Vi kan næsten ikke få armene ned! Det har været en eminent anden dag på workshoppen om den fysiske kontakt mellem mennesker og ånder. Efter at have fyldt aspiranternes sind og sjæl med afgørende viden om det fysiske medieskab på den første dag, skulle vi sammen i dag afholde den første af i alt tre fysiske seancer med gradvis progression.
Fysisk medieskab kan være fuldstændig forrygende, opløftende, kærligt og lærerigt, når man forstår sig på metoderne og hvordan denne usædvanlige, men naturlige kontakt til åndeverdenen, udøves. Dette er netop hovedformålet med vores fire dages workshop i “Akademiet for åndelig læring og udvikling – Fysisk medieskab”.
På dag to var der mere gruppearbejde med reflektion over, hvad vi lærte på den første dag. Vi gennemgik forberedelserne til en seance, herunder hvordan man afholder den, hvad der skal forberedes, hvilke roller forskellige deltagerne skal have, hvem der ville prøve at sidde i kabinettet som testmedie – og hvad kabinettet er og faktisk er beregnet til fra åndelig side.
Afholdelsen af prøve-seancen var meget lærerig både som deltager og for de fire aspiranter, som prøvede at sidde kabinettet. Vi fik alle oplevet åndeligt nærvær og fysisk kontakt.