Den 16. januar 2023 afholdt religionslærere på Midtsjællands Gymnasium et fællesarrangement for de elever, som har religion i år, om religioners syn på det gode liv.

Spiritismens Trossamfund blev sammen med repræsentanter fra forskellige trossamfund inviteret til at deltage – og selvfølgelig sagde vi JA!

Vi besøgte derfor de to afdelinger: Haslev og Ringsted gymnasium.

Vi startede i plenum, hvor hver repræsentant bl.a. fortalte om det givne trossamfunds livssyn, bud på det gode liv, ritualer, frelseforestilling, og hvordan dette påvirker hverdagen…

Herefter fortsatte vi i grupper, hvor eleverne stillede spørgsmål … og det var svært at holde tiden i de grupper, som havde lyst til at høre om Spiritismens Trossamfund…

Billeder af ånder blev vist, og åndestemmer blev afspillet – og der var mange forskellige ansigtsudtryk samlet omkring pc’en, hvorfra billeder og åndestemmer blev vist/afspillet