Svendborg Gymnasium inviterede én repræsentant fra Spiritismens Trossamfund til at deltage i heldagsarrangementet ”Religionernes Dag”, som blev afholdt fredag, den 12. april 2024 på dette gymnasie. Dagen startede med et foredrag med religionsforsker Mikael Rothstein, som fortalte om religion og religioner i et nutidigt, globalt perspektiv. Derefter blev der afholdt mangfoldighedsmesse, hvor 15 religiøse repræsentanter fremviste hellige genstande og svarede på elevernes spørgsmål. Det sidste punkt på dagen var tre workshop-runder, hvor eleverne klassevis kom rundt til de forskellige religiøse repræsentanter og hørte dem fortælle om deres livsverden og rituelle praksis. 

Arrangementet blev afholdt i håbet om at nedbryde stereotyper og fremme forståelse og tolerance. Svendborg Gymnasium takker de mange deltagere for deres store bidrag til en spændende dag!

Vi valgte at takke ”ja tak” til at deltage, om end vi er et trossamfund og ikke anser spiritismen som religion. Men det er altid en stor oplevelse at få mulighed for at oplyse om essensen i og med spiritismen – og drøfte dette med reflekterende og spørgelystne unge mennesker.

Repræsentanten fra Spiritismens Trossamfund var Juki Tauchi, som både er bestyrelsesmedlem og Spiritismens Formidler i trossamfundet. Juki beskriver sin oplevelse af besøget således:

”Med stor glæde og nysgerrighed besøgte jeg Svendborg Gymnasium, som har 1.200 elever. Det var mange, tænkte jeg, som skulle høre min præsentation af vores fællesskab, evner til at kommunikere med afdøde, uddannelsesmuligheder på vores akademi mv. samt vores samhørighed med andre mennesker og deres tilgang til den åndelige verden.

Nysgerrighed var det første, der mødte mig. Mange af de unge havde forberedte sig, så de vidste godt, hvad dét, som jeg kom med, indeholdt. Det var så berigende at blive udfordret med spørgsmål. Ét spørgsmål var: ”Hvis der er en Gud/livskilde, og vi alle har en sjæl, der er evig, kan du så forklare, hvordan det hænger sammen med, at befolkningstallet stiger og stiger, så kommer der jo flere sjæle?” Jeg svarede på spørgsmålet, og de unge nikkede anerkendende. Herefter var der en to sekunders tænkepause, og så kom der flere udfordrende og tankevækkende spørgsmål…

Hvor er ungdommen fantastisk. Det er her håbet og drømmene opstår… Så, ja tak, meget mere af dette.

Dagen var, som tidligere skrevet, delt op i to dele. I første del bestemte de unge selv, hvem de vil opsøge og tale med. Jeg må indrømme, at spiritismen er meget populær, og de unge vil gerne møde den, forstå den og lærer mere om den. Jeg svarede alle dem, jeg kunne nå, og pegede mange gange på vores fine og informative roll-ups med QR kode, for at gelejde de nysgerrige unge i den rigtige retning.

Tak til resten af Bestyrelsen for, at jeg måtte indkøbe og dele JENKA tyggegummi ud. Det var et hit i sig selv.

Kærlig hilsen Juki – spiritistisk ungdomsformidler”

Kategorier: Ungdom