Beretning fra medlem: Jeg blev spurgt af trossamfundets stiftere, om jeg havde lyst til at skrive om min deltagelse i ”Akademiet for åndelig læring og udvikling i fysisk medieskab”, som bestod af Modul 1 og Modul 2 over to weekender – henholdsvis i november 2022 og januar 2023.

Dét havde jeg, og lad mig starte med at citere én af kursets deltagere, der efter første prøveseance, sagde: ”Mit liv bliver aldrig det samme igen.” Det er store ord, men ikke desto mindre er jeg sikker på, at vi alle forlod de to moduler med en følelse af at have været med til noget stort.

I forhold til erfaringer med den spirituelle verden og geografiske spredning, var det en broget skare af deltagere, der forventningsfuldt var mødt op. Nogle var helt nye, andre arbejder som mentale medier, men fælles for os alle var vores nysgerrighed og lyst til at få et indblik i en meget anderledes verden.

På Modul 1s første dag havde vi en grundig gennemgang af alt dét, der kendetegner det fysiske medieskab. Det adskiller sig jo meget fra mentalt medieskab, da alt foregår fysisk, hvor alle kan se og høre dét fysiske, som sker under prøveseancerne.

Der synges og tales meget under en seance. Det er nemlig vigtigt at opretholde en god  energi og harmonisk stemning, fordi det er den energi, som ånderne bl.a. bruger til at opbygge ”ektoplasma” ved at benytte kraft fra jordisk og åndelige side. Ektoplasma benyttes til at skabe åndelige tilsynekomster og andre fysiske fænomener.

Vi blev derfor bedt om at medbringe sange, og i fællesskab gennemgik vi sangene og besluttede hvilke, der skulle benyttes under vores prøveseancer. Det var lærerigt at blive enige herom og skabe et harmonisk fællesskab. Vores gruppedynamik var god, og det var givende at blive engageret med hjemmeopgaver.

Da vi på Modul 1s anden dag selv skulle opsætte og klargøre et seancerum, var vi godt klædt på til, at dette skulle ske. Og imens vi var i fuld gang hermed, sitrede glæden og vores gode sammenhold i luften samtidig med, at vores åndelige kollegaer også var i fuld gang med opbygning og samkøring af energi… og vi fandt herefter vores pladser rundt om kabinettet, hvor det føltes rigtigt og skabte en flydende energi.

At beskrive hele prøveseancen vil jeg ikke kaste mig ud i. Nogle ting skal opleves, og nogle gange slår det danske sprog bare ikke til. De, der havde lyst, fik lov til at sidde i kabinettet som medier, og det var en stærk oplevelse for dem, der prøvede. Derudover var vi også to, der blev inviteret til at fremsige indgangs- og udgangsbønnen.

Jeg ved, at vi alle tog hjem, virkelig trætte og med en følelse af at have oplevet noget fantastisk.

På Modul 2 blev der lagt vægt på endnu en prøveseance og gennemgang af fysiske fænomener, og hvad der skal til for at skabe disse, da mange faktorer er i spil. Tiden fløj afsted, og de to undervisere (stifterne af Spiritismens Trossamfund) havde en masse spændende billeder og historier. I løbet af dagen satte vi igen et seancerum op, og allerede her følte vi os mere rutineret.

Selve prøveseancen adskilte sig fra den første. Flere afprøvede at sidde i kabinettet som medie, og ånden Einer Nielsen kom igennem med trancetale hos én af deltagerne, som er fysisk medie. Det var første gang for flere af deltagerne, at de hørte en ånd tale fysisk til os alle. Det var storslået.

Naturligvis brugte vi tid bagefter på at tale om vores oplevelser. Det var sjovt at høre, hvor forskelligt folk havde oplevet den åndelige tilstedeværelse.

På den sidste dag i Modul 2 fik vi besøg af den fysiske cirkel, som de to stiftere af Spiritismens Trossamfund er en del af. Efter en præsentationsrunde og introduktion gik vi ind i seancerummet til en fælles seance. Denne gang var det med denne fysiske cirkels egne, erfarne medie i kabinettet, og vi blev beæret med besøg af i alt 4 åndevenner, der talte til os igennem det fysiske medie via trancetale. De fire ånder er en del af dét åndeteam, som cirklen samarbejder med. En af dem var den åndelige cirkelleder, som bl.a. underviste os undervejs.

Til slut fik vi alle lov til at være med til bordkommunikation, og var man stadig i tvivl om ægtheden af den åndelige tilstedeværelse, så blev den i hvert fald bekræftet af et meget livligt bord, som blev bevæget ved hjælp af opbyggede ektoplasma og så fint kontrolleret af vores åndevenner.

Selvom vi kun har været sammen i 4 dage, så var der en stærk følelse af fællesskab, da vi sagde farvel til hinanden. Og tanken om, at vi ikke skulle ses igen og ikke fortsætte at blive klogere på det fysiske medieskab, var lidt svær.

Ja, man kan tage hjem og fortælle om alt dét, man har lært, hørt og set, men intet kan beskrive den ærbødighed og taknemmelighed, der fylder ens krop, når man helt konkret og fysisk, mærker den kærlighed, der stråler ud fra de tilstedeværende ånder. Og den oplevelse vil vi altid have tilfælles – den kan ikke deles med andre. Afslutningsvis kan jeg fortælle, at for mit eget vedkommende er min kontakt med  mine åndelige vejledere blevet meget tydeligere.

Fysisk medieskab