Så mød op mit et åbent nysgerrigt sind, et varmt hjerte og måske en god ven fra åndeverdenen 😍

Du kan deltage uanset erfarings- og vidensniveau. Du skal blot deltage med et positivt, nysgerrigt og imødekommende sind. Du er velkommen til at tænke over, hvilke spiritistiske områder, spørgsmål mv., som du har og gerne vil drøfte på dette arrangement sammen med andre ligesindede og nysgerrige medlemmer.  

Trossamfundets formand & medie Jens Johansen og næstformand og fysisk seanceleder Christina Frank vil facilitere dagen. 

Deltagerne på dagen bestemmer hvilke spiritistiske områder, vi skal drøfte, og hvilke spiritistiske spørgsmål, som man hver især ønsker svar på.

Tidspunkt
Søndag, den 1. november 2020, kl. 10.00-13.30

Vi byder dig velkommen fra kl. 09.40, og vi går i gang kl. 10.00, hvor vi starter med en kort meditation.

Sted
Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Arrangementet afholdes sammen med Spiritismen Danmark. I alt er der 40 pladser, hvoraf Spiritismens Trossamfund udbyder 20 pladser (Spiritismen Danmark udbyder de resterende 20 pladser).

Vi følger altid sundhedsmyndighedernes seneste udmeldinger og regler i forhold til Covid-19. Vi forbeholder os derfor også ret til at ændre i deltagerantal, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Det er gratis for dig at deltage som medlemsbidragsbetalende medlem for år 2020 (medlemsbidraget gælder for 1. januar til og med den 31. december 2020).

Et medlem kan kun tilmelde sig selv.

Vil du have en ledsager med, skal vedkommende ligeledes være medlem af trossamfundet samt have betalt medlemsbidrag for 2020. Herefter kan vedkommende tilmelde sig arrangementet på samme måde som du.

KLIK HER for at tilmelde dig arrangementet.
Både tilmelding og afbud foregår via vores NemTilmeld.

medlemskab spiritismens trossamfund

21. november, kl. 14.00-16.00
ÅRSMØDE/GENERALFORSAMLING

Jf. § 9.2 i foreningens vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1)  Valg af dirigent
2)  Valg af kasserer
3)  Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år
4)  Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår
5)  Fastsættelse af aktivitetsgebyrer for det kommende regnskabsår
6)  Indkomne forslag
7)  Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år
8)  Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem
9)  Valg af 1 revisor
10)  Valg af 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt

Lørdag, den 21. november, kl. 14.00-16.00

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Du skal være medlem af Spiritismens Trossamfund for at deltage i Årsmødet.

Du tilmelder dig via vores NemTilmeld – KLIK HER

Kalenderen opdateres løbende…