Spiritismens Trossamfund var sammen med fem andre trossamfund blevet inviteret til at deltage i religionsfagligt arrangement på Midtsjællands Gymnasium under overskriften “Det gode liv”.

Første runde, hvor formanden Jens Johansen repræsenterede Spiritismens Trossamfund, foregik på Ringsted Gymnasium for ca 100 elever. Repræsentanterne fra de respektive trossamfund indledte med en kort introduktion til, hvad deres trossamfund står for og – i vores tilfælde – hvad spiritisme er. Eleverne stillede så efterfølgende afklarende og nysgerrige spørgsmål til fagpanelet.

Efter en velsmagende fælles frokost med sjove og gode snakke hen over bordet, fandt næste runde sted på Halsev Gymnasium sammen med også ca. 100 lyttende og meget spørgende elever.

Efter hvert trossamfundsrepræsentants introduktion, blev elverne inddelt i seks grupper. Grupperne, der roterede, kom så “på besøg” hos hver repræsentant, og sikke mange spændende spørgsmål eleverne stillede: Hvad er en ånd? Er der ånder overalt? Fejrer spiritister jul? Hvad sker der, når vi dør? Hvordan forholder vi os til andre religioner? Tror vi på en gud? Findes der onde ånder? Hvad sker der med ånden i glasset? Hvordan viser en ånd sig fysisk? Og mange, mange andre relevante spørgsmål…

Det var et meget vellykket arrangement af religionslærerne, og det var en fornøjelse at være blevet inviteret til at deltage og oplyse om spiritismen. Som nogle af lærerne sagde, så oplever de nemlig fra elevernes side en øget efterspørgsel på at vide mere om spiritismen.

Kategorier: Foredrag