Den 21. maj 2024 blev vores regnskabschef, Jesper Dam, spiritistisk bisat af sin søn, Jens Johansen, som er Spiritismens Formidler og Formand i Spiritismens Trossamfund. Jesper har en særlig plads i vores hjerter og efterlader dybe aftryk i os. Foruden, at Jesper har dannet par med vores bestyrelsesmedlem Vibeke Dam i 60 år og er far til vores formand, så har Jesper været en central og bærende del af vores spiritistiske aktiviteter. Jesper har hver uge i over 10 år bidraget til driften, hvilket har stor betydning for opblomstringen af spiritismen i Danmark.

Jesper har med stor omhyggelighed og grundighed brugt utallige timer på bl.a. at udarbejde vores regnskaber siden 2014, hvor vi startede den frivillige forening Spiritismen Danmark og det spiritistiske bogforlag Forlaget Bogh og Bonne. Vores bogudgivelser fortsatte vi i Spiritismens Trossamfund, som blev stiftet i maj 2017 og statsanerkendt den 25. oktober 2019. Vi er dybt, dybt taknemmelige for Jespers økonomiske formåen og økonomiske sparring, som har sikret, at vi har haft arbejdsro til at igangsætte og vækste vores spiritistiske aktiviteter.

Jesper arbejdede, sammen med os andre, frivilligt og uegennyttigt ganske enkelt fordi, han ville hjælpe os andre, som er drevet af at undersøge, forstå og udbrede kendskabet til spiritismen og dens mangeartede aspekter. På vegne af os alle: FRA HJERTET TAK, Jesper…! Vi håber, at du fortsat vil bistå os med inspiration og hjælp i det omfang, det lader sig gøre fra åndelig side.

Vi trøster os med, at kærlighed altid vil binde os sammen, og at kærligheden er stor og stærk. Vi smiler af, at du kort tid efter din overgang til dit hjem i den åndelige verden, besøgte os – både via det mentale og fysiske medieskab. Vi nyder din tilstedeværelse, vores samtaler og din fortsatte støtte til vores spiritistiske aktiviteter. Dit altid gode humør smitter os stadigvæk.

Vi er mange, der holder uendeligt meget af dig, Jesper, og mange mødte op til din bisættelse. Selvom du ikke overlevede kræften, så er du bestemt et levende bevis på, at der er liv efter døden. Til din bisættelse valgte vi at give dig en krans med 8-tallet, som både er dit tal, vores logo på vores spiritistiske bøger (sat på skråt), og vandret (∞) er det uendelighedstegnet som symbol på ”evigt liv efter død” og ”evig fryd efter sorg” <3

Kategorier: Bisættelse