I dag interviewede en 19-årig gymnasieelev fra Odder formand for Spiritismens Trossamfund, Jens Johansen. Formålet for eleven var at indsamle empiri til sin SRP (Studie Retnings Projekt) omhandlende spiritisme.

Et af de mere interessante elementer i interviewet var at høre eleven fortælle, at hun oplever, at ret mange unge mennesker i dag interesserer sig for samt har en tro på, at vi lever videre efter, det jordiske liv er slut, og at vi følges ad og mødes igen med familie og venner i åndeverdenen ❤️

Eleven gav udtryk for, at det, der lyder tiltalende ved Spiritismens Trossamfund og spiritisme er, at man samtidig også kan tro på andet, hvis man vil, og at Spiritismens Trossamfund virker åben over for menneskers behov for individualitet.

-jo, det har hun helt ret i! 🥰

Der blev stillet mange gode spørgsmål om åndekontakt; kønsfordeling; bevæggrunden for stiftelsen af trossamfundet; hvorfor folk vælger/hvad folk får ud af at være medlem af trossamfundet m.v.

Vi stiller gerne op til interviews og bidrager med det, vi ved, i det omfang vi kan.

Kategorier: Interview