Søndag, den 23. januar 2022 fik vi skudt året godt igang med masser af glæde, aktivitet og værdifuldt sammenhold mellem nye og eksisterende medlemmer på tværs af landet. Dette skete på årets første arrangement og årets generalforsamling, som begge blev afholdt samme dag og foregik digitalt. 

Se ALLE de glade ansigter og energifyldte medlemmer på billederne, som er taget til vores generalforsamling og under årets første arrangement, hvor vi bl.a. havde fokus på Spiritismens 5 Hovedpunkter, vores spiritistiske historie og en uddybning af åndeverdenens opbygning i åndelige kloder og udviklingsplaner…

Nu er fundamentet lagt til de efterfølgende arrangementer, hvor vi går i dybden med det mentale og fysiske medieskab i særskilte arrangementer samt i separate videns- og erfaringsudvekslings-sessioner.

Tjek allerede nu kalenderen for år 2022 mht. nye arrangementer: www.spiritismenstrossamfund.dk/aar-2022/

Spændende nye tiltag er blevet besluttet på årets generalforsamling og er nu klar til at blive iværksat. Bl.a. lancerer vi et Akademi bestående af udviklingsmoduller, som vi næsten ikke kan vente med at introducere – mere information følger.

Vi har også fået et nyt Råd til at bistå Bestyrelsen til glæde og gavn for alle medlemmer. STORT TILLYKKE til nye rådsmedlemmer og genvalg af eksisterende. Rådet i Spiritismens Trossamfund består nu af: Katerina Höier, Joan Jahn, Nina Christensen, Bettina Larsen, Mia, Leah Cecilie Holbek og Maria Frey Fletting.

Regnskabet for år 2021 blev godkendt på generalforsamlingen og kan ses her: Regnskab – Spiritismens Trossamfund

Referatet af generalforsamlingen kan læses her: Referat fra generalforsamlinger – Spiritismens Trossamfund

Kategorier: Arrangement