Gennem det åndelige medieskab har den åndelige verden kommunikeret til mennesker gennem århundreder – ja, faktisk årtusinder – for at give os viden om livsforholdene før, under og efter jordisk død.

Ånder hjælper og drager omsorg for os mennesker i vores liv, og deres nærværende kommunikation giver os tro, trøst, håb og kærlighed. Åndernes tilstedeværelse og formidling er med til at give os mennesker indsigt i og beviser på, at der er liv efter den jordiske død, at ånder/åndeverdenen er virkelig, og at vi mennesker og ånder kan kommunikere mentalt og fysisk sammen.

På talrige måder kommunikerer ånder i rigt omfang igennem mennesker med mediale evner (dvs. mentale medier og clairvoyante), hvor afdøde og åndelige hjælpere giver sig til kende gennem afdødekontakt og clairvoyance (dvs. det mentale medieskab). Yderligere manifesterer/viser ånder sig fysisk på Jorden, og de taler med helt egen fysisk åndestemme til mennesker under særlige forhold, hvilket foregår i såkaldte ‘fysiske seancer’ (dvs. det fysiske medieskab).

Ånder og menneskelige medier indgår i mange private samt åndsvidenskabelige forsøg, som tilvejebringer utallige resultater. Dette er med til at angive og bevise, at den åndelige verden består af åndelige intelligenser og liv, der er lige så virkelige som vores jordiske, og at den åndelige verden og den jordiske verden er tæt forbundne.

Kategorier: Indlæg