Den 1. november var glædens dag, idet vi mødtes til et berigende ”Videns- og erfaringsudvekslings-arrangement”, hvor vi tog hensyn til areal-, afstands- og hygiejniske krav. 

Vi mærkede tydelig styrken af vores fællesskab ved, at vi samles om drøftelse af spiritistiske emner, og hvor vi har fået vores viden fra, og hvordan vi kan få yderligere indsigt i åndelige
aspekter – såsom igennem åndekontakt, åndelige undersøgelser og eksperimenter,
litterære informationskilder mv.

Vi blev opløftet af hinandens nysgerrighed, input og oplevelser. Hjertelig TAK til alle jer deltagere for at bidrage hertil. Det var både informationsrigt og en nærværende fornøjelse at debattere, reflektere samt stille og svare på hinandens spørgsmål.

Emnerne var bl.a.:

– Hvordan opnås en god kontakt mellem mennesker og ånder (åndelige vejledere, skytsånder, afdøde m.fl.)?

– Hvad er formålet med den jordiske inkarnation?

– Og hvorfor lever du et menneskeliv?  

Vi er som spiritister undersøgende i vores tilgang, og derfor tog vi også en ny vinkel på dagen ved at dele og debattere i mangeartede grupper samt i plenum. Nye samarbejdsbånd blev knyttet på kryds og tværs af hinanden, og networking foregik i høj grad.

Det var tydeligt at mærke den åndelige tilstedeværelse, og det var dejligt at have Einer Nielsen med os på sidelinjen i form af det smukke maleri af ham, som vi havde medbragt og hængt på væggen. Spiritismens Trossamfund har for kort tid siden modtaget dette maleri som
donation.

Med på sidelinjen var også en studerende fra Århus Universitet, som er i færd med at indsamle empiri til hendes kandidatspeciale i Pædagogisk antropologi, hvor hun skriver om menneskers åndelige oplevelser.

TAK til alle jer kære medlemmer og til jer kære venner på “den anden side”

Kategorier: Arrangement

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder