Spiritismens Trossamfund kan som anerkendt trossamfund i Danmark tilbyde vielse med borgerlig gyldighed. Personer af enhver kønsbestemmelse kan blive viet hos os. Dette ritual, som udføres af én af Spiritismens Formidlere, vil vi i det efterfølgende benævne: Spiritismens vielse.

Vil I vies af os, skal I blot kontakte enten Christina Frank eller Jens Johansen, som indtil videre er de eneste Spiritismens Formidlere, der har bemyndigelse til at forestå vielser med borgerlig gyldighed.

Planlægningen vil foregå i tæt samarbejde med Jens eller Christina, og når I kontakter os, starter vi ud med en kort snak, hvor I fortæller lidt om jer og hvorfor I vil giftes, og hvor og hvornår det skal foregå.

Herefter aftaler vi en dato for vores formøde. På formødet har I mulighed for at fortælle vielsesforretteren, hvad I har af tanker og ønsker for jeres vielse. Vielsesforretteren spørger nærmere ind til jer; hvordan I mødtes; jeres kærlighed; hvorfor I vil spiritistisk vies m.v., og dette indhold bruger vielsesforretteren til at skræddersy jeres vielsestale. 

Under vores formøde aftaler vi også hvilke benævnelser, I ønsker benyttet af jer under vielsen. Eksempelvis: Mand og kone, ægtekvinde og ægtekvinde, husbond og husbond, ægtefolk mv.

Kriterier for vielsen

For at blive viet hos os, skal mindst én af jer være medlem af Spiritismens Trossamfund (jf. ægteskabsloven). Såfremt I ønsker, at jeres vielse skal foregå i en dansk kirke, skal den ene part være medlem af folkekirken (jf. ægteskabsloven).

Vielsen kan forekomme overalt i Danmark uanset geografi og lokalitet. Vielsen kan foregå i naturen, i jeres hjem, på en båd, i et andet religiøst hus, i en svømmehal, på golfbanen mv. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænsen – såfremt vielsesforretteren og myndigheden/ejeren af stedet giver tilsagn og tilladelse til det.

Eftersom spiritismen er åben over for andre trosretninger, favner Spiritismens Trossamfund, hvis en af jer har en anden trosretning, og at I to vælger at blive spiritistisk viet.

  Vielsesritualet

  Hovedtrækkene for en spiritistisk vielse vil foregå på følgende vis. Justeringer og personlige tilpasninger og ønsker kan individuelt tilpasses i samarbejde med vielsesforretteren. 

  Trin 1

  Vielsesforretteren og brudeparret stiller sig samlet i de givne omgivelser som aftalt under forberedelserne.

  Vielsesforretteren byder velkommen til vielsen, til de ægtede parter og til deltagerne fra henholdsvis jordisk og åndelig side.

  Vielsesforretteren indleder med at fortælle om formålet og bevæggrunden til, at vi er samlet til Spiritismens vielse, og at vi fejrer ægteskabets begyndelse mellem to mennesker, to sjæle i deres tid sammen på Jorden.

  Dertil tilføjer vielsesforretteren passende ord og budskaber, også i forhold til konteksten, og hvad der forud er aftalt med brudeparret, samt hvis der evt. er kommet inspiration fra åndelig side.

  Herefter fortsætter vielsesforretteren med at uddrage essenser og budskaber fra trossamfundets 5 Hovedpunkter, som hidrører dét, at to individer ægter hinanden og nu skal leve og udvikle sig sammen i et forhold baseret på kærlighed og tillid. Dette medfører et ansvar og en fælles opgave omkring at gennemleve og løse de udfordringer, som skal løses sammen samt individuelt.

  Trin 2

  Vielsesforretteren tænder et stearinlys for brudeparret, idet “lyset” er en gennemgående bestanddel i spiritismen, og fordi “lyset” ligeledes symboliserer de budskaber, som den efterfølgende bøn indeholder. Vielsesforretteren formulerer selv en passende overgang fra sine uddrag af trossamfundets 5 Hovedpunkter til denne del.

  Vielsesforretteren beder brudeparret om at tage hinanden i hænderne.

  Vielsesforretteren siger henvendt til alle:

  “Vi tager alle hinanden i hænderne (dette gøres fysisk af alle tilstedeværende) som symbol på, at vi hører sammen, og at ægteskabets indgåelse handler om at værne om at udvikle sig sammen i lys og kærlighed. Livet består af modsætninger, lys såvel som mørke, og vi beder til, at I får et lykkeligt, håbefuldt og lærerigt liv sammen, og at I i fællesskab har fokus på, også i udfordrende og herved udviklende stunder, at samarbejde om at løse de opgaver, som I vil blive stillet overfor som ægtefolk – for ansvaret er jeres. Men husk på, at vi er aldrig alene; Vi er en del af Livskilden, dens kærlighed, styrke og beskyttelse. Bevar håbet og troen! Fra åndelig side er det blevet sagt til os, at vores venner og familie i den åndelige verden ikke er længere væk end i tanken, og de kan komme med hjælp, kærlighed og støtte til os i de stunder, hvor vi virkelig har brug for det. Må I sammen hjælpe hinanden til at gå mod det lyse i jeres ægteskab og tilslutte jer de forpligtelser, som naturligt opstår i et parforhold. Ingen får opgaver her i jordelivets skole, som ikke kan løses ved at hjælpe sig selv, hinanden og andre. Som der er blevet sagt fra den åndelige verden: “Livet er en gave, som udvikler vores sjæl”. Vi ønsker for jer, at jeres ægteskab baseres på kærlighed, ansvarlighed, tilgivelse, tolerance, at give plads til hinanden og sig selv, at hjælpe og støtte, have mod og styrke, være forstående og ydmyg samt udvise næstekærlighed samt mange andre gode egenskaber og kvaliteter.“

  Vielsesforretteren siger til forsamlingen, at de må slippe hænderne, og at brudeparret gerne må gøre sig klar til selve ægteskabsindgåelsen.

  Vielsesforretteren spørger ind til, om brudeparret vil erklære at ægte hinanden ved at stille følgende spørgsmål:

  “Erklærer du, NN og NN, at ville ægte hinanden og således gøre hinanden til ægtefolk?”

  NN og NN svarer: “Ja”.

  Herefter siger vielsesforretteren: “Så forkynder jeg jer nu at være ægtefolk. (Disse ord skal indgå i vielsen, jf. ægteskabsloven, red.). Hjertelig tillykke! Må kærligheden og åndens styrke være med jer.”

  Har brudeparret ringe eller andre symbolske genstande, som de vil give hinanden, sker denne del nu som aftalt under forberedelserne med vielsesforretteren  Det samme er ligeledes gældende, hvis kys, kram med videre mellem brudeparret ønskes gjort.

   

  Trin 3

  Vielsesforretteren afslutter med egne ord brylluppet, gerne med afsæt i spiritismens 5 Hovedpunkter, og har afstemt afrundingen med brudeparret.

   

  Forslag til individuel tilpasset vielse

  Spiritismens Formidlere er åbne over for individuel tilpasning af vielsesforløbet, så længe det ikke strider mod grunddelen af spiritismen og relevant lovgivning. Et eksempel på personlig tilpasning kunne være:

  De kommende ægtefolk kan tage et bånd (af stof, snor eller lignende) med, som de på forhånd har givet til vielsesforretteren.  På et aftalt tidspunkt kan vielsesforretteren bede ægteparret om at række hænderne frem mod vielsesforretteren. Vielsesforretteren tager båndet frem og lægger det om brudeparrets hænder. Brudeparret tager fat om båndets ender i hver sin hånd, hvorefter de sænker hænderne igen/tager hænderne ind til sig. Vielsesforretteren forklarer, at båndet symboliserer, at kærligheden binder vores åndelige og jordiske verden sammen, og hermed også det kommende ægtepars verdener. Båndet symboliserer brudeparrets samhørighed og forpligtelserne i livet som i parforholdet. Parret holder fast i båndets ender som symbol på at holde fast i de bånd, de nu knytter til hinanden, og som symbol på at holde fast i deres sammenhold.

  Der er mange måder, I kan personligt tilpasse jeres vielse, så tag en snak med os om jeres ønsker. Vi kommer også gerne med forslag til, hvad vi fornemmer, der kunne passe til netop jer to.

   Priser

   Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offtentlige tilskud. Omkostningerne for at blive viet afholdes derfor af brudeparret.

   Prisen er kr. 7.000 inkl. moms og indbefatter:

   Se, nyd og lad jer inspirere af denne smukke bryllupsvideo

   Linne og Bent blev spiritistisk viet den 11. juli 2020 af Christina Frank, som er Spiritismens Formidler (forkynder) i Spiritismens Trossamfund. Du kan læse mere om denne smukke vielse her: Endnu én smuk vielse i trossamfundet – Spiritismens Trossamfund

   De personlige bryllupsoptagelser er foretaget af Nordisk Film TV, da tanken var, at vielsen også skulle have været en del af dokumentaren ”Spiritisterne”, som bl.a. viser optagelser fra to andre spiritistiske vielser med Jens Johansen som Spiritismens Formidler (se “Spiritisterne” afsnit 2 & 4

   En spiritistisk vielse er meget nærværende og binder os sammen med vores kære fra de åndelige frekvenser (dvs. den åndelige verden), som vi kan byde ind til at være til stede. Kærligheden vil nemlig altid binde os sammen uanset tid og sted, og hvis du/I finder dette naturligt, sætter vi sammen ord på det i jeres personlige vielse. Vi udvikler og skræddersyer jeres ægteskabsindgåelse, så I kan realisere jeres idéer, tanker og drømme. Dette gør sig både gældende i forhold til det praktiske setup og ved, at vi virkeliggør spiritismens smukke indhold og budskab som en naturlig del af jeres vielse. Sidstnævnte foregår i henhold til dét læregrundlag og de 5 Hovedpunkter, som er essensen i Spiritismens Trossamfunds eksistensgrundlag.

   Linnes og Bents bryllup var hjertelig, romantisk og foregik i smukke naturomgivelser, og selve vielsen skete et udvalgt sted under et piletræ i deres have. Vi får stadig et stort smil på læberne og sommerfugle i maven, når vi tænker tilbage på dagen og ser jeres fine optagelser.

   MANGE TAK til jer, Linne og Bent (samt jeres pragtfulde familie og gæster), for at dele jeres personlige bryllup og drøm med os andre. Det er så mange fine finesser, der gør jeres vielse helt særlig.