Vi fejrer vores 3 års dag for statsanerkendelse

HURRA – i dag den 25. oktober 2022 er det netop tre år siden, at vi fik besked fra Kirkeministeriet, som lykønskede os med, at Spiritismens Trossamfund var blevet godkendt som et statsanerkendt trossamfund i Danmark med dertil hørende rettigheder og forpligtelser (betingelserne for anerkendelse), som lovmæssigt skal overholdes. 

Alt dette tager vi meget seriøst, da vi har betydningsfulde og store planer med trossamfundet – og I kan tro, at vi sætter inderlig pris på de udfoldelsesmuligheder, som vi har som trossamfund. 

Selvom pandemien i vores første leveår medførte forsamlingsforbud, så har vi allerede i alt afholdt 15 vellykkede ritualer i form af vielser med borgerlig gyldighed, livsvelsignelser, konfirmation, dåb, navngivning, begravelse og bisættelse. Det seneste halve års tid har vi haft fire smukke vielser, én pragtfuld livsvelsignelse og én banebrydende konfirmation… 

Dette er meget unikt, og vi er meget taknemmelige for, at vi må dele billeder fra disse livsbekræftende og personlige oplevelser… Vi holder utrolig meget af at gense disse særlige øjeblikke, og vi vil derfor gerne fremhæve dem alle i dag, hvor vi fejrer vores tre års dag for statsanerkendelse… 

Lad endelig glæden og taknemmeligheden tage sin plads hos os i dag, og lad budskabet om mulighederne for personlige og skræddersyede ritualer brede sig…

Aktivitetsniveauet i Spiritismens Trossamfund blomstrer – bl.a. har vi med stor succes iværksat Akademiet for åndelig læring og udvikling, og i weekenden starter vores 1 års uddannelse af nye forkyndere. Sidstnævnte betyder, at trossamfundets vokser med fem nye Spiritismens Formidlere efter endt uddannelse, som kan varetage udførelse af ritualerne. Dette er også banebrydende og meget unikt!

Det er derfor helt på sin plads at ønske os alle et STORT TILLYKKE med vores tre års dag, og ALT dét, som vi SAMMEN skaber. Fra hjertet TAK for jeres oprigtige opbakning og engagement, hvilket vi er dyb taknemmelige for. Jeres idéer og initiativer er meget værdsat og inspirerende, så fortsæt endelig hermed.

Vi nyder, at det bobler af glæde, når vi er samlet uanset, om vi mødes fysisk og/eller digitalt, og det mærkes tydeligt, at glæden er ligeså stor fra åndelig side mht. vores fællesskab, undersøgelser af åndelige aspekter og vores indbyrdes kommunikation/kontakt på tværs af vores verdener. Vi glæder os til alt dét, som vi har skabt og alt dét gode, som venter forude på os, hvor vi netop foretager os dét, vi holder allermest af…