Det var en sand glæde at vie Linne og Bent på deres romantiske bryllupsdag i juli måned. Vielsen foregik under piletræet i haven ved deres private hjem i smukke naturomgivelser. Alt var i brudeparrets ånd. Familie og venner – både fra jordisk og åndelig side – var samlet for at fejre kærligheden, nærværet og ægteskabsindgåelsen. Kærligheden vil altid binde os sammen på tværs af vores verdener. Det var derfor også berigende at byde hjertelig velkommen med navns nævnelse til brudeparrets kære afdøde familiemedlemmer og ligeledes indbyde andre sjæle fra ”den anden side”, som har tilknytning til Linne og Bent, til at være med til fejringen.

Brudeparrets dybe kærlighed og forståelse for hinanden skinnede tydeligt igennem, og beretningen om Linnes og Bents kærlighedshistorie og -forhold var en central del af vielsen. Det er tankevækkende at reflektere over, om ens møde og liv sammen her på Jorden mon ikke har været forudbestemt. At ens møde har været uundgåeligt, idet brudeparret allerede inden deres inkarnation her på Jorden har aftalt og afstemt, at de to har brug for hinanden, på det helt rette tidspunkt i dette liv, for at sætte en proces og udvikling i gang hos hinanden hver især og imellem sig – også rent kærlighedsmæssigt. Livet sammen har en helt særlig betydning og formål.

Vielsen bar præg af, at den var skræddersyet og personlig i henhold til Linnes og Bents ønsker – samtidig med, at det spiritistiske syn var gennemgående. Sidstnævnte omhandler bl.a., at vi hjælper hinanden på vej i vores udvikling i dét fællesskab, vi alle indgår i, og som udgør vores væren sammen. Vi er forbundet gennem Livskilden, som også kan kendetegnes som Skaber- eller kærlighedskraften, og vi er afhængige af hinanden for overhovedet at udvikle os. Ved at vælge hinanden som livspartnere og indgå ægteskab handler det om at lære af hinanden, berige, støtte, udfordre og styrke hinandens potentialer, og også at udforske og opleve livet sammen og meget meget mere på tværs af hinandens familier – som både er her på Jord og i den åndelige verden.

Det er blevet fortalt os fra åndelige side igennem det fysiske medieskab, at vejen til ægte lykke ofte ligger i at gøre det godt – især også for andre. Intet på Jorden sker uden mening og betydning. Al adfærd, jordisk som åndelig har betydning. Vi vælger det gode liv, når vi vælger det gode liv for andre og hinanden.

Anden spiritistiske vielse i Spiritismens Trossamfund blev foretaget den 11. juli 2020 af Spiritismens Formidler, Christina Frank.

Kategorier: Vielse