Den åndelige virkelighed

4 års hårdt arbejde, over 10.000 siders litteratur, hundredetusinder kroner og en himmelsk bunke vidunderligt samarbejde med åndeverdenen.

Bogen: DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED er nu en realitet!!

Forfatter Jens Johansen udtaler, at det har været det største og mest intense projekt, han nogensinde har begivet sig ud i med meget gode venner og velkendte, gamle pionerer og medier inden for spiritismen, der alle har levet deres liv her på Jorden, men som for længst er døde. 

Resultatet af samarbejdet er bogen: DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED – En lærebog fra ånder til mennesker, der er baseret på virkelige begivenheder og udtalelser fra personer, der efter deres død har fået mulighed for at komme i fysisk kontakt med mennesker. 

De afdøde – ånderne – omfatter familiemedlemmer, venner, åndelige vejledere og skytsånder, der kommer fra forskellige faglige baggrunde, habitus og udviklingsstadier. Alle har de til fælles, at de har haft deres gang på Jorden og levet almindelige menneskeliv og gennemgået alt lige fra rige, vidunderlige og succesfulde liv til hårde, sygdomsramte og modstandsfulde liv. Ånderne er kommet for bl.a. at fortælle os om meningen med livet; hvorfor det former sig, som det gør på Jorden og hjemme i åndeverdenen, og hvordan vi får et godt udbytte af livet. 

Ved særligt tilrettelagte seancer har ånderne via åndelig kemi og videnskab formået at skabe en kontaktform med mennesker, der er fysisk, håndgribelig, målbar og særdeles effektiv. Metod­erne har givet dem ekstraordinære muligheder for at føre bevis for livets eksistens før og efter det jordiske liv. De har ladet sig selv og deres fysiske fænomener blive fotograferet, og ladet deres personlige åndestemmer blive optaget til gennemlytning, for at give mennesker indsigt i den åndelige virkelighed. 

Bogen indeholder mere end 50 billeder bl.a. fra fysiske seancer, hvor man ser ånderne og fænomener i et lys, der ikke tidligere er set. Billederne er med hjælp fra kunstig intelligens blevet stærkt kvalitetsforbedret, og sort/hvide billeder er blevet naturligt farvelagt, så ånderne og deres fænomener nu kommer så tæt på, at man som læser får oplevelsen af nærkontakt af 3. grad. Man får herved et dybtgående indblik i denne usædvan­lige, men særdeles virkelige form for ånd-­til-­menneske kontakt.

Bogen på 348 sider vejer 1 kg., måler 17×24 cm og er 2,3 cm. tyk. Pris kr. 349,-

Køb den her i webshoppen.

Den åndelige virkelighed

Kategorier: Bøger