Vi er mange kollegaer i det spiritistiske fællesskab, og vi indgår alt andet lige i en forbundethed og samhørighed i takt med, at vi mødes og krydser hinandens veje. Vi bygger på samme fundament og har både ens- og forskelligartede spiritistiske aktiviteter, som spirer og forgrener sig i flotte farver og retninger.

I dag mødtes vi med Lea Klitte og Ole Herrehus Hansen, som har ”Spirituelt Liv” sammen. Lea og Ole er i fuld gang med at forberede deres kommende clairvoyant uddannelse med fokus på afdødekontakt. Vi drøftede om muligheden for at invitere repræsentanter fra Spiritismens Trossamfund til at være gæstetalere eller censor på denne uddannelse. 

Det er med at tænke i, hvordan vi kollegaer kan hjælpe hinanden på vej i vores udvikling, aktiviteter og værne om det spiritistiske fællesskab.    

Kategorier: Samarbejde