Spiritisme og religioner

Vi får flere og flere henvendelser fra studerende på videregående uddannelser, som undersøger forholdene og betydningen af trossamfund, spiritismen, åndekontakt mv. Vi stiller med glæde op til disse seriøse undersøgelser og interviews, og det er super interessant og spændende at have disse drøftelser med studerende. Vi lærer en del af deres spørgsmål og input, som igangsætter refleksioner og nye tiltag hos os. Det er lærerigt at få indblik i, hvad der rører sig, og hvad feedbacken er til os. Det er en fornøjelse, at flere får øjnene op for spiritismens eksistens, indhold og betydning – og derfor kontakter Spiritismens Trossamfund.

Senest mødtes vi med tre religionsvidenskabsstuderende fra Københavns Universitet, der som en del af faget Religionssociologi gennemfører et feltstudie og er i gang med at udarbejde en forskningsrapport omkring trossamfund. Hertil var det bl.a. relevant at drøfte definitionen, og hvorledes vi ser på det i forhold til: ”fællesskab, tro, ritualer, læresætninger og Gudsbegrebet”, eftersom vi netop har været igennem en 3,5 årig proces med at få statsanerkendt Spiritismens Trossamfund af Kirkeministeriet.

Mange TAK til jer studerende, der indgår i dialog med os, og også stort tak til studiegruppen på billedet. Vi glæder os meget til at læse jeres forskningsrapport.

Københavns Universitet studiegruppe forskningsrappor
Kategorier: Interview

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder